Základná škola sv. Svorada a Benedikta

14. 11. 2017  sme sa zúčastnili zaujímavej besedy, na ktorej sme sa rozprávali o hrozbách extrémizmu. Našim hosťom bol pán farár Zsolt Farkaš, ktorý je odborným poradcom pre otázky extrémizmu. Oboznámil nás s rôznymi smermi extrémizmu, ukázal nám oblečenie ktoré nosia extrémistické skupiny, ich návyky a názory, ktoré propagujú.

viac

Naša škola sa tento rok už po druhýkrát zapojila do projektu vyhláseného v rámci  Medzinárodného mesiaca školských knižníc. Cieľom bolo podporiť záujem detí o čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.  Témou projektu bol Tajuplný svet knižných príbehov, kde mohli deti rozvíjať svoju fantáziu. Pridelenou slovenskou partnerskou  školou nám bola ZŠ s MŠ Zsigmonda Móricza v Orechovej Potôni.

viac

Navštívil sme miesta, kde sa rodila spisovná slovenčina

Dňa 25. októbra 2017 nám Modra otvorila svoju náruč. Prvá expozícia, ktorú sme navštívili bola Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera. Je predstaviteľom slovenskej keramickej figurálnej tvorby. Dielom svojich rúk oslávil prácu, zvyky a obrady jednoduchých ľudí. Gratulujeme, dožíva sa 95 rokov!

viac
05-11 2017
Nová pomôcka

V novom školskom roku si žiaci 3.B našli aj malé prekvapenie. Mali krásne vymaľovanú triedu a novú interaktívnu tabuľu. Žiaci si pri práci s tabuľou rozvíjajú informačnú a počítačovú gramotnosť, ktorá je pre dnešný život nevyhnutnosťou. Tieto úpravy sa mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore projektu RENOVABIS. Takto môžu naši žiaci ľahšie a názornejšie získavať nové vedomosti. Prehlbovať ich aj hravou, im blízkou formou.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. K. Bottová)

viac

V pondelok 23. októbra sme navštívili  Múzeum holokaustu v Seredi,  ktoré je súčasťou Slovenského národného múzea –Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora, ktorý sa tu nachádzal v čase druhej svetovej vojny. Múzeum nás doslova prekvapilo. Dozvedeli sme sa, že Sereď je jediné miesto na  Slovensku, kde sa zachovali pôvodné objekty tábora z druhej svetovej vojny na území Slovenskej republiky a autentické miesto, ktoré sa viaže k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku. 

viac

Prednedávnom sa stala v našej triede výnimočná udalosť. Vymenili sme ju za KNIŽNICU. Vyzdobená dvorana s poddanými - knižkami - netrpezlivo očakávala nás - rytierov - čitateľov. A prišla slávnostná chvíľa! Boli sme pasovaní za RYTIEROV – ČITATEĽOV. Meč sa dotkol pleca a SLOVO srdca. ,,Najlepšie vidíme srdcom...“ (povedal ústami Malého princa Exupéry). A hoci sme len prváci – najmladší na škole, najradšej čítame a chodíme do knižnice.

 PASOVANÍ RYTIERI

 

Fotogaléria

 

viac

Pani Jeseň nám každoročne dáva svoje dary, nielen pre potešenie duše, ale aj pre našu obživu. Aj tento rok sme sa mohli pochváliť úrodou z našich záhrad, zaujímavým tvarom zeleniny alebo ovocia na našej školskej výstave. Netypické a zvláštne názvy zaujali malých aj veľkých – burgyňa, hokaido, nashi, baklažán, pepíno...

viac

Exkurziu sme začali odchodom autobusu zo zastávky na Palárikovej ulici o 8,15h. Pri Liečebnom ústave na Zobore sme vystúpili. Najprv sme šli ku Svoradovmu prameňu odkiaľ sme pokračovali do Svoradovej jaskyni. Tu sme si porozprávali stručnú históriu, prezreli sme si interiér jaskyne, niektorí aj jej zadnú sieň. Odfotili sme sa a pokračovali pred hlavný vchod do Liečebného ústavu, kde nás už čakali naši sprievodcovia – prof. Ing. Imrich Točka CSc., ktorý hovoril najmä o faune a flóre Zoborských vrchov a Ing. Ján Kratochvíl, ktorý nás oboznámil s históriou, archeologickými nálezmi a už vykonanými i plánovanými reštaurátorskými prácami v kláštornom komplexe. 

viac

V dňoch 6.-7. 10. 2017 sa zúčastnili  slovenčinárky  Mgr. G. Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. Vlasta Ďurfinová za gymnázium našej školy na konferencii Slovenskej asociácie slovenčinárov  v Bratislave. Tento rok sa uskutočnilo aj mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, kde sa volili ďalší členovia predsedníctva. Asociácia od tohto roka má nové sídlo, a to na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na Gondovej ulici v Bratislave. Tam sa konala aj  konferencia. Program bol veľmi zaujímavý, stretli sa tam osobnosti mnohých vzdelávacích inštitúcií, ale najviac zaujali vedecké pracovníčky a pracovníci Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, Ústavu slovenskej literatúry, Literárneho informačného centra, rovnako aj príspevky NUCEM-u a Školského inšpekčného centra.

viac
Novinky v kocke