Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 23.10. 2012 o 9.00 hodine mali žiaci 3. a 4. ročníka besedu s lekárom, pánom doktorom Štrpkom.

Pán doktor deťom názorne predviedol a ukázal poskytovanie prvej pomoci. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy. Mali množstvo otázok, ktoré im pán doktor Štrpka trpezlivo a primerane veku zodpovedal a vysvetlil.

viac

Dňa 18.10. sa  žiaci a študenti našej školy zúčastnili školskej exkurzie  . Navštívili v ČR expozíciu venovanú k 1150. výročiu príchodu  vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na  naše územie v Pamätníku Veľkej Moravy v Starom Meste. Na videoprojekcii aj na archeologických dokumentoch spoznávali priamo život, prácu a prvé kresťanské korene našich predkov. Po prehliadke pamätníka sa presunuli na veľmi zaujímavé pútnické miesto, do nádhernej baziliky na Velehrade. Bazilika je zasvätená sv. Metodovi a  Nanebovzatiu Panny Márie, kde  páter Peter celebroval svätú omšu. Návšteva baziliky bola spojená aj s odborným výkladom. Veľkomoravské opevnenie sídliska stredného Pomoravia v 9. storočí si prezreli  v Archeoskanzene Modrá.

viac

18.10.2012 žiaci V.A. a V. B. triedy navštívili starobylé mesto Kremnica. Počas prehliadky hradného areálu sme si prehĺbili vedomosti   z dejín  tohto  banského mesta, dozvedeli sme sa zaujímavosti o živote sv. Kataríny  a sv. Barbory, patrónky Kremnice.

 Zdolaním 180 schodov na hradnú vežu sme prekonali svoj strach a posilnili našu kondičku.

Návšteva  Múzea mincí a medailí prispela k zdokonaleniu našej  finančnej gramotnosti.   Vyskúšali sme si aj ťažké podmienky práce baníkov  pri ťažbe drahých kovov priamo v podzemnej štôlni.

Fotogaléria

viac

Milujem ťa ňunu... alebo návšteva študentov Piaristického gymnázia z Vácu

Vo štvrtok 18.10. hudobnú miestnosť na školskom internáte naplnilo očakávanie, radosť a možno trochu aj stres a nervozita. My, vybraní študenti a žiaci základnej školy, sme očakávali veľkú návštevu z Maďarska.

Na skrátenie času sme celú miestnosť rozozvučali hudbou. Veď nie nadarmo sa volá „Hudobná miestnosť“. Miško si vzal do rúk gitaru a už to išlo. Čas plynul a hostia už prichádzali. Ujali sme sa hneď pohostinstva – všetkým sme ponúkali koláčiky a „slovenskú“ špecialitku z Čiech – Kofolu.

viac

V mesiaci október nám pani jeseň ponúka mnoho chutného ovocia a zdravej zeleniny. Preto sa prvý októbrový týždeň chodba našej školy zmenila na výstavisko úspešného záhradkárčenia našich milých rodičov, ktorí radi prispeli plodmi zo svojich záhrad. Stoly zdobili rôzne druhy ovocia a zeleniny mnohých tvarov, farieb i veľkostí. Veľký úspech mali najmä tekvičky.

Zdravé stravovanie, bohaté na množstvo čerstvých vitamínov je práve v týchto jesenných mesiacoch nesmierne dôležité a zdravie našich detí je prvoradé. Prajeme vám  preto dobrú chuť do zdravého hryzkania!

Fotogaléria

viac

V piatok 28. septembra sa po prvýkrát uskutočnilo pasovanie prvákov. Sľubu prvákov predchádzalo splnenie úloh, s ktorými sa prváci hravo popasovali. Precvičili si matematické myslenie, zaspievali piesne, recitovali básne, cvičili...

Po slávnostnom  sľube,  že budú pozornými a dobrými žiakmi, ich prvácki učitelia pasovali za riadnych žiakov našej školy. Na záver dostali všetky deti malý darček.

Keďže pasovanie je hlavne o prváčikoch, pár slov by sme chceli venovať aj im. Milí prváci, na pasovaní ste ukázali svoju šikovnosť a zdatnosť. Robíte radosť nielen nám, ale aj svojim rodičom. Do ďalších školských dní a rokov vám prajeme veľa šťastia  a držíme vám palce, nech sa vám darí aj naďalej.  

Fotogaléria

viac

Dňa 3.septembra sme začali nový školský rok 2012/13 slávnostnou sv. omšou.

Po sv. omši si prváci v triedach prevzali šlabikáre a zošity.

Na žiakov tiež čakali nové priestory školy, z ktorých máme veľkú radosť.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke