Základná škola sv. Svorada a Benedikta

STROM! Téma súťaže. Koreňmi čerpá silu zo zeme a korunou zdraví nebo. Človeku poskytuje občerstvenie a útočisko pred páľavou. Krásna téma, krásne práce... Náš Maťko z 5.B natoľko zaujal odbornú porotu, že mu udelila mimoriadne ocenenie za výnimočnú prácu. Vypaľoval do dreva štyri ročné obdobia. Dosť už slov! Pozrite a žasnite...Maťko, vďaka a gratulujeme!!!

Pripravila p. uč. GULIŠOVÁ

Fotogaléria

viac
21-05 2018
SONG 2018

Dňa 7.5.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song 2018. Do okresného kola v Centre voľného času Domino postúpili Kamilka Líšková zo 7.A, ktorá spievala svoju vlastnú tvorbu a skupina Sabína a Sára Niňajové zo 7.A a Sofia Bánovská z 9.A. Do Domina rovnako postúpila skupina dievčat z 5.B  Eliška Petrušková, Lenka Ličková, Laurika a Alžbetka Kopecké.

viac

V stredu 9.mája 2018 sa v našej škole rozozvučali piesne rôzneho žánru. Do ďalšieho ročníka súťaže Svoradov slávik sa zapojilo približne 40 detí z ročníkov 1.-4. Veru prváci sa vôbec nedali zahanbiť a získali ocenenie v každej kategórii. Ťažké bolo vybrať najlepších, ktorí nás budú reprezentovať na ďalšom kole súťaže. Blahoželáme víťazom a prajeme všetkým zúčastneným, aby im spievanie vydržalo nadlho. Veď spev je úžasný dar, ktorý len tak hocikto nemá...

viac

Dňa 24. – 25. apríla sa uskutočnili skupinové kolá vo vybíjanej žiačok ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo 25 základných škôl. Dievčatá našej školy súťažili  na ZŠ Škultétyho. Bojovali a  vybíjali  súperky  zo  ZŠ  Škultétyho,  ZŠ Jarok,  ZŠ Výčapy  Opatovce  a  ZŠ  Ivanka  pri Nitre. Bojovali a všetky zápasy vyhrali! A to znamená, že postúpili na Majstrovstvá okresu.

viac

Dňa  17. apríla sme sa rozhodli a športovo pripravili popasovať sa s neznámou mapou a terénom. Našu školu sa odhodlali  reprezentovať 4 dievčatá 6 chlapcov. Čakal ich orientačný beh v parku na Sihoti. Účasť bola bohatá. Počasie prialo i  slniečko zohrievalo. V kategórii žiačok  ZŠ sa na štart v jednotlivých minútach postavilo  115  dievčat. A  kategória žiakov  pozostávala  zo  126  chlapcov.

viac

Vyhodnotenie biologickej olympiády kategória E odbornosť zoológia

Školské kolo:

1. miesto: Kamila Líšková – VII.A

2. miesto: Matej Janík – V.A

3. miesto : Matúš Belák – VI.A

viac

21.3.2018 – deň, keď naši spolužiaci zostali doma kvôli deviatackému monitoru, ale my tri, Tamara Lieskovská z 8.A, Kamila Líšková zo 7.A a Natálka Vrchovská zo 6.A, sme sa vybrali na piaristické gymnázium, aby sme si zasúťažili v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Mali sme naštudovanú knihu Genezis a evanjelium podľa Marka. Po sv. omši nás usadili v jedálni, kde sme spolu ako tím riešili rôzne úlohy. Test, ktorý sme mali vyplniť v priebehu 5 minút, nebol taký ťažký a spoločnými silami sme ho zvládli. Keď sme však mali napísať, kde sa stal ktorý zázrak z evanjelia, neboli sme si také isté, no napriek tomu sme získali dosť bodov.

viac

Dňa 14. 3. 2018 sa naši žiaci zúčastnili naši žiaci na OK Hviezdoslavovho Kubína v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre v prednese poézie a prózy. Hviezdy Paľka Országha nám boli naklonené a v silnej konkurencii sa všetci štyria reprezentanti školy vrátili s ocenením.

 

I. kategória

1. miesto (poézia): Vilko Tužák III.B

2. miesto  (próza):  Emka Rajtarová IV.A

 

II. kategória

2. miesto (poézia): Samko Zanovit (V.B)

 

III. kategória (próza):

Čestné uznanie poroty za mimoriadny výkon: Emka Doláková VII.A

viac

Hviezdoslavov Kubín  mal  v stredu (7.2.) popoludní  veľký sviatok. Do súťaže v umeleckom  prednese sa zapojili malí školáci z ročníkov 2. - 4. v nevídanom počte. S básničkami a prozaickými úryvkami sa popasovalo 27 žiakov. Porota ocenila nielen vynikajúci výkon súťažiacich, ale aj výber ukážok.

viac

O súťaž v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína je na našej škole každý rok veľký záujem. Nebolo tomu inak ani  6.2. v utorok popoludní, kedy sa uskutočnilo školské kolo ročníkov 5.- 9. Do súťaže bolo zapojených takmer dve desiatky mladých recitátorov. Výber  textov a zanietený prednes urobil zo všedného dňa malý sviatok.

viac

Štvrtok  30. novembra  48 našich žiakov 2. až 5. ročníka „bojovalo“ o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Riešili Všetkovedka. A už vieme výsledky, ako v tomto boji dopadli.  26 detí získalo titul Všetkovedko a 22 žiakov zasa titul Všetkovedkov učeň. Všetkovedkom školy sa stal Jurko Čulák z 2.A .

S polročným vysvedčením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy a Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída.

viac

Na konci novembra 2017 sa v našej škole uskutočnil 28. ročník  Olympiády v anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala  Kamilka Líšková zo 7.A, na druhom mieste skončila Veronika Fusková zo 7.A a tretí bol Adam Kováč zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazil Michal Hutira z 9.A, druhá skončila Tamarka Lieskovská z 8. A a na treťom mieste sa umiestnil Marek Štrpka z 9.A.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania.

 

 

Vyhodnotenie školského kola:

 

1. miesto: Timotej Tužák  - V.A

2. miesto: Martin Kettman – V.A

3. miesto: Dominik Čepček – V.A

viac

Na Náboj Junior sa vybrali dva tímy z IX.A triedy. Prvý: Martina Vašinová, Filip Križan,  Adam Križan, Daniel Bíroš a druhý: Michal Hutira, Timotej Calek, Juraj Bíro, Marek Štrpka.

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

viac

Všetci máme radi ľudové piesne a folklór. Všetci máme radi starých rodičov. Nie všetci ale dokážu o tom napísať, i keď možnosť mali všetci. V literárnej súťaži AKO ZOSTAŤ SÁM SEBOU -  ZACHOVAŤ KORENE  sa celoslovenskej porote zloženej z vedeckých a kultúrnych  pracovníkov, novinárov a učiteľov, najviac páčila práca Martina Čuláka z 8.A. Umiestnil sa v zlatom pásme. Cenu si prebral v Pálffyho paláci v Bratislave. Pretože súťaž bola i s medzinárodnou účasťou, jeho prácu vydanú v zborníku si budú môcť prečítať i v zahraničí. Gratulujeme!

Pripravila Mgr. Ivica Gulišová

 

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke