Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Riaditeľské voľno

Riaditeľ  Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

p o s k y t u j e

z prevádzkových a organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 03. 04. 2019 (streda) pre žiakov druhého stupňa Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Riaditeľské voľno sa poskytuje z dôvodu organizačného zabezpečenie testovania T9 2019 žiakov základných škôl.

 

Novinky v kocke