Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Štvrtý kráľ

 

         ”Už ide, už ide...!” ozývalo sa chodbami našej školy. Kalendár ukazoval 20. december, Deň veľkého sťahovania národov, pardon, tried.

         Všetci žiaci 5.-9. ročníka si pripravili pre svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa čitateľský program – príbeh Štvrtý kráľ. Deviataci ho prečítali prvákom, ôsmaci druhákom... atď.

viac
10-12 2012
Sv. Mikuláš

Aj k nám do školy prišiel sv. Mikuláš, aby odmenil svojím dobrým slovom a malým darčekom všetky dobré deti, ktoré navštevujú našu školu.

Videli sme, ako to bolo, keď sa v roku 1851 zjavil v lese pri malej východoslovenskej dedinke Ľutiná žene, ktorá zbierala hríby. Dnes je tam pútnické miesto, kde si gréckokatolícki veriaci uctievajú Pannu Máriu, ktorej obraz priniesol sám sv. Mikuláš. Takisto je tam aj relikvia sv. Mikuláša spolu s olejom, ktorý vyteká z jeho tela uloženého v kostole v talianskom meste Bari.

Ak náhodou zablúdite na východ Slovenska, určite sa zastavte aj v tejto malej ale významnej dedinke.

Fotogaléria

viac

Keď nastal 23. október, 9. A  a 9. B konečne po dvoch „ťažkých“  mesiacoch vypadli zo školy. „ Uff,“ vydýchla si škola i my. Smer – Kremnica. Cieľ – zlato !? Bol pekný slnečný deň. V mincovni a múzeu nás privítala milá pani sprievodkyňa : „ Zlaté detičky!“ Rozprávala nám o ťažbe zlata, výrobe mincí a historických zaujímavostiach. A potom šup do bane! Helmy na hlavy, jazyk za zuby a hurá do podzemia. Pani sprievodkyňa bola taká výborná, že sme si dokonca zapamätali , čo vravela.

viac

Vo štvrtok 25.10. ráno, sme sa my, teda 3.A, vybrali na turistickú exkurziu do Jelenca. Na prírodovede sme sa učili o pagaštane konskom a o gaštane jedlom, tak nám napadlo: „Prečo si nepozrieť gaštany zblízka?“ A hlavne, keď je to v najväčšej gaštanici jedlých gaštanov - okolo hradu Gýmeš. Okrem zrúcaniny, gaštanov, rannej hmly a krásneho lesa sme cestou stretli salamandru škvrnitú. A to až dvakrát. Možno to boli príbuzné a ponáhľali sa na farebnú jesennú oslavu. Stretnúť tohto výnimočného a chráneného obojživelníka len tak v prírode nebýva vždy pravidlom. Tak sme sa tešili, že nám to bolo dopriate.

viac

Utorok 6.11. k nám zavítal pán školník, teda, čo to táram, pán spisovateľ Ladislav Spišiak. Rozprával deťom o knižkách, ktoré napísal (a nie je ich málo), o tých ľudkoch, ktorí mu vnukali skvelé nápady (teda o deťoch – menších i väčších), zdravých i postihnutých, ale hlavne šikovných deťoch a ich tvorivosti. Odtiaľ je aj jeho „prezývka“ ujo školník. Na čom sme sa všetci veľmi smiali. Lebo pán Spišiak je cez rok „ujo školník“ a cez prázdniny „ujo školník na prázdninách doma“ (v skratke UŠkoPRD). Pozorne sme počúvali a nechali sa inšpirovať jeho veselou náladou a slovnými hračkami. Lebo slovo má veľkú moc! Dokáže rozosmiať, rozplakať, potešiť i nahnevať.

viac

Aj napriek Vašim šedinám  múdrosť v tvárach nezhasína, aj napriek Vašim vráskam, hreje nás Vaša láska...

Mesiac október je venovaný úcte k starším ľuďom. Ani my sme nezabudli na našich starkých.  Vo štvrtok  25.októbra 2012 si naši prváci pripravili pre starých rodičov kultúrny program s posedením, aby sa im poďakovali za ich lásku, ochotu a starostlivosť. Spevom a tancom rozveselili všetkých prítomných a spolu s nimi si posedeli v družnom rozhovore pri chutných koláčikoch.

viac

Dňa 23.10. 2012 o 9.00 hodine mali žiaci 3. a 4. ročníka besedu s lekárom, pánom doktorom Štrpkom.

Pán doktor deťom názorne predviedol a ukázal poskytovanie prvej pomoci. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Mali množstvo otázok, ktoré im pán doktor Štrpka trpezlivo a primerane veku zodpovedal a vysvetlil.

viac

Dňa 18.10. sa  žiaci a študenti našej školy zúčastnili školskej exkurzie  . Navštívili v ČR expozíciu venovanú k 1150. výročiu príchodu  vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na  naše územie v Pamätníku Veľkej Moravy v Starom Meste. Na videoprojekcii aj na archeologických dokumentoch spoznávali priamo život, prácu a prvé kresťanské korene našich predkov. Po prehliadke pamätníka sa presunuli na veľmi zaujímavé pútnické miesto, do nádhernej baziliky na Velehrade. Bazilika je zasvätená sv. Metodovi a  Nanebovzatiu Panny Márie, kde  páter Peter celebroval svätú omšu. Návšteva baziliky bola spojená aj s odborným výkladom. Veľkomoravské opevnenie sídliska stredného Pomoravia v 9. storočí si prezreli  v Archeoskanzene Modrá.

viac

18.10.2012 žiaci V.A. a V. B. triedy navštívili starobylé mesto Kremnica. Počas prehliadky hradného areálu sme si prehĺbili vedomosti   z dejín  tohto  banského mesta, dozvedeli sme sa zaujímavosti o živote sv. Kataríny  a sv. Barbory, patrónky Kremnice.

 Zdolaním 180 schodov na hradnú vežu sme prekonali svoj strach a posilnili našu kondičku.

Návšteva  Múzea mincí a medailí prispela k zdokonaleniu našej  finančnej gramotnosti.   Vyskúšali sme si aj ťažké podmienky práce baníkov  pri ťažbe drahých kovov priamo v podzemnej štôlni.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke