Základná škola sv. Svorada a Benedikta
30-05 2019
Song

Aj tento rok na začiatku mája 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku Song 2019. Do okresného kola, v Centre voľného času Domino, postúpili v kategórii sólo - Katka Vallová zo 4.B, Ema Rajtarová z 5.A a Kamilka Líšková z 8.A. V kategórii skupiny postúpili dve skupiny - Samko Hollý, Števko Jančuš, Rebečka Dřízhalová a Ema Rajtarová z 5.A a skupina dievčat z 8.A - Kamilka Líšková, Veronika Fusková a Janka Bažaličková.

viac

To, že máme šikovných žiakov,  nie je žiadna  novinka.  Aj tento rok  mali všetci možnosť zmerať si svoje sily v medzinárodnej matematickej súťaži.  Úlohy riešilo 87 žiakov, ktorí sa dočkali aj svojho ocenenia. Výsledky si mohli žiaci skontrolovať a pozrieť na stránke súťaže. Úspešní boli viacerí a naším tohtoročným šampiónom školy sa stala Danielka Ducháčková.

viac

V utorok 21.5. sa šiesti najlepší speváci z našej školy zúčastnili speváckej súťaže GORAZDOV SLÁVIK. Cestovali sme na ZŠ sv. Gorazda, kde si spolu s ďalšími žiakmi ročníkov 1.-4. z cirkevných škôl z Nitry zaspievali naši súťažiaci. Konkurencia bola silná, no u nás ostali dve prvé miesta a jedno tretie miesto.

viac

IQ olympiádu organizuje MENSA Slovensko, organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí. Na 9. ročníku súťaže sa na školskej úrovni zúčastnilo 11 309 detí z celého Slovenska, z 588 základných škôl a osemročných gymnázií v 313 mestách. V našom kraji, spomedzi 928 žiakov, obsadil Jakub Vrchovský z 8.A. druhé miesto a Žofia Farkašová z kvarty šieste miesto.

viac

Dňa 16.apríla 2019 sa Filip Kopček žiak VI.A triedy zúčastnil okresného kola Biologickej olympiády.

Súťaž pozostávala z testu, identifikácie 15 druhov  (vodného ekosystému) z predpísaných  päťdesiatich  živočíchov a vytvorenie si zbierky živočíchov – fotografie, letové siluety, stopy. Filipovi sa darilo a umiestnil  sa na 4. mieste zo 16 žiakov okresu.

GRATULUJEME!

 

(text a  foto PaedDr. Beáta Szὅcsová)

viac
08-04 2019
Víťaz Samko

Piatok 5.4. bol pre nás slávnostný deň. Samko Hollý, žiak 5.A triedy, sa zúčastnil na regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína. Hádajte čo? Zvíťazil v silnej konkurencii a domov si odniesol cenu za 1. miesto.

Veľmi sa tešíme a Samkovi zo srdca blahoželáme. Držíme mu palce v krajskom kole, ktoré bude v Leviciach. Good luck, Samko!

(text: Mgr. M. Cintulová, foto: Bc. M. Pružincová)

viac

Každý druhý rok je naša škola hostiteľom pre milovníkov Svätého písma. Tento rok sa dekanátne kolo biblickej olympiády konalo 21. marca 2019. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Tamara Lieskovská z 9. A, Natália Vrchovská zo 7. A a Terézia Szabová zo 6. A. Obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Adam Rabara)

viac

V sobotu 23.marca sa v priestoroch Spojenej školy Svätej Rodiny v Bratislave konalo celoslovenské kolo súťaže ...a Slovo bolo u Boha... Zmyslom súťaže je spoznávanie kresťanskej literatúry a hľadanie recitačných talentov.  Aj napriek tomu, že v tomto ročníku bola konkurencia naozaj veľká, náš Vilko Tužák uspel. V II.kategórii poézie obsadil krásne 3.miesto.

Z jeho úspechu sa tešíme a srdečne mu blahoželáme!

 

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Počítať príklady a lámať si hlavu nad fyzikálnymi dejmi, hľadať na ne odpovede, experimentovať, nie je dnes až tak v móde. Ak však nájdeme súvislosť medzi javmi okolo nás, stojí to za to. Na túto ťažkú cestu sa vydali tento školský rok aj naši ôsmaci. Ich námaha bola odmenená.

Kamilka Lišková získala prvé miesto v okresnom kole Fyzikálnej olympiády, Jakub Vrchovský sa zaradil medzi úspešných riešiteľov (mimochodom boli iba štyria) a Simonka Šulterová sa umiestnila na peknom ôsmom mieste.

Blahoželáme našim žiakom a prajeme im ešte veľa radosti z objavovania, ktoré posúva dopredu.

(text: Mgr. B. Farkašová)

viac

V stredu 13. marca 2019 sa v KOS v Nitre uskutočnilo obvodné  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy nás vzorne  reprezentovali a získali dané ocenenia:

 

Vilko Tužák   - 1. miesto

Terezka Chrtianska   - 2. miesto

Samko Hollý  - 1. miesto

 

Recitátorom blahoželáme a výhercom prajeme veľa úspechov v  okresnom kole.

 

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Žiacka 3.C triedy Izabelka Bartíková sa v sobotu 9.2.2019 zúčastnila za oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra na medzinárodnej súťaži SOSNOWIEC WINTER CAP v Poľsku. Súťažila v dvoch zostavách.  S obručou získala v kategórii mladšie nádeje 2010 krásne 5.miesto z 18 súťažiacich. Ešte lepšie sa jej darilo v zostave bez náčinia, kde bola druhá. Na súťaži boli dievčatá z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Austrálie a Poľska.

Izabelke srdečne blahoželáme.

(text, foto: p. A. Bartíková)

viac


Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svätá...

Týmito slovami sme v stredu 13.februára privítali našich súťažiacich v umeleckom prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori si zmerali svoje slovné sily bez trémy a strachu. Dokázali zaujať porotu nielen dobrým výberom textu, ale aj jeho interpretáciou.

viac

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1.stupeň

 

Poézia:                                     Próza:           

1.       Viliam Tužák                   1.       Terézia Chrtianska

2.       Šimon Olach                   2.       Gregor Stýblo

3.       Filip Mátel                       3.       Sára Romanová

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. A. Barčák)

 

viac
07-02 2019
Všetkovedko

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko oslávila v tomto školskom roku  už 10. narodeniny.  V súťaži sú otázky zamerané na rôzne oblasti, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova...  

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018. Z 38 detí máme najbystrejšieho Všetkovedka školy štvrtáka Vilka Tužáka

viac

Za počítačom sme každý deň, ale nie každý deň nám prevetrá mozgové závity. Príležitosťou bola aj tento školský rok celoslovenská on-line informatická súťaž iBobor. Ukázala, že máme múdrych a šikovných žiakov. Ešte nikdy sme nemali v škole toľko úspešných riešiteľov – 55. Traja z nich sa zaradili do celoslovenskej špičky, keď dosiahli percentil 100. Sú to Alexandra Blažková, Tamara Lieskovská a Alžbeta Košťálová.

Tešíme sa spolu a srdečne všetkým blahoželáme.

viac
Novinky v kocke