Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Testovanie 9 2023

Dňa 22.3.2023 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka a 4. ročníka osemročných gymnázií – T9 – 2023.

Žiaci budú písať test z matematiky – 90 minút a zo slovenského jazyka 70 minút.  V deň testovania  žiaci  musia prísť  do školy najneskôr o 7: 35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú  žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

Bližšie informácie a špecifikácia testov na 2022/2023 | NUCEM

Po skončení testovania o 11:55 h žiaci idú domov.

 

 
Harmonogram
Testovanie 9 – 2023 - 22. marec 2023  (streda)
 
Matematika
8:00 – 8:10 h (10 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
8:10 – 8:20 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8:20 – 9:50 h (90 minút) – administrácia testu z matematiky
9:50  – 9:55 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

 

9:55 – 10:20 h (25 minút) – prestávka 

 

 
Slovenský jazyk a literatúra 
10:20 – 10:25 h (5 minút) – úvodné pokyny a rozdanie OH
10:25 – 10:35 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10:35 – 11:45 h (70 minút) – administrácia testu zo slovenského jazyka
11:45 – 11:50 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

Novinky v kocke