Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 20.3. 2018 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka počas vyučovania anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

Hru  A BOLD RABBIT na motívy  knihy J. C. Hronského O SMELOM ZAJKOVI im predviedli umelci zo Slovenského komorného divadla v Martine.

viac

Naša škola je už dlhé  roky  bázovou školou a spolupracuje s univerzitou (UKF) rôznymi formami. Jednou z nich je aj pedagogická prax poslucháčov. Prichádzajú každý rok do všetkých ročníkov a na rôzne predmety.  V tomto čase si súvislú pedagogickú prax vykonáva Bc.Gabika Tobiášová. Výnimočnosť  praktikantky tkvie v tom, že je absolventkou našej základnej školy i nášho gymnázia (tr.uč. G.Kratochvílová). Gabika je študentkou 5. ročníka FF UKF, s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis. Tak, ako bola výnimočne vzorná študentka a žiačka, rovnako pedantne a zodpovedne si pripravila svoje výstupy v triedach. Je vynikajúce, ak škola môže participovať na takejto forme vzdelávania poslucháčov univerzity. Je to obohatenie na oboch stranách.

viac

Dňa  18. februára  si  žiaci  7. A, pani  učiteľka  Hatinová, pani učiteľka Bírošová, st. Mária Agáta  a Páter  Peter  pohodlie  domova vymenili za ubytovanie  v  pavilóne „D“  v  stredisku Krahule.

Hneď  po  príchode  a čiastočnom  ubytovaní  sme  vyrazili na svah.  Inštruktori  nás  zadelili  do  skupín podľa našich lyžiarskych schopností. Pomaly sme začali písať lyžiarsku  abecedu na snehobiely svah.

A text? Denný program:

viac

Vzory podstatných mien si mnohí pamätajú, mnohí už možno  zabudli, ale malí žiaci  v V.B. triede sa práve v týchto týždňoch  s nimi zoznamujú. Nie je to jednoduché, pretože abstraktná gramatika a pravidlá majú svoje úskalia. Treba zapojiť veľa myšlienkových pochodov na porozumenie. Po teoretických i praktických cvičeniach prišlo i na overovanie pamäťových stôp. Pomohla nám didaktická pomôcka MIKA, kde deti mali zvládnuť  množstvo slov v určitých  pádoch a priradiť  ich k rodu a  príslušnému vzoru.

viac

Chrípkový vírus zaúradoval a školský karneval sa  musel vmestiť iba do jednotlivých tried. Tak 9.2. prichádzali do lavíc rôzne bizarné postavičky, zamaskovaní beťári i víly, vojaci, šašovia...Žiaci na druhom stupni mali povinné 4 vyučovacie hodiny, preto   v V.B  sme koncipovali vyučovanie literatúry tak, aby deti neprišli o fašiangovú radosť.  Dramatizácia básne autorky Dany Fischerovej nám poskytla široký priestor užiť si učenia i zábavy. Deväťstrofovú báseň Drnky brnky, kde sa stretli milé zvieratká, si deti podelili a pripravili si ich výtvarne ako rekvizitu k prednesu básne. Marek sa stal triednym kameramanom, réžie sa ujali dievčence.

viac

Piatok 9.2. nebol obyčajný. Prečo? Od rána sa totižto po škole pohybovali rôzne rozprávkové bytosti, princezné, vojaci, lekári, šašovia, potápači, kúzelníci. Ale nemusíte sa báť, boli to len naše deti preoblečené za svojich obľúbených hrdinov a postavy. Mali sme KARNEVAL!! To bolo radosti- zo všetkých tried sa ozýval smiech, hudba a hlavne všade vládla dobrá nálada. Zábava pokračovala aj popoludní v školskom klube, kde sme si zatancovali so spolužiakmi a hrali sme sa rôzne veselé hry.

viac

Dňa 24. a 25. januára zavítala do našej školy medzi žiakov 1. až 4. ročníka  preventistka mestskej polície Mgr. Zuzana Bucheňová.  Zaujímavou formou vysvetlila prvákom zásady bezpečnosti na ceste a dôležitosť nosenia reflexných prvkov. S druhákmi rozobrala správnu komunikáciu medzi spolužiakmi. 

viac

„Malé“ Vianoce sa vrátili do našej školy v podobe divadelného predstavenia, na ktorom sa zúčastnili žiaci ročníkov 1. – 4. dňa 9.1. 2018. Drobné  dievčatko nás v  predstavení zaviedlo do zázraku Vianoc. V príbehu cestuje dievčatko Elizabet časom do Betlehema. Cieľom jej cesty bolo pokloniť sa narodenému Ježiškovi. Divadelné predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Rozumeli téme a bola im veľmi blízka a aktuálna. Takýmto malým umeleckým dielom sa vrátilo čaro Vianoc do mysle detí i do atmosféry školy. 

viac

K tradičným predvianočným akciám na našej škole patrí vianočný jarmok. Tento rok sa uskutočnil vo štvrtok 21. 12. 2017. Telocvičňa sa opäť zaplnila lavicami, ktoré slúžili ako pulty. Väčšina tried potrebovala aspoň 2 pulty, lebo tovaru bolo neúrekom – hračky,  vianočné ozdoby, svietniky, bižutéria, knižky, vianočné pečivo atď. Dievčatá zo 7. A si otvorili ateliér, v ktorom vás za pár minút nakreslili. Chlapci z deviateho ročníka zase predvádzali zákazníkom kúzla s kartami. Okrem detského vianočného punču ste si mohli na pitie kúpiť aj vynikajúce kakao.

viac
Novinky v kocke