Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Bez angličtiny sa človek v dnešnom svete nezaobíde. Našich žiakov sa snažíme vzdelávať v tomto jazyku nielen formou vyučovania, ale každý rok pozývame do školy anglicky hovoriaceho človeka. Tento rok k nám zavítal brat Niall z Írska.

viac

Nech ako kadidlo stúpa hore k Tebe, Pane, moja modlitba, moja práca, moje učenie a moja hra.

Nech všetko, čo budeme v tomto roku 2017 v našej škole, nech sa deje na väčšiu oslavu nášho Boha.

 

 

 

 

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

Tichá noc, Svätá noc, všetko spí, všetko sní... A počas tejto zázračnej piesne, ktorá znie každé Vianoce, sa stal u nás zázrak a malý Ježiško vstúpil do našej kaplnky, do jasieľ plných slamy, ktorú tam nazbierali usilovné deti, ktoré tam za každú prinesenú obetu vložili jednu slamku a tak vystlali Ježiškovi mäkkú postieľku.

 

Fotogaléria

(text: sr. P. Margaréta, foto: sr. Mária Agáta)

viac

„Videla som paniu odetú v bielom, mala na sebe biele šaty, modrý opasok a na každej nohe žltý kvet tej istej farby ako retiazka jej ruženca; guľôčky na ruženci boli biele.“ „Ja som Nepoškvrnené počatie,“ predstavila sa žena Bernadette Soubirousovej, štrnásťročnej dievčine a v spolu osemnástich víziách sa s ňou roku 1858 zhovárala.

 

viac
20-10 2016
Milión detí

A my sme tvorili iba malú čiastočku v tomto veľkom zástupe detských duší, ktoré sa dnes zapojili do celosvetovej modlitbovej reťazi „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá vznikla vo Venezuele. Ale napriek tomu pevne veríme, že sme tak pomohli pri veľkom boji, ktorý sa odohráva našim očiam neviditeľný. Veď nepovedal práve p. Pio, ktorého úlohou bolo v tomto neviditeľnom svete bojovať: „Ruženec je v tomto boji mojou zbraňou!“

viac

29. septembra sa plný autobus miništrantov vydal na púť do Šaštína. Bol to krásny deň. Krásny nielen kvôli slniečku, ktoré sa na nás mocne usmievalo, ale aj vďaka milostiam, ktoré nám Panna Mária v tento deň udelila. Počas svätej omše, ktorú sme slávili v národnej bazilike, sa nám prihovoril Páter Peter, ktorý podľa sna dona Bosca zdôraznil silu ruženca a modlitby vôbec.

 

viac

 

Hádajte čo? No predsa Bránu Milosrdenstva. Svätú omšu na prvý piatok sme slávili v našej Katedrále sv. Emeráma a tak každý z nás, kto sa zodpovedne pripravil svätou spoveďou, mohol získať plnomocné odpustky. Svätú omšu celebroval náš školský kaplán Páter Peter, ktorý nás opäť viedol k tomu najpodstatnejšiemu – Modlite sa! Nájdite si čas na modlitbu! A ukázal nám to na mnohých príkladoch, či už našich kamarátov alebo jednotlivých svätých.

viac

DSC_6017.JPG – 109.02 kBPo  čase prázdnin a oddychu nás čakala škola. Skôr ako sme si sadli do školských lavíc, sadli sme si do lavíc ešte dôležitejších v našom kláštornom kostole.

Ďakovali sme sv. omšou za nové objavy, za možnosť cestovať, za čas strávený s rodinou, na výletoch a v táboroch, za ochranu pri potulkách horami, cestami i necestami. Prosili sme o zdravie a silu v novom školskom roku, o schopnosť učiť sa - z kníh aj od seba navzájom. 

viac

DSC_4322.jpg – 226.40 kBPoslednú spoločnú svätú omšu sme mali deň pred koncom školského roka, na sviatok svätých Petra a Pavla. Páter Peter, ktorý mal tiež meniny nás povzbudil na prázdniny a celý náš život, keď nám priblížil slová sv. Pavla: Ježiš je pre nás všetko, všetko ostatné môžeme považovať za odpadky. Ale! Všetko ostatné s Ježišom má nekonečnú hodnotu.

Takisto sme sa ešte raz rozlúčili s deviatakmi a piatakmi, ktorí odchádzajú na osemročné gymnáziá.

 

Prajeme Vám požehnané prázdniny.

 

viac

Prvý májový piatok 6. mája 2016 sme mali anglickú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol páter  Gregory White zo Spojených štátov amerických.  V kázni nám priblížil život a špiritualitu sv. Dominika Savia.Prvý májový piatok 6. mája 2016 sme mali anglickú svätú omšu. Hlavným celebrantom bol páter  Gregory White zo Spojených štátov amerických. 

 

viac

Radostný deň pre našich tretiakov bol  1. máj, kedy po prvý krát prijali sväté prijímanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac

Pôstne obdobie na našej škole sme tento rok ako tradične ukončili krížovou cestou. Ročníky prvého stupňa sa modlili krížovú cestu v utorok v kláštornom kostole. Vyšší stupeň sa v stredu ráno presunul na Kalváriu. Keďže tento rok sa v Cirkvi slávi ako rok milosrdenstva, počas krížovej cesty sme rozjímali  nad úryvkami z denníčka sv. Faustíny , ktoré sa hodili k danému zastaveniu. Krásna duchovná atmosféra nitrianskej Kalvárie,  dôstojné správanie žiakov a slnečné počasie, ktoré sme vnímali ako mimoriadny Boží dar, nám pomohlo precítiť hĺbku Ježišovej lásky k nám.

viac

S novým rokom sme začali aj my novým krokom a to tak, že sme všetky triedy a priestory školy posvätili, aby sa nám lepšie učilo a všade vládol Boží Duch!

Fotogaléria

viac

Raz povedala Panna Mária v Medjugorie: „Milé deti, keby ste poznali moc vašej aj tej najmenšej modlitby, modlili by ste sa bez prestania.“

V stredu ráno, posledný školský októbrový deň, sme sa modlili spoločne radostný ruženec. Modlitbu, ktorou Panna Mária v histórii ľudstva už tak veľa pomohla a vždy znova vyzýva, aby sme sa túto modlitbu modlili, lebo je veľmi mocná.

Páter Pio ju nazýval svojou zbraňou. Preto aj my veríme, že sme počas tejto hodiny s ružencom v ruke statočne bojovali.

Fotogaléria

viac
02-09 2015
Veni Sancte

Školský rok sme začali svätou omšou k Duchu Svätému, na ktorej sme sa dozvedeli, že nie sme iba obyčajná škola, ale sme škola, v ktorej nás vyučuje aj Pán Ježiš a Panna Mária. Neučíme sa iba čítať, písať a počítať, ale „každá múdrosť je bez lásky ničím“.

Preto sa s radosťou púšťame aj do tohto školského roka, na ktorý sa podľa prieskumov väčšina žiakov už veľmi tešila.

Vitajte znova v škole!

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke