Základná škola sv. Svorada a Benedikta


Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svätá...

Týmito slovami sme v stredu 13.februára privítali našich súťažiacich v umeleckom prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori si zmerali svoje slovné sily bez trémy a strachu. Dokázali zaujať porotu nielen dobrým výberom textu, ale aj jeho interpretáciou.

viac

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1.stupeň

 

Poézia:                                     Próza:           

1.       Viliam Tužák                   1.       Terézia Chrtianska

2.       Šimon Olach                   2.       Gregor Stýblo

3.       Filip Mátel                       3.       Sára Romanová

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. A. Barčák)

 

viac
07-02 2019
Všetkovedko

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko oslávila v tomto školskom roku  už 10. narodeniny.  V súťaži sú otázky zamerané na rôzne oblasti, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova...  

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018. Z 38 detí máme najbystrejšieho Všetkovedka školy štvrtáka Vilka Tužáka

viac

Za počítačom sme každý deň, ale nie každý deň nám prevetrá mozgové závity. Príležitosťou bola aj tento školský rok celoslovenská on-line informatická súťaž iBobor. Ukázala, že máme múdrych a šikovných žiakov. Ešte nikdy sme nemali v škole toľko úspešných riešiteľov – 55. Traja z nich sa zaradili do celoslovenskej špičky, keď dosiahli percentil 100. Sú to Alexandra Blažková, Tamara Lieskovská a Alžbeta Košťálová.

Tešíme sa spolu a srdečne všetkým blahoželáme.

viac

Na konci novembra 2018 sa v našej škole uskutočnil 29. ročník  olympiády v anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách. 

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazom stal Michal Jakuš zo 7.A, na druhom mieste skončila Sarah Stýblová zo 6.A a tretia bola Lea Jakubičková zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazila Tamarka Lieskovská z 9.A, druhá skončila Kamilka Líšková z 8.A a na treťom mieste sa umiestnila Veronika Fusková z 8.A.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

viac

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

viac

V tomto roku sa dňa 6.11.2018 konal v poradí už desiaty ročník olympiády zo slovenského jazyka. Každý rok sa naši žiaci zapájajú do tejto celoštátnej jazykovej  súťaže. V tomto ročníku bola rekordná účasť,  58 žiakov 8. a 9. roč.  sa v triednych kolách pasovalo s náročnými jazykovými úlohami. Olympiáda  zo slovenského jazyka  pozostáva z 3 zložiek: 2 písomné a jedna  ústna.  Z jazykového testu, z transformácie  predpísaného textu do inej(zadanej) podoby slohového žánru a postupu a napokon tretia je najnáročnejšia, kde na danú tému si žiaci pripravia svoj originálny rečnícky útvar, ktorý pred porotou prednesú v určitom časovom limite.

viac

Aj tento rok Miško na sebe tvrdo pracoval, aby mohol úspešne reprezentovať Slovenskú republiku, aby sa mu podarilo obhájiť získané minuloročné  tituly Majstra Slovenska, Európy a sveta. Nepoľavil v tréningoch práve naopak,  ešte viac sa snažil na sebe popracovať. Výsledky sa dostavili a podarilo sa nemožné. V roku 2018 Miško získal všetky cenné tituly. Titul Majster Slovenska, Majster Európy a Majster sveta. Týmto sa oficiálne stáva dvojnásobným majstrom všetkých uvedených titulov.

Prečo nemožné? Lebo získať titul je ťažké, ale obhájiť a byť už druhý rok po sebe na vrchole svetovej a európskej špičky si vyžaduje skutočne veľa driny, disciplíny a sebazaprenia. Sezóna je za nami. Športovci, ktorí cvičia aj „srdcom“ si nemôžu dovoliť dlho oddychovať. Preto po vytúžených víťazstvách bude náš najúspešnejší chlapčenský pretekár vo fitness detí naďalej na sebe pracovať, nacvičovať ďalšie silové, akrobatické, gymnastické prvky  a zostavy, aby mohol aj v budúcom roku úspešne reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v Mongolsku a iných dôležitých súťažiach.

viac
02-10 2018
Stolný tenis

Vo štvrtok  27. septembra  sa v Dome  Matici Slovenskej v Nitre  na Čermáni uskutočnil II. ročník Matičného stolnotenisového turnaja ku dňu Ústavy Slovenskej republiky.

Organizácia, zabezpečenie, účasť a samotný priebeh súťaže bol na výbornej úrovni. Turnaja sa zúčastnilo asi 10 základných škôl z Nitry a okolia. Účasť súťažiacich bola vysoká. Našu školu reprezentovali títo žiaci :

Sebastián Škandík  z  5. B     

Damián  Lenčéš  a  Dávid  Belko  zo  7. A   

Marko  Durza  z    9. A

viac

Timotej Tužák z 5.A získal vynikajúce 1. miesto v celoslovenskom kole  Liečivé rastliny, ktoré sa konalo v Krupine v dňoch 8.6. – 10.6.2018 . Timotej na súťaži ukázal veľmi dobré vedomosti.

Súťaž bola rozdelená na tieto časti: test, poznávanie živých rastlín, určovanie herbárových položiek, určovanie čajov . Večer v piatok a v sobotu  sa súťažiaci zúčastnili tvorivých dielní . Prvý večer mali  quilling – umenie z papiera. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, tvarovanie prúžkov papiera, z ktorého sa vytvárajú nádherné a originálne vzory- kvietky, srdiečka, zvieratká. Druhý večer  sa  naučili základy modrotlače. V sobotu  mali poznávaciu vychádzku a vyšli aj na strážnu vežu Vartovku , ktorá sa nachádza nad mestom Krupina.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. Beáta Szőcsová)

viac

STROM! Téma súťaže. Koreňmi čerpá silu zo zeme a korunou zdraví nebo. Človeku poskytuje občerstvenie a útočisko pred páľavou. Krásna téma, krásne práce... Náš Maťko z 5.B natoľko zaujal odbornú porotu, že mu udelila mimoriadne ocenenie za výnimočnú prácu. Vypaľoval do dreva štyri ročné obdobia. Dosť už slov! Pozrite a žasnite...Maťko, vďaka a gratulujeme!!!

Pripravila p. uč. GULIŠOVÁ

Fotogaléria

viac
21-05 2018
SONG 2018

Dňa 7.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song 2018. Do okresného kola v Centre voľného času Domino postúpili Kamilka Líšková zo 7.A, ktorá spievala svoju vlastnú tvorbu a skupina Sabína a Sára Niňajové zo 7.A a Sofia Bánovská z 9.A. Do Domina rovnako postúpila skupina dievčat z 5.B  Eliška Petrušková, Lenka Ličková, Laurika a Alžbetka Kopecké.

viac

V stredu 9.mája 2018 sa v našej škole rozozvučali piesne rôzneho žánru. Do ďalšieho ročníka súťaže Svoradov slávik sa zapojilo približne 40 detí z ročníkov 1.-4. Veru prváci sa vôbec nedali zahanbiť a získali ocenenie v každej kategórii. Ťažké bolo vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať na ďalšom kole súťaže. Blahoželáme víťazom a prajeme všetkým zúčastneným, aby im spievanie vydržalo nadlho. Veď spev je úžasný dar, ktorý len tak hocikto nemá...

viac

Dňa 24. – 25. apríla sa uskutočnili skupinové kolá vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 25 základných škôl. Dievčatá našej školy súťažili  na ZŠ Škultétyho. Bojovali a  vybíjali  súperky  zo  ZŠ  Škultétyho,  ZŠ Jarok,  ZŠ Výčapy  Opatovce  a  ZŠ  Ivanka  pri Nitre. Bojovali a všetky zápasy vyhrali! A to znamená, že postúpili na Majstrovstvá okresu.

viac
Novinky v kocke