Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pre prváčikov nové očakávania, nové tváre ... Pre ostatných starí kamaráti. Tak sme sa dočkali a stretli. Nový školský rok sme začali svätou omšou. Spolu s p. Petrom ju celebroval PaedDr. Peter Buranský, riaditeľ DŠÚ. Dozvedeli sme sa, čo všetko je potrebné nosiť do školy a čo nie. Ako je dôležité mať pri sebe aj krížik, ruženček či svätý obrázok. Nielen mať pri sebe, ale aj sa modliť jeden za druhého. Prosili sme Ducha Svätého o pomoc, požehnanie, múdrosť a ostatné jeho dary, do nasledujúcich mesiacov.

viac

Spojená katolícka škola v Nitre pozýva všetkých na spoločnú modlitbu posvätného ruženca prostredníctvom živého vysielania cez platformu YouTube dňa 8. 6. 2021 (utorok) o 20:00 hod. Kliknutím na link nižšie sa môžete pripojiť.

Link: https://youtu.be/sHVdTLNED20

 

viac

10. marca 2021 sa konalo online dekanátne kolo Biblickej olympiády. V tomto roku boli témou olympiády knihy  Exodus, Jonáš a  Evanjelium podľa Jána, ktoré sa presunuli z minulého roka, kedy sa dekanátne kolo nekonalo z dôvodu pandemických opatrení. Naše žiačky – Nátália Vrchovská z 9.A a Terézia Szabová z 8.A boli úspešnými riešiteľkami a umiestnili sa  na popredných miestach v rebríčku súťažiacich. Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy a želáme im, aby naďalej s radosťou spoznávali Božie slovo a uskutočňovali ho vo svojom živote.

(text: Sr. Mária Agáta Šebová)

viac

Už od rána tmavú chodbu osvetľovalo iba svetlo sviec. Každý vedel, čo to znamená. Dnes príde do našej školskej kaplnky malý Ježiško. Tešil sa každý, či malý a či veľký. Je to ten najkrajší deň v škole pred Vianocami, na ktoré sme sa pripravovali celý advent. Každé ráno sme si v školskom rozhlase vypočuli nový príbeh, ktorý nás niečomu naučil alebo nás povzbudil.

Takisto naši skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré osvetlilo jasličky, do ktorých páter Peter vložil malého Ježiška. 

Všetkým vám prajeme požehnané vianočné sviatky!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

Aká radosť zavládla, keď malý anjel otvoril dvere do triedy a ohlásil príchod vzácneho hosťa. Všetky srdiečka sa zachveli vzrušením a očakávaním. Ani im nemusel napovedať, kto je tým hosťom. Deti hneď vedeli na koho majú volať, aby k nim prišiel. Keď sa biskup zjavil vo dverách, už nikto ani nedýchal. Zaspievali mu a zarecitovali to, čo si pripravili a za odmenu dostali pekný mikulášsky balíček, požehnanie a radosť v srdci. Ak neveríte, pozrite si fotky, dôkazom sú rozžiarené detské očká.

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

V pondelok sa konala posviacka našej školy a jednotlivých tried. Začali sme nový rok 2020, aby sme si vyprosili Božiu pomoc a ochranu. Páter Peter v požehnaní zdôraznil tieto slová:

Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,

požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,

aby sme ti ako domáca cirkev prinášali

duchovné obete:

zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.

Prajeme Vám požehnaný nový rok 2020!

viac

Ako rýchlo prešiel rok a znova posviacame adventné vence. A keďže je to začiatok roka, tak pripájam malý vinš:

 

Nech nás advent vedno spája,

malých, veľkých, všetkých nás,

v modlitbe pri svieci jasnej,

prvej, druhej, tretej, štvrtej,

príde Dieťa – len vytrvaj!

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

Tereziánska misia spočíva v tom, že sa raz za mesiac naše deti z ŠKD stretnú v kaplnke, aby sa spoločne klaňali Ježišovi vo Sviatosti Oltárnej. Počas pol hodinky strávenej pri Ježišovi, deti prosia a ďakujú za všetkých, ktorých nosia vo svojich srdciach, i za celý svet.

viac

V starom zákone bojovali Izraeliti a keď Mojžiš držal ruky hore, tak vyhrávali. Keď mu ruky klesali, prehrávali. Aj my sme sa našou modlitbou snažili držať ruky hore, aby tak vyhrával vo svete, vo všetkých ľudských srdciach pokoj. Spojili sme sa v modlitbe ruženca 18.októbra o 9.00 hod. s deťmi na celom svete.

 

(text: sr. Petra Margaréta Škultétyová, foto: sr. Diana)

viac

V piatok 11.10. sme privítali medzi nami vzácnu návštevu z Francúzska, boli to relikvie svätého Vincenta de Paul. Ani sme nedýchali. Teda, veď vlastne ani on, ibaže práve on vyzeral, akoby iba spal. Vrúcne sme sa pomodlili a predniesli mu svoje prosby, ale napriek tomu sa svätý Vincent ani nepohol.

viac

Napriek mnohým povinnostiam, ktoré tento misionár má vo svojej, nie malej farnosti, si našiel páter Jozafát čas a prišiel medzi nás, aby nám porozprával o svojej práci s Rómami. Pracuje s nimi už 18 rokov a na prezentáciách bolo jasne vidno, že ich práca neostáva bez zanechaných stôp. Deti zvážajú mikrobusmi z okolitých dedín do Veľkého Blhu v okrese Rimavská Sobota, kde majú pre nich vytvorené krásne priestory, ktorých centrom je ešte krajšia kaplnka zasvätená Panne Márii Pomocnici.

viac

Tento rok sme sa na  výlet vydali smerom k Trenčínu. Na pútnickom mieste Skalka sme slávili svätú omšu a potom sme sa vydali do dediny Pruské, kde nás – okrem potravín – privítalo aj pastoračné centrum Jonatán, ktoré je síce v prestavbe, ale vonkajšie priestory nám v krásnom jesennom počasí vynikajúco poslúžili.

viac
06-05 2019
POZVÁNKA

Nitrianske biskupstvo pozýva všetkých mladých

11. mája 2019 od 16:00 hod.

na medzinárodnú mariánsku vigíliu

do Farského (kláštorného) kostola Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici v Nitre. Vďaka telemostu bude vytvorené spojenie s mládežou z Talianska, Indie, Uruguaja, Kene a Poľska. Zaznie aj osobitné posolstvo a pozdrav Svätého Otca Františka.

V priamom vysielaní TV Lux a Vatikánskej televízie CTV sa zo svätyne San Gabriele dell’Addolorata v diecéze Teramo mladým prihovorí vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Mladí zo zúčastnených krajín budú mať možnosť navzájom sa predstaviť a od 17.00 hod. sa spoločne pomodlia modlitbu svätého ruženca v rôznych rečiach. Liturgickej slávnosti bude predsedať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup.

 

viac

Pôstne obdobie na našej škole sme aj tento rok ukončili spoločnou modlitbou krížovej cesty. Ročníky prvého stupňa sa zúčastnili Krížovej cesty v kláštornom kostole, ktorú pre nich pripravili deti z našej materskej školy. Počas  nej spievali a znázorňovali jednotlivé zastavenia. Vyšší stupeň sa presunul na Kalváriu, kde sme pri kaplnkách krížovej cesty rozjímali nad utrpením nášho Pána. Ďakujeme Pánu Bohu, že nám tento rok daroval nádherné počasie a každý mal možnosť prežiť túto pobožnosť s veľkým duchovným úžitkom.

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Mgr. Beáta Rajtarová)

viac

Niekde som počula, že požehnanie je láska. Láska ktorú ten, kto požehnáva, zosiela na toho, ktorého požehnáva. A preto môžeme veriť, že požehnaním priestorov našej školy do nej zostúpila Božia láska, ktorá nech ju chráni pred zlým a tých, ktorí ju navštevujú, vedie po správnych cestách.

 

Požehnaný rok 2019!

 

Fotogaléria

(text a foto: Sr. Petra Margaréta)

viac
Novinky v kocke