Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Tento školský rok prebieha  vyučovanie už dlhšiu dobu dištančne. Tejto situácii sme sa museli všetci prispôsobiť – nielen učivo, ale aj súťaže. Školské kolo geografickej olympiády prebehlo ešte v decembri, kde sme si vyskúšali súťaž online. Nebolo to ľahké, lebo sme nemohli okrem atlasu používať žiadne pomôcky a boli sme odkázaní na naše vedomosti. V školskom kole sa zúčastnilo 73 žiakov 5. – 9.ročníka. Do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. -  3.mieste.

viac

Možno Vás prekvapí, že uprostred rôznych vyhlásení ministerstva školstva a elektronicky organizovaných aktivít sa objavila na stránke našej školy aktivita, ktorá bezprostredne súvisí s prácou detí. Je to azda jediná súťaž, ktorá sa konala v tomto čase ohrozenia koronavírusom.

Jedná sa o výtvarnú súťaž, ktorá býva vyhlásená už na začiatku školského roka. Tematicky je zameraná na niektoré knihy z Biblie. Tento rok to bola Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Keďže v Cirkvi je vyhlásený Rok Božieho slova, tak sme sa rozhodli, že urobíme všetko preto, aby sme deti a mladých motivovali k čítaniu Svätého písma a aj k výtvarnému zobrazeniu nejakej udalosti. Už vo februári sme na hodinách náboženstva a výtvarnej výchovy horlivo pracovali.

viac

Štvrtok  28. novembra  naši žiaci 2. až 4. ročníka „bojovali“ o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Riešili Všetkovedka. A ako v tomto zápolení dopadli? Vznikajúco, podľa svojich najlepších schopností.  14 detí získalo titul Všetkovedko a 31 žiakov zasa titul Všetkovedkov učeň. Všetkovedkom školy sa stal Martin Živčák zo 4.C triedy.

S polročným vysvedčením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy a Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

V pondelok 28.1. sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese umeleckého slova. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov  ročníkov 2. – 4. v kategórii poézie a prózy. Sú to všetko víťazi triednych kôl a predniesli svoje texty na mimoriadne dobrej úrovni. Musíme oceniť vhodný výber textov, a čo je potešujúce, prevládali texty klasických slovenských autorov. Deti s peknou ľubozvučnou slovenčinou a so  zanietením prednášali svoje texty, v ktorých ožívali rozprávkové víly, žabky i opice, ale rovnako aj veselí a nezbední šarvanci. Porota  mala náročnú úlohu, ocenení výborným výkonom boli všetci recitátori, napokon vybrali aj víťazov oboch kategórií.

viac

I tento školský rok sa naši žiaci zúčastnili Technickej olympiády, ktorá motivuje žiakov k tvorivej činnosti a rozvíja záujem o techniku. Olympiáda pozostáva z vedomostného testu  a  zhotovenie výrobku podľa technického výkresu.

 

Školské kolo:

Kategória B – žiaci 5. – 7. ročníka

1.miesto :  Viliam TUŽÁK – V.B

2. miesto – Matej Behula – VII.A

viac
28-11 2019
iBobor 2019

Sedieť pri počítači v správnom čase, na správnom mieste je fajn. Stalo sa to aj v našej škole 11. - 15. novembra, kedy sa uskutočnil 13. ročník informatickej súťaže iBobor. Na celom Slovensku sa ho zúčastnilo vo všetkých kategóriách 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Ako sa darilo našim žiakom? Pozrite si vyhodnotenie.

viac

Začiatkom novembra sa uskutočnilo triedne kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho všetci žiaci deviateho ročníka. Absolvovať túto súťaž je pomerne náročné, pretože pozostáva  z troch zložiek:  písomná časť – 1.jazykový(gramatický test),2. transformácia textu (štylistika)  a 3. ústna (rétorika).  V druhej časti žiaci transformujú(menia) do zadaného štylistického útvaru  predpísaný text  v príslušnom slohovom postupe. Tretia časť je najťažšia, kde sa skúša rečnícky štýl na určenú tému. Za všetky časti môžu dosiahnuť 55 bodov. Všetky úlohy olympiády sú náročné, žiaci ju úspešne zvládli, najmä gramatickú časť. Najúspešnejší  4 žiaci s vysokým počtom bodov postúpili do školského kola: Matúš Chrtiansky, Veronika Fusková, Simonka Šulterová a Kamilka Líšková.

