Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pôstne obdobie na našej škole sme tento rok ako tradične ukončili krížovou cestou. Ročníky prvého stupňa sa modlili krížovú cestu v utorok v kláštornom kostole. Vyšší stupeň sa v stredu ráno presunul na Kalváriu. Keďže tento rok sa v Cirkvi slávi ako rok milosrdenstva, počas krížovej cesty sme rozjímali  nad úryvkami z denníčka sv. Faustíny , ktoré sa hodili k danému zastaveniu. Krásna duchovná atmosféra nitrianskej Kalvárie,  dôstojné správanie žiakov a slnečné počasie, ktoré sme vnímali ako mimoriadny Boží dar, nám pomohlo precítiť hĺbku Ježišovej lásky k nám.

viac

S novým rokom sme začali aj my novým krokom a to tak, že sme všetky triedy a priestory školy posvätili, aby sa nám lepšie učilo a všade vládol Boží Duch!

Fotogaléria

viac

Raz povedala Panna Mária v Medjugorie: „Milé deti, keby ste poznali moc vašej aj tej najmenšej modlitby, modlili by ste sa bez prestania.“

V stredu ráno, posledný školský októbrový deň, sme sa modlili spoločne radostný ruženec. Modlitbu, ktorou Panna Mária v histórii ľudstva už tak veľa pomohla a vždy znova vyzýva, aby sme sa túto modlitbu modlili, lebo je veľmi mocná.

Páter Pio ju nazýval svojou zbraňou. Preto aj my veríme, že sme počas tejto hodiny s ružencom v ruke statočne bojovali.

Fotogaléria

viac
02-09 2015
Veni Sancte

Školský rok sme začali svätou omšou k Duchu Svätému, na ktorej sme sa dozvedeli, že nie sme iba obyčajná škola, ale sme škola, v ktorej nás vyučuje aj Pán Ježiš a Panna Mária. Neučíme sa iba čítať, písať a počítať, ale „každá múdrosť je bez lásky ničím“.

Preto sa s radosťou púšťame aj do tohto školského roka, na ktorý sa podľa prieskumov väčšina žiakov už veľmi tešila.

Vitajte znova v škole!

Fotogaléria

viac

C+M+B Christus mansionet benedicat!

Nech Kristus požehná tento dom! Aj tak sa dajú preložiť písmená C+M+B a náš „dom“ našu školu požehnal v piatok 9.1. na celý nový rok 2015. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli, mali sa radi, ale tiež sa dobre učili!

Fotogaléria

viac
12-12 2014
Advent

Posviacka adventných vencov

Tradične sme aj tento rok posvätili adventné vence, ktoré nám každým týždňom budú pripomínať blížiace sa sviatky Narodenia Pána.

Fotogaléria

viac
27-11 2014
Kríž SDM

Kríž SDM je známy aj ako “Kríž Jubilejného roka”, “Jubilejný kríž”, či “Pútnický kríž. Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, aby s ním putovali po celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: “Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom”.

viac

Ruženec s deťmi z Fatimy

Panna Mária prosila fatimské deti:

„Modlite sa, modlite sa veľa a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa nik za ne neobetuje a nemodlí!

Keď budete počúvať moje želania, Rusko sa obráti, a nastane pokoj: ak nie... prídu vojny a prenasledovanie Cirkvi, dobrí budú mučení a Svätý Otec bude musieť veľa trpieť: mnohé národy budú zničené; no nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“

A preto sme sa spolu modlili!

Fotogaléria

viac

Ako každý nový rok, aj tento sme začali posvätením celej školy. V celej škole sa vznášala vôňa kadidla a na verajach dverí sa objavili nápisy 20 – G+M+B – 14.

Nech nás Božie požehnanie sprevádza po celý rok, dá nám silu vo všetkých skúškach a ochraňuje nás od Zlého. 

 

Fotogaléria

viac

 

2.12. sme ako každý rok požehnali cez školský rozhlas všetky adventné vence, ktoré si jednotlivé triedy pripravili.

 

Nech nám pripomínajú, že novonarodený Ježiško svojim príchodom priniesol svetlo do tmy a toto svetlo sa v advente k nám vždy viac a viac približuje, až nakoniec budú horieť všetky štyri sviece a na Zem zostúpi Svetlo samo. 

Fotogaléria

viac
11-12 2013
Advent

Počas adventu sa nepripravujeme na príchod Spasiteľa iba vonkajšou prípravou, ktorá spočíva v nakupovaní a zháňaní darčekov, ale predovšetkým prípravou vlastných sŕdc.

 V našej škole už putuje Panna Mária so sv. Jozefom do Betlehema a ich cestička je zo dňa na deň kratšia. Ako radi deti sprevádzajú ich putovanie do Betlehema!

Do kaplnky pricestoval špeciálny vláčik, ktorým cestujeme do Betlehema. Každá trieda má svoj vagónik, ktorý zapĺňa svojimi menami vždy ráno, keď prídeme do kaplnky poprosiť Ježiška o pomoc.

Aj na druhom stupni sa žiaci pripravujú. Každý deň sa snažia žiť inú čnosť, aby sa cvičením v čnostiach ich srdcia zmenili na miesta, do ktorých sa môže narodiť Spasiteľ.

 

viac

 

Počas odpustkov za dušičky sa snažíme našimi modlitbami, účasťou na svätých omšiach alebo návštevou krypty zachrániť čo najviac duší z očistca. Dnes ráno sme smeli dokonca sláviť sv. omšu v krypte pod kostolom, ktorú sme tiež obetovali za duše z očistca. Veď kto iný by im mohol pomôcť, ak nie my, ktorí ešte žijeme tu na Zemi? A oni nám potom s radosťou budú pomáhať z neba.

viac

Vypočujte si tento príbeh: V kláštore, kde žil páter Pio, žil aj brat Mateo, ktorý mal veľmi rád Pannu Máriu a často sa modlil ruženec. Keď zomieral, veľmi sa tešil, že sa v nebi stretne s Pannou Máriou.

Po jeho smrti sa raz večer Páter Pio modlil ruženec. Otvorilo sa nad ním nebo a videl ako sa všetci anjeli a svätí tešia a jasajú, keď sa niekto na zemi modlí Zdravas Mária. Vtom uvidel schádzať po žiarivom rebríku svojho spolubrata Matea. Prekvapený sa ho pýta: „Prečo zostupuješ na zem, veď si sa tak veľmi tešil do neba?“ On odpovedal: „Videl som ako sa v nebi anjeli a svätí radujú, keď počujú modlitbu Zdravas Mária, a preto som sa ju chcel ešte raz pomodliť spolu s Tebou.

Aj my sme chceli urobiť všetkým v nebi radosť a tak sme sa dnes ráno pomodlili spolu ruženec. 

Fotogaléria

viac

 

Dňa 17.10. vo štvrtok k nám zavítal misionár Vdp. Madassery Martin SVD z Indie, ktorého misijným určením je Slovensko. Na Slovensku pôsobí už osem rokov a všetkých nás prekvapil svojou perfektnou slovenčinou, v ktorej dokonca ovládal aj rôzne slovné hračky a vtipy.

 

Ukázal nám mapu svojej rodnej krajiny Indie a oblasť Keralan, v ktorej sa narodil. Úsmev na tvárach detí vyvolala predstava, že deti v Indii chodia do školy na slonoch. Ale kde ich zaparkujú?  

 

Videli sme aj indické oblečenie, ktoré by im mohlo závidieť nejedno dievča a dokonca sme si ho aj mohli vyskúšať. Pozrite si fotky!

 

Páter misionár sa s nami pomodlil v indickom jazyku a dal nám svoje požehnanie. My ho chceme sprevádzať svojimi modlitbami v jeho kňazskom povolaní.

Fotogaléria

viac

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sme oslávili spoločnou sv. omšou. Mali sme pozvaného hosťa - pátra Gregoryho, ktorý pochádza z USA a tak sme v tejto sv. omši mohli uplatniť aj naše vedomosti z angličtiny, a tak viac zažiť univerzálnosť Cirkvi.

viac
Novinky v kocke