Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Alebo: „Ako rýchlo to prešlo." To boli vzácné slová našich žiakov na konci dvojhodinového maratónu objavovania princípov rôznych modelov z fyziky, biológie a chémie. Navštívili sme zábavné centrum vedy v Bratislave - Aurelium. Centrum vedy je miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou", kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Využívajú sa tu neformálne metódy, vyvažujúce prvky hry a vzdelávania. Idea centra vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov.

viac

My, žiaci 5. A a 5. B, sme vo štvrtok 20. apríla vycestovali za zážitkami a novými vedomosťami na školskú exkurziu do Kremnice. Počasie sme si objednali, desiatu zabalili do ruksakov a dobrú náladu nám dali rodičia pri lúčení. Cesta nám teda ubehla rýchlo a nás čakal zaujímavý program ako návšteva Múzea mincí a medailí, či kostolíka sv. Kataríny. Múzeum to nebolo obyčajné, ale plné prekvapení. Navštívili sme v ňom i baňu, kde sme s helmami na hlavách hľadali zlatú žilu i nástroj na razenie mincí.

viac

Moja babka a môj dedko,

vzácni sú mi nadovšetko...

V utorok 10.4.2018 prežili pekné popoludnie naši starkí, starké, babky, dedkovia, (ale i mamičky, ockovia a súrodenci) v milej spoločnosti so svojimi vnúčatami - prváčikmi. Tí si pre nich pripravili bohatý program. Potešili ich srdiečka veselými piesňami, vtipnými básničkami, divadielkom O repke, zahrali na hudobných nástrojoch a predviedli  ľudové tance sprevádzané spevom a hrou na harmonike.

viac

V utorok 10.4. sa popoludnie v školskom klube nieslo v športovom duchu. Chlapci, druháci a tretiaci, hrali totiž veľké futbalové finále o zlatý pohár. Vo finálových zápasoch zúročili všetky zručnosti získané na futbalovom krúžku. Po úvodnom hvizde trénera a rozhodcu p.Petra sa to všetko začalo! Poviem vám, že atmosféra bola vynikajúca a dievčatá povzbudzovali, čo im hrdlá stačili. Napriek tomu, že vynikajúci boli všetci, predsa často rozhodol o víťazstve gól v poslednej sekunde. Najlepším strelcom ligy s počtom gólov 20, sa stal Lukáško Cintula z 2.A triedy. 

viac

Dňa 20.3. 2018 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka počas vyučovania anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

Hru  A BOLD RABBIT na motívy  knihy J. C. Hronského O SMELOM ZAJKOVI im predviedli umelci zo Slovenského komorného divadla v Martine.

viac

Naša škola je už dlhé  roky  bázovou školou a spolupracuje s univerzitou (UKF) rôznymi formami. Jednou z nich je aj pedagogická prax poslucháčov. Prichádzajú každý rok do všetkých ročníkov a na rôzne predmety.  V tomto čase si súvislú pedagogickú prax vykonáva Bc.Gabika Tobiášová. Výnimočnosť  praktikantky tkvie v tom, že je absolventkou našej základnej školy i nášho gymnázia (tr.uč. G.Kratochvílová). Gabika je študentkou 5. ročníka FF UKF, s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis. Tak, ako bola výnimočne vzorná študentka a žiačka, rovnako pedantne a zodpovedne si pripravila svoje výstupy v triedach. Je vynikajúce, ak škola môže participovať na takejto forme vzdelávania poslucháčov univerzity. Je to obohatenie na oboch stranách.

viac

Dňa  18. februára  si  žiaci  7. A, pani  učiteľka  Hatinová, pani učiteľka Bírošová, st. Mária Agáta  a Páter  Peter  pohodlie  domova vymenili za ubytovanie  v  pavilóne „D“  v  stredisku Krahule.

Hneď  po  príchode  a čiastočnom  ubytovaní  sme  vyrazili na svah.  Inštruktori  nás  zadelili  do  skupín podľa našich lyžiarskych schopností. Pomaly sme začali písať lyžiarsku  abecedu na snehobiely svah.

A text? Denný program:

viac

Vzory podstatných mien si mnohí pamätajú, mnohí už možno  zabudli, ale malí žiaci  v V.B. triede sa práve v týchto týždňoch  s nimi zoznamujú. Nie je to jednoduché, pretože abstraktná gramatika a pravidlá majú svoje úskalia. Treba zapojiť veľa myšlienkových pochodov na porozumenie. Po teoretických i praktických cvičeniach prišlo i na overovanie pamäťových stôp. Pomohla nám didaktická pomôcka MIKA, kde deti mali zvládnuť  množstvo slov v určitých  pádoch a priradiť  ich k rodu a  príslušnému vzoru.

viac

Chrípkový vírus zaúradoval a školský karneval sa  musel vmestiť iba do jednotlivých tried. Tak 9.2. prichádzali do lavíc rôzne bizarné postavičky, zamaskovaní beťári i víly, vojaci, šašovia...Žiaci na druhom stupni mali povinné 4 vyučovacie hodiny, preto   v V.B  sme koncipovali vyučovanie literatúry tak, aby deti neprišli o fašiangovú radosť.  Dramatizácia básne autorky Dany Fischerovej nám poskytla široký priestor užiť si učenia i zábavy. Deväťstrofovú báseň Drnky brnky, kde sa stretli milé zvieratká, si deti podelili a pripravili si ich výtvarne ako rekvizitu k prednesu básne. Marek sa stal triednym kameramanom, réžie sa ujali dievčence.

viac
Novinky v kocke