Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Na konci novembra 2017 sa v našej škole uskutočnil 28. ročník  Olympiády v anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

Kategória 1A je určená  pre žiakov 5.,6. a 7. ročníka. V tejto kategórii sa víťazkou stala  Kamilka Líšková zo 7.A, na druhom mieste skončila Veronika Fusková zo 7.A a tretí bol Adam Kováč zo 6.A triedy.

V kategórii 1B si zmerali sily ôsmaci a deviataci. Zvíťazil Michal Hutira z 9.A, druhá skončila Tamarka Lieskovská z 8. A a na treťom mieste sa umiestnil Marek Štrpka z 9.A.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania.

 

 

Vyhodnotenie školského kola:

 

1. miesto: Timotej Tužák  - V.A

2. miesto: Martin Kettman – V.A

3. miesto: Dominik Čepček – V.A

viac

Na Náboj Junior sa vybrali dva tímy z IX.A triedy. Prvý: Martina Vašinová, Filip Križan,  Adam Križan, Daniel Bíroš a druhý: Michal Hutira, Timotej Calek, Juraj Bíro, Marek Štrpka.

Náboj Junior je súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac úloh. V náboji nejde o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu.

viac

Všetci máme radi ľudové piesne a folklór. Všetci máme radi starých rodičov. Nie všetci ale dokážu o tom napísať, i keď možnosť mali všetci. V literárnej súťaži AKO ZOSTAŤ SÁM SEBOU -  ZACHOVAŤ KORENE  sa celoslovenskej porote zloženej z vedeckých a kultúrnych  pracovníkov, novinárov a učiteľov, najviac páčila práca Martina Čuláka z 8.A. Umiestnil sa v zlatom pásme. Cenu si prebral v Pálffyho paláci v Bratislave. Pretože súťaž bola i s medzinárodnou účasťou, jeho prácu vydanú v zborníku si budú môcť prečítať i v zahraničí. Gratulujeme!

Pripravila Mgr. Ivica Gulišová

 

Fotogaléria

viac

Dňa 16.6.2017 sa žiačky z V.B Petra Šulterová, Terézia Bubeníková, Hana Kováčová, Dorota Ducháčková, Jaroslava Hladká  zúčastnili okresnej zdravotníckej súťaže Družstvá  mladých zdravotníkov, kde obsadili pekné 4. miesto.  GRATULUJEME!

Súťaž sa konala v areáli     Krajského   riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

viac

Dňa 21. júna  2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl, ktorí sa zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

Kamila Líšková zo VI.A  – 3. miesto – Biologická olympiáda – kategória E- odbornosť zoológia

Jakub Vrchovský zo VI.A  - 3. miesto – Pytagoriáda

Michal Hutira z VIII.A – 3. miesto -  Matematická olympiáda

 

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. B. Szöcsová)

viac

Úspešní riešitelia školského kola kategória E odbornosť:  Zoológia

1. miesto –   Kamila Líšková – VI. A

2. miesto –   Monika Nerečová  - V. A

3. miesto –   Matúš Belák – V. A

viac

Úspechy našich žiakov v okresnom kole súťaže Song zaznamenala Mgr. Beáta Rajtarová. Potešte sa z nich.

viac
22-05 2017
Song OK

Dňa 17.5.2017 sa konala v CVČ Domino okresná spevácka súťaž v anglickom jazyku Song 2017. Aj naša škola sa aktívne zapojila. Konkurencia bola veľká, ale naši talentovaní žiaci sa nedali zahanbiť a všetci krásne reprezentovali našu školu. Všetkým blahoželáme, lebo nie je ľahké postaviť sa pred plnú sálu súťažiacich. 

viac

Dňa  25. 4.  sa  naši  siedmaci, ôsmaci a deviataci  vybrali  na Agrokomplex  Nitra, aby si otestovali znalosti z geografie  a športu. Každý so svojou  mapou  a  vytrvalosťou  dobehol  do  cieľa. S  novými  skúsenosťami   a  zážitkami  sa  zorientovať v neznámom  teréne pokúsia o rok.   

(text, foto: Mgr. D. Hatinová)

viac

Keď sa skončili studené zimné mesiace, prišiel apríl. Nastal čas pre šport.

21. apríla sa konali majstrovstvá okresu v  hádzanej žiačok  základných škôl. Na ZŠ Škultétyho sa stretlo 8 družstiev.  Po vylosovaní sme sa do skupiny dostali so ZŠ kniežaťa Pribinu (ZŠ k P), ZŠ Čeľadice a  ZŠ  Veľký Lapáš. Víťaz skupiny bojoval o 1. miesto. Naše dievčatá hrali naplno až do poslednej minúty.

viac
16-05 2017
IQ olympiáda

Tak trochu iná súťaž na rozvoj logického myslenia. V tejto súťaži nikto neskúša. Každý sám môže zistiť, čo dokáže a čo ho baví. Úlohy žiakov potrápia, ale tiež aj pobavia. Netreba mať samé jednotky! IQ olympiáda nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania.

Tento školský rok ju vyskúšali riešiť aj žiaci našej školy. Výborne sa umiestnil Filip Križan (8.A). Obsadil 17 miesto v kraji. Výborný úspech. Ostatní odvážlivci tiež môžu byť na seba hrdí. A my s nimi.

viac
12-05 2017
Komenský a my

Celosvetové  kolo literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ.

„Učiteľ národov" ako sa zvykne hovoriť J. A. Komenskému, nás oslovil prostredníctvom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Zaujala nás  téma: Krása starnutia. Staré domy, príroda a čas, staré prírodniny, skameneniny alebo praveké zvieratá, otvorili dokorán dvere našej fantázie a trinástej komnate tvorivosti. A potom sme kreslili a kreslili a – čakali.

viac

V maili sme si prečítali nasledovné: „Získali ste ocenenie v súťaži pod záštitou prezidenta SR.ʺ

Nasledujúci text nás veľmi potešil: „Oznamujeme Vám, že po dlhej a úmornej práci (museli sme vyhodnotiť 1500 súťažných príspevkov z 250 škôl) sme, práve dnes, dokončili vyhodnotenie celonárodnej literárnej súťaže Práva detí očami detí.

S radosťou Vám oznamujeme, že medzi ocenenými autormi je aj vaša žiačka Emka Doláková(VI.A). Pozývame Vás na slávnostné ocenenie v sprievode učiteľa na Smolenickom zámku v okrese Trnava.ʺ

viac
27-04 2017
Song 2017

Dňa 19. 4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song v anglickom jazyku. Zapojilo sa 24 žiačok. Tešíme sa, že na našej škole je toľko talentov.

viac
Novinky v kocke