Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vau, fíha, super... boli slová žiakov, ktorí napäto pozorovali pokusy z fyziky. Fakulta prírodných vied UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie organizovali pre žiakov základných škôl fyzikálnu šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Ide o voľné pokračovanie fyzikálnej šou Fyzika naživo. Tretí ročník bol venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s tlakom. Experimenty boli pripravené tak, aby sme sa zabavili a popri tom niečo naučili. Radosť v očiach našich žiakov bola najväčšou odmenou pre obetavých organizátorov, ktorí tento rok prvý krát pripravili malé pomôcky pre každého žiaka.

viac

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac

Dňa 3.12. 2019 sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Hra Jack and Joe je činoherná anglická divadelná inscenácia, koncipovaná ako inscenovaná učebná pomôcka. 

viac

ADVENT je čarovným obdobím čakania na Vianoce, vyzýva kresťanov k stretnutiu s Kristom,  v našom každodennom živote.  Adventný veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Symbolom nádeje. Predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu večnosť a jednotu. Aj naši žiaci si vyrobili na hodine techniky krásne adventné vence. Posúďte ich šikovnosť.

viac

Dňa 21.novembra  2019 žiaci 9.ročníka a maturanti nášho gymnázia GCM absolvovali školskú exkurziu do Viedne. Edukatívnym cieľom exkurzie  bola finančná gramotnosť, ktorá v celej populácii vysoko absentuje. Preto sme  privítali možnosť zúčastniť sa tohto  zmysluplného projektu. Viedenská Erste Sparkasse Wien (Prvá stavebná sporiteľňa) organizuje pre školy edukatívny popoludňajší program zameraný na finančnú gramotnosť pod názvom FLIP (Financial Life Park). Prízemie a prvé podlažie banky je celé vkusne  architektonicky a najmä  didakticky prispôsobené a upravené na takúto aktivitu. Program pre jednu triedu trvá takmer 2,5 hodiny, kedy sa po celý čas deťom venujú 2 erudovaní lektori.

viac
20-11 2019
Slnečný deň

Dňa 24.10. 2019 sa žiaci 7.A a 8.A zúčastnili školskej exkurzie v Banskej Štiavnici. Navštívili sme Starý zámok, ktorý je považovaný za kamennú kroniku mesta. Jeho múry otvárajú bránu do najstarších tajomstiev Štiavnice. Kedysi bol kostolom, ale v období tureckej hrozby bol prebudovaný na pevnosť. Videli sme expozíciu o najstarších dejinách regiónu, expozíciu streleckých terčov, kováčstva, slávnu fajkársku dielňu či výstavu Baroková plastika a Kalvária v azyle. V sakristii sú vystavené kópie obrazov z oltára tajomného Majstra M.S..

viac

V dňoch 17.  a 18. októbra t.r. sa konala  celoslovenská konferencia Asociácie učiteľov Slovenska (SAUS) v Košiciach, na ktorej sa zúčastnili aj naši pedagógovia. Za gymnázium Mgr. L. Lorincz a za základnú školu Mgr. G. Kratochvílová. Program bol zameraný na skvalitnenie učenia a učebného obsahu slovenského jazyka pre 2. a 3. stupeň. Konferenciu viedol  predseda SAUS-u,  prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

„Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu vecí – to je to, čo dáva najväčší pôžitok.“                Johann Carl Friedrich Gauss

viac

Ani daždivé ráno neodradilo 6.A a 6.B od naplánovanej exkurzie do Kremnice. Vybrali sme sa vybavení dáždnikmi a nepremokavými bundami. Cesta ubehla rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme zababušení vstupovali do Múzea mincí a medailí. Veľa sme sa dozvedeli o vzniku mincí a pôvode Kremnice. Prezreli sme si bohatú zbierku mincí, papierových peňazí a medailí. Dokonca sme si s helmou na hlave vyskúšali, ako to v takej bani vyzeralo a zabúchali na povestnú banícku klopačku.

viac

Dňa 24.10. t.r. sa naši študenti gymnázia (seminaristi histórie a dejepisu) a žiaci 9.A základnej školy zúčastnili školskej exkurzie na Velehrad, do Uherského Hradišťa a do Modrej. Edukačným cieľom exkurzie bola hlavne cyrilometodská cesta za pamiatkami Veľkej Moravy a návšteva mariánskeho pútnického   miesta na Velehrade. Neďaleko Uh.Hradišťa v Starom Měste sa nachádza  pamätník a Múzeum Veľkej Moravy, kde nám lektorka múzea priblížila vznik nášho prvého kniežatstva, ale  najmä život a zvyky starých Slovanov. V centre múzea sa nachádzajú vzácne základy prvého kresťanského kostola, hroby Slovanov a okolo celej stavby sú archeologické pamiatky z 9. storočia.

viac
Novinky v kocke