Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

Ponuka krúžkov 

 v školskom roku 2020/2021  

 

POPLATOK ZA KRÚŽKY: 

 1. krúžok:  Vzdelávací poukaz 

 Za ďalšie krúžky: 3,- € na mesiac alebo podľa zadania

 

Čítaj viac 

 

 Názov krúžku

Ročník

Termín

Vyučujúci

 Anglický jazyk

1.A

 utorok

5. vyuč. hodina

Mgr. Rajtarová

 Anglický jazyk

1.B

 štvrtok

6. vyuč. hodina

Mgr. Rajtarová

 Anglický jazyk

2.A

 piatok

5. vyuč. hodina

Mgr. Cintulová

 Anglický jazyk

2.B

streda

6. vyuč. hodina 

Mgr. Cintulová

 Hudobno-dramatický krúžok

2. - 4. roč.

utorok

13:30 - 15:00

Mgr. Caleková

 Spevokol

2. - 9. roč.

utorok

13:15 - 14:00

Mgr. Petra Margaréta Škultétyová

 Loptové hry

1. - 3. roč.

utorok

13:30 - 15:00

Mgr. Bottová

 Loptové hry

4. - 5. roč.

štvrtok

13:30 - 15:00

Mgr. Škultétyová K.

 Športové a pohybové hry

5. - 8. roč.

streda

13:30 - 15:00

Mgr. Hatinová

 Florbal/futbal

4.-6. roč.

pondelok

13:30 - 15:00

Mgr. Cintulová

 Komunikačné zručnosti 

 (cvičenia zo SJL)

9. roč.

streda + štvrtok

13:45 - 15:45

Mgr. Kratochvílová

 Matematický krúžok

9. roč.

utorok + štvrtok 

13:45 - 15:45

Mgr. Bírošová

Nemčina

7. - 8. roč.

streda + štvrtok

13:30 - 14:15

 Mgr. Cintulová

Šikovné ruky

4.-7. roč.

štvrtok

13:30 - 14:30

Mgr. Porhajašová

 Flauta

2. - 9. roč.

utorok

13:00 - 14:15

 Veronika

Žuk-Olszewska

Programovanie

7. - 8. roč

podrobné informácie máte v správe na Edupage

Marián Petrík

Mladý záchranár

 

štvrtok

13:45 - 15:00

Tereza Turčeková

 

Novinky v kocke