Základná škola sv. Svorada a Benedikta

 

Počas odpustkov za dušičky sa snažíme našimi modlitbami, účasťou na svätých omšiach alebo návštevou krypty zachrániť čo najviac duší z očistca. Dnes ráno sme smeli dokonca sláviť sv. omšu v krypte pod kostolom, ktorú sme tiež obetovali za duše z očistca. Veď kto iný by im mohol pomôcť, ak nie my, ktorí ešte žijeme tu na Zemi? A oni nám potom s radosťou budú pomáhať z neba.

viac

Vypočujte si tento príbeh: V kláštore, kde žil páter Pio, žil aj brat Mateo, ktorý mal veľmi rád Pannu Máriu a často sa modlil ruženec. Keď zomieral, veľmi sa tešil, že sa v nebi stretne s Pannou Máriou.

Po jeho smrti sa raz večer Páter Pio modlil ruženec. Otvorilo sa nad ním nebo a videl ako sa všetci anjeli a svätí tešia a jasajú, keď sa niekto na zemi modlí Zdravas Mária. Vtom uvidel schádzať po žiarivom rebríku svojho spolubrata Matea. Prekvapený sa ho pýta: „Prečo zostupuješ na zem, veď si sa tak veľmi tešil do neba?“ On odpovedal: „Videl som ako sa v nebi anjeli a svätí radujú, keď počujú modlitbu Zdravas Mária, a preto som sa ju chcel ešte raz pomodliť spolu s Tebou.

Aj my sme chceli urobiť všetkým v nebi radosť a tak sme sa dnes ráno pomodlili spolu ruženec. 

Fotogaléria

viac

 

Dňa 17.10. vo štvrtok k nám zavítal misionár Vdp. Madassery Martin SVD z Indie, ktorého misijným určením je Slovensko. Na Slovensku pôsobí už osem rokov a všetkých nás prekvapil svojou perfektnou slovenčinou, v ktorej dokonca ovládal aj rôzne slovné hračky a vtipy.

 

Ukázal nám mapu svojej rodnej krajiny Indie a oblasť Keralan, v ktorej sa narodil. Úsmev na tvárach detí vyvolala predstava, že deti v Indii chodia do školy na slonoch. Ale kde ich zaparkujú?  

 

Videli sme aj indické oblečenie, ktoré by im mohlo závidieť nejedno dievča a dokonca sme si ho aj mohli vyskúšať. Pozrite si fotky!

 

Páter misionár sa s nami pomodlil v indickom jazyku a dal nám svoje požehnanie. My ho chceme sprevádzať svojimi modlitbami v jeho kňazskom povolaní.

Fotogaléria

viac

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sme oslávili spoločnou sv. omšou. Mali sme pozvaného hosťa - pátra Gregoryho, ktorý pochádza z USA a tak sme v tejto sv. omši mohli uplatniť aj naše vedomosti z angličtiny, a tak viac zažiť univerzálnosť Cirkvi.

viac

 

       Krížové cesty v pôstnom období

 

                                 o 19.00 hod. vo štvrtok

 

                                                        na Kalvárii v Nitre

  

viac

Dňa 31.1.2013 sme mali vzácnu návštevu P. Paula Maria Sigla, ktorý nás všetkých povzbudil svojimi slovami o láske Božej a všetkým nám udelil požehnanie vzácnou relikviou P. Pia. 

Fotogaléria

viac

Niektorí študenti, deti  i učitelia našej základnej školy ako i gymnázia sa v sobotu 9. februára zúčastnili celoslovenského modlitbového dňa ku cti Matky všetkých národov v Nitre.

Tento deň bol pre Nitru historickým. Celoslovenský modlitbový deň sa tu v mestskej hale na Klokočine uskutočnil po prvýkrát. Už od skorého rána prúdili autobusy zo všetkých kútov Slovenska do mestskej haly a pútnici zapĺňali sálu až do posledného miestečka.

Modlitbový deň začal eucharistickou poklonou spojenou s modlitbou ruženca.

Potom nasledovali svedectvá mladých ľudí, sestier či starších, ktoré vypovedali o sile a účinku modlitby a obrázka Matky všetkých národov, ktorých šírenie si praje Ona sama.

Fotogaléria

viac
27-01 2013
Pozvánka

VEČER BOŽIEHO MILOSRDENSTVA S PÁTROM PAULOM

 

Milí rodičia, starí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

počas tohto týždňa budeme mať v našej škole vzácnu návštevu. Je ňou rakúsky kňaz P. Paul Maria Sigl, ktorý stál pri zrode našej školy a už niekoľko rokov pôsobí v zahraničí. Je zakladateľom spoločenstva Rodiny Panny Márie a vykonáva prednášky a duchovné cvičenia po celom svete.

V stredu 30.1.2013 zavíta aj medzi nás a meditáciami o Božom milosrdenstve bude sprevádzať „Večer Božieho milosrdenstva“, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame do Kláštorného kostola o 18.00 hod.

viac

V prvý školský deň nového roku 2013 sme posvätili všetky priestory našej školy.

Fotogaléria

viac

Kalendárny rok 2012 sme zakončili spoločnou omšou v Piaristickom kostole a po sv. omši sme si spoločne zaspievali koledy a Tichú noc.

Fotogaléria

viac

Advent sa už začal, a tak sme aj my posvätili adventné vence, ktoré do školskej knižnice priniesol zástupca z každej triedy.

Pomôžu nám myslieť na to, že Vianoce sa blížia a netešíme sa iba na ozdobený stromček, chutné koláčiky a veľa darčekov, ale že si máme svoje srdcia pripraviť na prijatie toho najväčšieho Daru – novonarodeného Božieho Syna.

Fotogaléria

viac

V stredu sme ako vždy slávili rannú svätú omšu, no tento krát  nie v našej kaplnke, ale v krypte pod kostolom. V krypte sú pochované sestričky z rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktoré kedysi učili na našej škole. Vždy po sviatkoch Všetkých svätých a na Dušičky sa tam chodievame modliť za duše v očistci, aby čo najskôr mohli prísť do neba. Stadiaľ nám potom budú pomáhať.

Fotogaléria

viac
04-11 2012
Haiti

V pondelok 29.10. k nám prišla vzácna návšteva – sestrička Anna z rádu Dcér kresťanskej lásky, ktorá pôsobila ako misionárka na Haiti. Prišla tam práve v čase, keď túto krajinu postihlo ničivé zemetrasenie. V hlavnom meste Haiti majú sestry svoju misijnú stanicu, kde spravujú školu, pomáhajú v nemocnici a starajú sa o chudobných.

Pred dvoma rokmi túto krajinu zasiahlo ničivé zemetrasenie, pri ktorom prišli ľudia o strechu nad hlavou a mnohí dokonca zahynuli. Preto sestry začali zháňať finančnú pomoc na celom svete, aby v čo najkratšom čase mohli obnoviť všetko, čo bolo zničené. Na Slovensku sa konala finančná zbierka pre Haiti predajom medovníkových srdiečok za dobrovoľný príspevok.

viac
22-10 2012
Ruženec 2012

Milión detí sa modlí ruženec

 

 Taký má názov celosvetová akcia, ktorú podporuje katolícka nadácia „Kirche in Not“, a ktorá sa konala vo štvrtok 18. októbra 2012 o 9.00 hodine. 

Akcia vznikla na podnet slov P. Pia, ktorý povedal: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení.“

Prvýkrát sa deti modlili ruženec vo Venezuele v roku 2006 a postupne sa k nim svojou modlitbou pridávali deti z celého sveta.

viac

11.10.2012 v obyčajný pracovný deň sa húfy mladých a detí vydali pešo na „minipúť“ do kostola sv. Gorazda na Klokočine. Prúdili do náručia slnkom prežiareného kostola, ktorý akoby predstavoval náručie celej Cirkvi. V čase, keď o 10.30 hod. začali v Chráme sv. Petra biť zvony, rozozvučali sa zvony aj na Kostole sv. Gorazda. V zjednotení so Svätým otcom sme začali sláviť Rok viery.

viac
Novinky v kocke