Základná škola sv. Svorada a Benedikta
06-05 2019
POZVÁNKA

Nitrianske biskupstvo pozýva všetkých mladých

11. mája 2019 od 16:00 hod.

na medzinárodnú mariánsku vigíliu

do Farského (kláštorného) kostola Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici v Nitre. Vďaka telemostu bude vytvorené spojenie s mládežou z Talianska, Indie, Uruguaja, Kene a Poľska. Zaznie aj osobitné posolstvo a pozdrav Svätého Otca Františka.

V priamom vysielaní TV Lux a Vatikánskej televízie CTV sa zo svätyne San Gabriele dell’Addolorata v diecéze Teramo mladým prihovorí vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Mladí zo zúčastnených krajín budú mať možnosť navzájom sa predstaviť a od 17.00 hod. sa spoločne pomodlia modlitbu svätého ruženca v rôznych rečiach. Liturgickej slávnosti bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

 

viac

Pôstne obdobie na našej škole sme aj tento rok ukončili spoločnou modlitbou krížovej cesty. Ročníky prvého stupňa sa zúčastnili Krížovej cesty v kláštornom kostole, ktorú pre nich pripravili deti z našej materskej školy. Počas  nej spievali a znázorňovali jednotlivé zastavenia. Vyšší stupeň sa presunul na Kalváriu, kde sme pri kaplnkách krížovej cesty rozjímali nad utrpením nášho Pána. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám tento rok daroval nádherné počasie a každý mal možnosť prežiť túto pobožnosť s veľkým duchovným úžitkom.

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Mgr. Beáta Rajtarová)

viac

Niekde som počula, že požehnanie je láska. Láska ktorú ten, kto požehnáva, zosiela na toho, ktorého požehnáva. A preto môžeme veriť, že požehnaním priestorov našej školy do nej zostúpila Božia láska, ktorá nech ju chráni pred zlým a tých, ktorí ju navštevujú, vedie po správnych cestách.

 

Požehnaný rok 2019!

 

Fotogaléria

(text a foto: Sr. Petra Margaréta)

viac

Pripravte cestu Pánovi... zaznievali slová sv. Písma v pondelok ráno. Páter Peter posvätil naše adventné vence a my sme si ich odniesli do svojich tried, aby sme sa každé ráno spolu modlili a pripravovali sa na Vianoce.

Nech stále silnejúce svetlo sviec osvetlí naše srdcia, prebudí túžbu po dobre a priťahuje nás k Ježišovi – nášmu Kráľovi.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

18. októbra sme sa spojili so všetkými deťmi na zemeguli, ktorí sa zapojili do tejto modlitbovej reťazi a modlili sa ruženec. Táto modlitba vznikla zo slov pátra Pia: „Ak sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení." Modlitbu organizuje charitatívna organizácia ACN Pomoc trpiacej Cirkvi. Modlili sa deti od prvej až po deviatu triedu a pridali sa aj škôlkari. Je pekné vidieť, ako títo navonok malí ľudia, môžu svojou modlitbou vytvoriť tak veľkú silu, ktorá pomáha Panne Márii zmeniť svet.

Fotogaléria

(text: sr. Petra Margaréta, foto: sr. Diana)

viac

Uruguaj leží v Južnej Amerike a v porovnaní s ostatnými štátmi v nej ležiacimi to nie je veľká krajina. Hoci je približne 3 krát väčšia ako Slovensko má iba 3 milióny obyvateľov a ostatná časť krajiny patrí kravičkám, ovečkám, ktorých je mimochodom v krajine viac ako ľudí, vtákom a mnohým iným zvieratám.

Misionár, ktorý k nám tento rok prišiel na návštevu sa volá p. Luis Caudt a niektorí starší ho poznáme ešte z čias začiatkov nášho gymnázia.  Tak ako vtedy patril medzi prvých študentov, ktorí navštevovali našu školu, tak teraz patrí medzi prvých misionárov zo Slovenska, ktorí zakladali novú misiu v Uruguaji, ktorá tam existuje už 15 rokov.

viac

To, či sa mu to podarilo, mohli vidieť žiaci 1.- 3. ročníka na vystúpení našich kamarátov z gymnázia, ktorý toto divadlo nacvičili k sviatku anjelov. Pozreli si ho počas hodín náboženstva a musím povedať, že im to naozaj nedalo a trom anjelom Michalovi, Fillipusovi a Klarusovi všetci statočne pomáhali, či už pohľadať nezbedného Matúška, ktorý sa schovával pred p. učiteľkou, alebo poradiť anjelovi Michalovi, čo má robiť, aby Matúško už poslúchal a takisto im pomôcť v modlitbe, aby sa Matúško konečne polepšil. Takisto sme sa veľa nasmiali a tiež sme videli, že tí, ktorých vlastnými očami nevidíme, sú stále pri nás, sprevádzajú nás, chránia a vedú k Bohu.

viac

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je pre našu základnú školu významným dňom. Každoročne máme slávnostnú svätú omšu, pri ktorej sa zasväcujeme Panne Márii. Tento rok nás prišiel navštíviť salezián – don Jozef Luscoň. Na besede nám priblížil život prvého slovenského saleziánskeho blahoslaveného Titusa Zemana. V kázni počas svätej omše  nám s pomocou rôznych pomôcok a prirovnaní vysvetľoval nádherný Boží plán so stvorením a túžbu Boha priviesť raz všetkých ľudí do neba.

viac

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny sa každoročne modlievame spolu krížovú cestu. Keďže predpoveď počasia na tento deň hlásila dážď, nešli sme na nitriansku Kalváriu, ale pre žiakov 5. – 9. ročníka sme vybrali Kostol sv. Petra a Pavla, známejší ako františkáni. Meditácie jednotlivých zastavení krížovej cesty sme spojili so životom a utrpením nového slovenského blahoslaveného dona Titusa Zemana. Oslovilo nás, ako sa Titus Zeman vo svojom utrpení pripodobnil Pánovi Ježišovi.

viac

Úcta k Dieťaťu Ježišovi je dôležitou súčasťou kresťanskej špirituality. O Ježišovom detstve rozjímali mnohí svätci a jeho úctu rozširovali hlavne karmelitáni. Sv. Terézia Ávilská, zakladateľka bosých karmelitánov,  hovorí, že na založenie nového domu potrebuje 4 veci: malý zvonček, prenajatý dom, sochu sv. Jozefa a sochu Jezuliatka. Počas tohtoročného adventu sme sa bližšie zoznámili s Pražským Jezuliatkom. Deti mali možnosť vyfarbovať predlohu Pražského Jezuliatka a v poslednom adventom týždni sme sa v ranných modlitbách zoznámili s históriou a pôsobením milostivého Ježiška z Prahy.

viac

8. decembra 2017 sme spoločnou svätou omšou vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie oslávili slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keďže to bola slávnostná bohoslužba, úlohy počas nej boli rozdelené medzi všetky triedy. Pri nesení obetných darov po prvýkrát boli zapojení aj naši najmladší žiaci.

 

 

 Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Filip Križan, 9. A)

viac

Pri príležitosti misijnej nedele sme na našej škole zorganizovali besedu s misionárkou. Tento rok bola pozvaná sestra Terézia zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta, ktorá pôsobila ako misionárka v ruskom meste Omsk (západná Sibír). Svoje rozprávanie spestrila prezentáciou, ktorá odrážala každodenný život v misii. Priblížila nám sociálnu prácu sestier s chudobnými rodinami a s bezdomovcami a tiež pastoráciu vo farnosti a v okolitých dedinách.

viac

„V roku 2017, pri príležitosti 100. výročia zjavení Kráľovnej posvätného ruženca vo Fatime, nemôžeme urobiť pre naše úsilie o mier vo svete nič lepšie, než zobrať vážne posolstvo z nebies. Nie je veľavravné, že Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu?“                                                                                    

páter Martin M. Barta, duchovný asistent ACN

viac

25. mája 2017 sme sa celá ZŠ zasvätili Srdcu Panny Márie podľa jej priania vo Fatime. Do kostola vošla slávnostná procesia s fatimskou sochou, ktorá bola slávnostne vyzdobená. Sochu sprevádzali deti so sviecami a miništranti. Páter Peter nám na kázni priblížil, čo tento akt znamená. Tak ako sa malý Ježiško úplne vložil do jej ochrany a bol od nej ako dieťa závislí, tak Ho chceme nasledovať a tiež sa úplne vložiť pod jej ochranu. Ona nám potom bude pomáhať na ceste do neba, tak ako istému talianskemu chlapcovi, ktorý hovorieval: Prijímam často sväté prijímanie, lebo to je moja diaľnica do neba. A tak ani my nechceme chodiť do neba po bočných cestách, ale ísť priamou cestou Svätého prijímania a s Pannou Máriou.

Po svätej omši sme vypustili dva holúbky, ktoré išli našu radosť a pozdravy odovzdať do neba!

 

Fotogaléria

 

(text: Sr. Petra Margaréta)

viac

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami na našej škole tradične venujeme rozjímaniu Krížovej cesty. Ročníky prvého stupňa sa modlili Krížovú cestu vo františkánskom kostole. Vyšší stupeň sa presunul na Kalváriu, kde sme mohli ešte lepšie vniknúť do tajomstva utrpenia nášho Pána.

viac
Novinky v kocke