Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V stredu sme ako vždy slávili rannú svätú omšu, no tento krát  nie v našej kaplnke, ale v krypte pod kostolom. V krypte sú pochované sestričky z rádu Milosrdných sestier sv. Vincenta, ktoré kedysi učili na našej škole. Vždy po sviatkoch Všetkých svätých a na Dušičky sa tam chodievame modliť za duše v očistci, aby čo najskôr mohli prísť do neba. Stadiaľ nám potom budú pomáhať.

Fotogaléria

viac
04-11 2012
Haiti

V pondelok 29.10. k nám prišla vzácna návšteva – sestrička Anna z rádu Dcér kresťanskej lásky, ktorá pôsobila ako misionárka na Haiti. Prišla tam práve v čase, keď túto krajinu postihlo ničivé zemetrasenie. V hlavnom meste Haiti majú sestry svoju misijnú stanicu, kde spravujú školu, pomáhajú v nemocnici a starajú sa o chudobných.

Pred dvoma rokmi túto krajinu zasiahlo ničivé zemetrasenie, pri ktorom prišli ľudia o strechu nad hlavou a mnohí dokonca zahynuli. Preto sestry začali zháňať finančnú pomoc na celom svete, aby v čo najkratšom čase mohli obnoviť všetko, čo bolo zničené. Na Slovensku sa konala finančná zbierka pre Haiti predajom medovníkových srdiečok za dobrovoľný príspevok.

viac
22-10 2012
Ruženec 2012

Milión detí sa modlí ruženec

 

 Taký má názov celosvetová akcia, ktorú podporuje katolícka nadácia „Kirche in Not“, a ktorá sa konala vo štvrtok 18. októbra 2012 o 9.00 hodine. 

Akcia vznikla na podnet slov P. Pia, ktorý povedal: „Ak sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení.“

Prvýkrát sa deti modlili ruženec vo Venezuele v roku 2006 a postupne sa k nim svojou modlitbou pridávali deti z celého sveta.

viac

11.10.2012 v obyčajný pracovný deň sa húfy mladých a detí vydali pešo na „minipúť“ do kostola sv. Gorazda na Klokočine. Prúdili do náručia slnkom prežiareného kostola, ktorý akoby predstavoval náručie celej Cirkvi. V čase, keď o 10.30 hod. začali v Chráme sv. Petra biť zvony, rozozvučali sa zvony aj na Kostole sv. Gorazda. V zjednotení so Svätým otcom sme začali sláviť Rok viery.

viac

 

 Putovný obraz Matky všetkých národov

 

Od 8.10.2012 bude v našej škole opäť putovať obraz Matky všetkých národov. Ako?

  • Rodina sa nahlási u triedneho učiteľa.
  • Dostane termín, kedy si má prevziať obraz.
  • Obraz si vyzdvihne na školskej vrátnici v pondelok poobede a vráti ho v pondelok ráno o týždeň.


Putovanie obrazu je duchovnou prípravou na Modlitbový deň Matky všetkých národov, ktorý sa uskutoční 9.2.2013 v mestskej hale na Klokočine.

 

viac

Vo štvrtok 27.9.2012 sa miništranti našej Spojenej katolíckej školy vybrali na púť do Šaštína. „Tam sme už boli,“ ozvali sa niektorí. To je pravda, boli, ale aj neboli. Posúďte sami.

Počas cesty autobusom, len čo sme poprosili o Božiu ochranu, sme si zopakovali naše miništrantské vedomosti. Keď sme všetci  šesťdesiati vystúpili z autobusu a vstúpili do národnej svätyne, cítili sme sa ako mravčekovia v obrovskom dome, no bol to dom nášho nebeského Otca a našej dobrej mamy.

Čo sme si zapamätali z kázne? Miništrant je vojakom, ktorý bojuje za svojho kráľa a stratégia jeho boja je zapísaná v starodávnej knihe, ktorou je Sväté Písmo.

viac
Novinky v kocke