Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na informatike v 3.ročníku tento školský rok pracujeme s našim kamarátom, ktorý sa volá Emil. Je to taká milá postavička, s ktorou riešime rôzne príklady, a tak spoznávame taje informatiky. Aby ste  ho spoznali aj Vy, tak Vám posielame jeho foto. Na poslednej hodine v tomto kalendárnom roku sme si ho vystrihli, zlepili a spolu s nám sa aj odfotili.    

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. Jana Mitošinková)

viac

13. február 2020 bol dňom, kedy žiaci  I. A a I. B triedy privítali v našej škole milých a vzácnych hostí – svojich starých rodičov.

Prijali naše pozvanie, aby strávili v škole príjemné chvíle so svojimi vnúčatami. Kytičku básní, piesní a  tancov venovali žiaci len im, na znak úcty a lásky.  Odmenou pre všetky deti bol milý úsmev a vrúcny potlesk a radosť  starých rodičov. Za lásku a starostlivosť potešili deti svojich starkých aj pekným darčekom.

viac
13-02 2020
Karneval 2020

Fašiangy, Turíce .... zavítali do našej školy v podobe školského karnevalu. Hudba, spev a dobrá nálada v zaujímavých maskách sa niesla celou budovou ZŠ a GCM. Nazrite a vychutnajte si trošku atmosféry vo fotogalérii.

 

Fotogaléria

(text: B. Farkašová, foto: učitelia ZŠ)

viac

V sobotu 18. januára sa konal na našej škole florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho viaceré družstvá z našej SKŠ, ktoré dlhodobo trénuje šk. kaplán P. Peter M. Šabo, 2 družstvá z Klokočiny a 2 družstvá z farnosti Stará Halič, ktoré prišli so svojim trénerom vdp. Tomášom Libantom a tiež ich prišiel podporiť ich pán dekan František Olach.  Turnaj sme začali svätou omšou na školskom internáte a na duchu posilnení sme sa vrhli do boja o medajle a poháre.

viac

Vo štvrtok 19. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Tento rok sme mali viacero noviniek. Prvou bol stánok pod názvom „Ave Maria“, ktorý si otvoril páter Peter a predával v ňom rôzne vkusné náboženské predmety a poučné knihy. Žiačky 7. A triedy chceli piecť na jarmoku gofry, ale keďže to z technických dôvodov nebolo možné, priniesli z domu upečené palacinky a kúpili gofry a predávali ich podľa želania zákazníkov s nutelou, džemom alebo šľahačkou. 

viac

Krásne znela táto známa pieseň. 

Dňa 12.12.2019 sa žiaci hudobno – dramatického krúžku a žiaci z tried 2.B, 3.A a  3.B  spoločne zúčastnili vystúpenia Jasličkovej slávnosti na Svätoplukovom námestí. Predstavenie odohrali aj svojim spolužiakom v stredu 18.12. Jasličková slávnosť nám v tomto adventnom období zobrazila udalosti z Betlehema, zvestovanie anjela Gabriela, stretnutie Márie s Alžbetou a ten najkrajší okamih Vianoc – narodenie dieťatka, Ježiška, ktorému sa ako prví prišli pokloniť pastieri.

viac

Zvieratká sú súčasťou detí a ich života od ranného detstva. Najprv sa deti  stretávajú so zvieratkami v rozprávkach, ktoré im doma čítajú rodičia.  Neskôr si o nich vytvárajú predstavy z animovaných filmov. Väčšina hračiek na mojkanie sú plyšové zvieratká. Osobnú skúsenosť však získajú až cez vzťahy s domácimi zvieratami. Ľudia s domácimi miláčikmi majú tendenciu byť zdravší a šťastnejší, ako tí bez nich. Zvieratká nám dávajú silu, energiu a radosť.

viac

Vau, fíha, super... boli slová žiakov, ktorí napäto pozorovali pokusy z fyziky. Fakulta prírodných vied UKF v spolupráci s občianskym združením Viac ako učenie organizovali pre žiakov základných škôl fyzikálnu šou s názvom Fyzika všetkými zmyslami. Ide o voľné pokračovanie fyzikálnej šou Fyzika naživo. Tretí ročník bol venovaný hmatu a experimentom súvisiacich s tlakom. Experimenty boli pripravené tak, aby sme sa zabavili a popri tom niečo naučili. Radosť v očiach našich žiakov bola najväčšou odmenou pre obetavých organizátorov, ktorí tento rok prvý krát pripravili malé pomôcky pre každého žiaka.

viac

Niektorí žiaci  vymodelovali sopky z rôznych materiálov. Výbuch sopky a následná simulácia vytekania lávy zaujala najviac.

 

Fotogaléria

(text a foto: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
Novinky v kocke