viac

Dňa 21.11. sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom  ...a Slovo bolo u Boha... v Topoľčanoch na ZŠ sv. Don Bosca. Zúčastnili sa ho naši šikovní recitátori v 3 kategóriách: Alžbetka a Laura Kopecké (VII.A) v III. kategórii, v II.kateg. Miško Barát (VI.B) a v I.kateg.(III.A) naša najmladšia reprezentantka Marínka Matuščinová.  Všetci  naši talentovaní recitátori dôstojne a so cťou zvládli náročnú súťaž s vysokou konkurenciou a s mimoriadne náročnými textami. Recitovali krásne a najmä na slávu Božiu.  Získali sme aj ocenenie v podobe 3. miesta, ktoré získal Miško Barát v próze, ktorému srdečne gratulujeme.

viac

Dňa 12.11.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresnej speváckej súťaže v spievaní slovenskej populárnej piesne Poptón v CVČ Domino. Spievali v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa predstavili: Elenka Kostolníková (5.A), Vilko Tužák (5.B), Barborka Kviatkovská (5.B), Terezka Chrtianska (5.B) a Ema Rajtarová (6.A).

V druhej kategórii spievala Kamilka Líšková a Veronika Fusková obe z 9.A.

viac

Piatok 7. júna 2019  sa v priestoroch CVČ  DOMINO v Nitre konala okresná súťaž  v letnom aranžovaní. Našu školu reprezentovala Katka Molnárová zo 6.A. Témou súťaže bol „vypichovaný aranžmán pre muža"  ku Dňu otcov.

 

Fotogaléria

(foto a text: PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
Po dvoch kvalifikačných kolách sa v bratislavskej hale Mladosť zišlo na majstrovstvách Slovenska 10 najlepších moderných gymnastiek v každej súťažnej kategórii. Pre Izabelu Bartíkovú z 3.C triedy to bola na M-SR premiéra, ktorú premenila hneď na 3. zlaté medaile v kategórii mladších nádejí. Stala sa tak majsterkou Slovenska v modernej gymnastike pre rok 2019.
 
 
(text, foto: Adriana Bartíková)
viac

Do 19. ročníka tejto čitateľskej súťaže sa zapojilo 27 tried z 9.škôl.  Aj našich 144 zúčastnených  žiakov zbieralo body pri návštevách v knižnom alebo hudobnom oddelení knižnice a tvorili dlhé farebné húseničky.  Čítali, rozprávali obsahy  príbehov, písali denníky, hľadali zadané knihy na policiach, besedovali, získavali nové vedomosti. A v každej triede bol zvolený  najšikovnejší Čítajko. A ako triedy obstáli?

viac
30-05 2019
Song

Aj tento rok na začiatku mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku Song 2019. Do okresného kola, v Centre voľného času Domino, postúpili v kategórii sólo - Katka Vallová zo 4.B, Ema Rajtarová z 5.A a Kamilka Líšková z 8.A. V kategórii skupiny postúpili dve skupiny - Samko Hollý, Števko Jančuš, Rebečka Dřízhalová a Ema Rajtarová z 5.A a skupina dievčat z 8.A - Kamilka Líšková, Veronika Fusková a Janka Bažaličková.

viac

To, že máme šikovných žiakov,  nie je žiadna  novinka.  Aj tento rok  mali všetci možnosť zmerať si svoje sily v medzinárodnej matematickej súťaži.  Úlohy riešilo 87 žiakov, ktorí sa dočkali aj svojho ocenenia. Výsledky si mohli žiaci skontrolovať a pozrieť na stránke súťaže. Úspešní boli viacerí a naším tohtoročným šampiónom školy sa stala Danielka Ducháčková.

viac

V utorok 21.5. sa šiesti najlepší speváci z našej školy zúčastnili speváckej súťaže GORAZDOV SLÁVIK. Cestovali sme na ZŠ sv. Gorazda, kde si spolu s ďalšími žiakmi ročníkov 1.-4. z cirkevných škôl z Nitry zaspievali naši súťažiaci. Konkurencia bola silná, no u nás ostali dve prvé miesta a jedno tretie miesto.

viac
Novinky v kocke