Základná škola sv. Svorada a Benedikta
21-05 2015
Zber papiera

A máme tu výsledky! Všetkým zberačom ďakujeme, každý, kto sa zapojil dostal sladkú odmenu a tí najväčší zberači aj čosi navyše.

Poradie tried (priemer na triedu):

1. Miesto 8.B         3 308 kg 

2. Miesto 3.A         1 446 kg

3. Miesto 2.A         1 012 kg

  1. viac

13. mája 2015 sme spolu s našimi mamičkami a starými mamičkami oslávili Deň matiek. Je to dátum prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime v roku 1917, a preto sme v tento deň mysleli aj na našu nebeskú Matku. Pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou sme sa spoločne pomodlili ruženec, ktorý sa predmodlievali naši najmladší. Potom nasledovala svätá omša, do ktorej sa zapojili aj naše mamičky. Po svätej omši deti z krúžku Flauta zahrali niekoľko skladieb. Záver programu sa uskutočnil na školskom dvore, kde sa mohli všetci prítomní ponúknuť občerstvením a neformálne porozprávať.

Fotogaléria

viac
20-02 2015
Karneval

Dňa 6.2.2015 sa na ZŠ Sv. Svorada a Benedikta uskutočnil karneval v maskách. Žiaci piateho až deviateho ročníka mali svoj karneval v telocvični základnej školy, nižší stupeň zase na gymnáziu. Moderátormi celej akcie boli knieža (p.uč. Bírošová) a farbička (p.uč. Šranková), ktoré si pre nás pripravili zaujímavý program. O hudbu sa postarala zase kovbojka (p.uč. Farkašová). Zábava bola vynikajúca. Hrali sme sa rôzne hry, potom sme tancovali. Všetky masky boli krásne. Pred koncom karnevalu sme už boli unavení, ale stále sme sa zabávali. Bol to môj predposledný karneval na tejto škole. A ja si ho budem dlho pamätať.

(Noemi Czuberková, VIII.A)

 

Fotogaléria

viac

V tomto školskom roku nám vrámci revitalizácie školského dvora pribudla na školskom dvore nová multifunkčná preliezka. Deti sa jej potešili a veľmi rady na nej cvičia a hrajú sa. Srdečná vďaka patrí všetkým rodičom, ktorí prispeli k jej vybudovaniu. Tým, ktorí finančne prispeli na Dni školy a tiež štedrému sponzorovi z radov rodičov.

Fotogaléria

viac
22-01 2015
Korčuľovanie

Od novembra sa otužujeme na ľade a učíme sa korčuľovať.

Už nám to ide celkom dobre, aj keď sem tam padneme..., kolienko pofúkame a ďalej sa zabávame. 

Fotogaléria

viac

V stredu 17. decembra 2014 sa na našej škole uskutočnil Vianočný jarmok. Každá trieda 5.-9. ročníka si počas prvej vyučovacej hodiny pripravila v telocvični stánok s vianočným tovarom. Žiaci 2. A triedy mali tiež veľkú túžbu predávať svoje výrobky, a tak aj oni dostali povolenie na predaj.

viac

Konečne nadišiel ten správny čas, aby sme si „vybrali“ našu cenu za dvojnásobné víťazstvo v zbere papiera. Dva dni bez učenia... ako najlepšie ich využiť? No samozrejme výletom! Možno trochu netradičným, keďže je december, ale o to krajším. A tak sme sa tri dni pred prázdninami vybrali na chatu do Jelenca.

viac
22-12 2014
Projekt: Sopky

VIII.BŽiaci z VIII.A a VIII.B zhotovili z rôzneho materiálu krásne makety sopiek. Svojim spolužiakom predviedli aj imitáciu aktívnej sopky.

Fotogaléria

viac
22-12 2014
Ikebany z V.B

Šikovné ruky žiačok z V.B vytvorili tieto krásne vianočné ikebany.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke