Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín

 

Celkovo sa zúčastnilo 17 žiakov z ročníkov 2 až 4. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

Poézia

1. Benjamín Záhradník (2.B)

2. Tamara Bégerová (3.A)

3. Tamara Lieskovská (3.B)

viac

 

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...”

 

Dňa 5.2. 2013 talentované deti a víťazi triednych kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín nás presvedčili o ľubozvučnosti a kráse našej slovenčiny.

V školskom kole v kategórii poézia vystúpilo 14 žiakov, v kategórii próza vystúpilo 18 žiakov. Postúpiť do okresného kola však mohol len jeden.

 

viac

Viete čo je povesť ?   Samozrejme !  Veď študujeme  na  NAŠEJ  škole !!!

Pre mladšie ročníky uvádzame: „Je podobná rozprávke, ale založená na skutočnej udalosti.“ Slovensko oplýva množstvom hradov, zámkov, historických postáv. A všetko to známi spisovatelia ukryli do kníh povestí. Je to názov recitačnej súťaže povestí.

         Tento jubilejný 20. ročník    našu školu reprezentovali  žiaci :

  • Natália Kováčová  z   5. A
  • Samuel   Olach     zo  7. A  v  Matici Slovenskej dňa  18. 1. 2013.

 

Víťazke Natálke Kováčovej  blahoželáme a  držíme palce v krajskom kole.

                                                                                  

                                                                                 Mgr.  Gulišová  Ivica

viac

Aj tento školský rok niektorí naši žiaci prijali pozvanie prehĺbiť si vzťah s Bohom cez Božie slovo a prihlásili sa na Biblickú olympiádu.

Za úlohu si mali prečítať 1. knihu kráľov, knihu Rút a Evanjelium podľa Matúša.

Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov.

 

Umiestnenie:

  1. Daniela Odlerová – 9.B

  2. Mária Vorošová – 9.B

  3. Patrícia Kováčiková – 7.A

  4. Ema Gajdošová -8.B (náhradníčka) 

Výherkyniam blahoželáme a vyprosujeme veľa húževnatosti pri príprave do dekanátneho kola!

Veríme, že aj pre tých, ktorí neobsadili prvé miesta, námaha nebola zbytočná a Božie slovo bude v nich mocne pôsobiť – to je tá najdôležitejšia výhra!

P. učiteľky katolíckeho náboženstva

viac

Dňa 22.11.2012 sa naše žiačky ZŠ sv. Svorada a Benedikta zúčastnili krajskej súťaže v recitácii kresťanskej poézie a prózy .....a Slovo bolo u Boha...... Našu školu vzorne a s veľkým úspechom reprezentovali žiačky  z V. A Izabela Ševčíková a  Natália Kováčová, z  IX. A  Milena Ščurková a Lili Anna Kónyová. Vrátili sa s vynikajúcim ocenením.

 
 1. miesto v II. kategórii - poézia  získala Izabelka Ševčíková z V.A
 
  1. miesto v II. kategórii - próza  získala Natália Kováčová z V.A
 
  2. miesto v III. kategórii - próza získala Milenka Ščurková z IX.A
 
Súťaž je postupová a naše víťazky postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  9.2.2013.
Všetkým zúčastneným a víťazkám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
viac

2. kolo  nitrianskej  školskej   ligy   v   orientačnom   behu

žiakov a žiačok  ZŠ  a  8 – roč. gymnázií

 

Súťaž sa konala  25.  októbra  2012  v areáli  výstaviska  Agrokomplex  Nitra.

Pretekov  sa  zúčastnilo  7  základných  a stredných škôl  – 20  žiačok  ZŠ a  21  žiakov  ZŠ. 

Výsledky kategórie žiačok :

3. miesto – Kisová Klára

5. miesto – Čanigová  Mária

6. miesto – Kónyová  Lilia Anna

viac

Dňa 28.9.2012 sa žiaci z našej školy zúčastnili výtvarnej súťaže sv. Cyril a Metod očami detí. Žiaci ročníkov 3., 4. nesúťažne a žiaci 6. a 7. ročníkov s týmto výsledkom:

1. miesto: Patrícia Kováčiková, 7.A

2. miesto: Anabela Kepáková, 6.B

Ako návrh na propagačný materiál pre mesto Nitra bude uverejnená práca Sofie Michalíčkovej zo 7.B triedy. Veľmi pekné práce do galérie školy pripravili aj žiačky: Terézia Vavrovičová zo 6.A a Michaela Dubová zo 6.B.

Srdečne gratulujeme!

Pripravujúci pedagóg: Mgr. Ivica Gulišová

viac
Novinky v kocke