Základná škola sv. Svorada a Benedikta
16-05 2017
IQ olympiáda

Tak trochu iná súťaž na rozvoj logického myslenia. V tejto súťaži nikto neskúša. Každý sám môže zistiť, čo dokáže a čo ho baví. Úlohy žiakov potrápia, ale tiež aj pobavia. Netreba mať samé jednotky! IQ olympiáda nie je o naučených vedomostiach, ale o zdravom rozume, kreatívnom myslení a schopnosti samostatného uvažovania.

Tento školský rok ju vyskúšali riešiť aj žiaci našej školy. Výborne sa umiestnil Filip Križan (8.A). Obsadil 17 miesto v kraji. Výborný úspech. Ostatní odvážlivci tiež môžu byť na seba hrdí. A my s nimi.

viac
12-05 2017
Komenský a my

Celosvetové  kolo literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ.

„Učiteľ národov" ako sa zvykne hovoriť J. A. Komenskému, nás oslovil prostredníctvom Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Zaujala nás  téma: Krása starnutia. Staré domy, príroda a čas, staré prírodniny, skameneniny alebo praveké zvieratá, otvorili dokorán dvere našej fantázie a trinástej komnate tvorivosti. A potom sme kreslili a kreslili a – čakali.

viac

V maili sme si prečítali nasledovné: „Získali ste ocenenie v súťaži pod záštitou prezidenta SR.ʺ

Nasledujúci text nás veľmi potešil: „Oznamujeme Vám, že po dlhej a úmornej práci (museli sme vyhodnotiť 1500 súťažných príspevkov z 250 škôl) sme, práve dnes, dokončili vyhodnotenie celonárodnej literárnej súťaže Práva detí očami detí.

S radosťou Vám oznamujeme, že medzi ocenenými autormi je aj vaša žiačka Emka Doláková(VI.A). Pozývame Vás na slávnostné ocenenie v sprievode učiteľa na Smolenickom zámku v okrese Trnava.ʺ

viac
27-04 2017
Song 2017

Dňa 19. 4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Song v anglickom jazyku. Zapojilo sa 24 žiačok. Tešíme sa, že na našej škole je toľko talentov.

viac
07-03 2017
Nitrava 2017

12. marca sa uskutočnili medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní o pohár víťazstva s názvom Nitrava 2017. Zúčastnili sa na ňom aj naše športové talenty a žali aj úspechy. V náročnej konkurencii získala 2. miesto žiačka Katka Drndzíková (II.A), 3. miesto Kira Frederika Kratochvílová (IV.B) a 4. miesto Lucia Rimešová (III.A) a rovnako na krásnom 4. mieste sa umiestnil žiačik Dominik Drndzík (I.B). Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

V stredu 8. 2. 2017 prebehlo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v 1. kategórii žiakov 2. - 4. ročníka. Podľa účasti, 25 žiakov v poézii a v próze, bolo vidieť, že žiaci majú radi prácu so slovom a textom.

viac

Dňa 1.12.2017 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovalo sa 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

viac

Na konci novembra 2016 sa v našej škole uskutočnil 27. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Devätnásť žiakov si otestovalo  svoje vedomosti  v dvoch kategóriách.

viac

Veľmi sa teším, že žiaci našej školy nesedia iba bezmyšlienkovite za počítačom, ale vedia ho využiť vo svoj prospech. Používať vlastný mozog, čo je viac? Prinieslo im to radosť so súťaženia v informatickej súťaži a výsledky. Obstáli fantasticky. Dominik Čepček sa dostal do skupiny najlepších riešiteľov v rámci Slovenska, dosiahol percentil 100. Porovnajte si ich s celoslovenskými výsledkami. Ďakujem im za ich úsilie.

viac
08-12 2016
Všetkovedko

Dňa 1.12.2016 sme sa zapojili do súťaže Všetkovedko. Zúčastnili sa žiaci 2. až 5.ročníka. Celkovo 30 žiakov. Za úlohu mali odpovedať na 30 otázok z oblasti slovenského jazyka, matematiky, anglického jazyka, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej, výtvarnej a dopravnej výchovy. Pracovali 40 minút. Žiaci sa zúčastňujú tejto súťaže radi. Je to pre nich výzva.

 

viac

Od čias stredovekých skriptorov (tí, čo v kláštoroch ručne prepisovali Biblie) sa veľa zmenilo. Nemec Guttenberg vynašiel kníhtlač. Odvtedy berieme do rúk voňavé knihy. Virtuálny svet nám ponúkol internet. Nové formy písania vo Worde. Napísať text, vytvoriť niečo zmysluplné, to už je talent daný od Pána Boha. Je v nás všetkých, len ho treba objaviť. Ako na to? Začneš prosbou, modlitbou a radami odborníkov. Čítaš veľa kníh? Rád píšeš slohy? Poradí Ti aj pani učiteľka slovenského jazyka. Opýtajte sa spolužiakov, ktorí s vlastnou tvorbou už majú skúsenosti: (bratia Adama Filip Križanovci z 8.A, Žaneta Holecová z 8.A). Emka Doláková zo 6.A je víťazkou tohtoročnej literárnej celoslovenskej súťaže na tému: Alexander Dubček – významná osobnosť moderných dejín Slovenska.

viac

Dňa 1.12. sa konali školské majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ a I. st. OGY. Prehrali nad ZŠ kniežaťa Pribinu a vyhrali nad ZŠ Podhorany. Tešíme sa z ich úspechu a chuti venovať sa športu.

 

(text, foto: Mgr. L. Belo)

 

 

viac

Miško Müllner žiak 3.B triedy nás bude reprezentovať na majstrovstvách Európy v sobotu 29.10.2016 na prestížnej súťaži vo fitness detí v Budapešti. Predtým úspešne prešiel rôznymi klubovými súťažami až po Majstrovstvá Slovenska.

Miško patrí do GYM GOL KLUBU NITRA. Bude bojovať v kategórii chlapcov do 12 rokov v dvoch kolách.  V prvom kole je Voľná zostava zložená z gymnastiky, akrobacie a rôznych náročných silových prvkov. V choreografii sa predstaví ako známy inšpektor z rozprávky.

viac

Prekročili sme hranice - cena LAUREAT PRIX D′ ART CHRETIEN - vo výtvarnej súťaži. Do medzinárodnej súťaže s biblickými témami: namaľuj citát z Biblie, sa zapojili žiaci ilustračného krúžku. Práce posudzovala medzinárodná komisia a ocenila troch žiakov:

 

Ema Doláková 5.A

Danko Lopašovský 7.A

Miška Kravárová 8.A

 

Gratulujeme k úspechu!

 

(text: Mgr. Ivica Gulišová)

 

Fotogaléria

viac

Dňa 10.6.  – 12.6. 2016 sa uskutočnilo v Bratislave celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny. Našu školu reprezentovalo 5 žiačok. Alexandra BLAŽKOVÁ  zo 6.A, ktorá dosiahla vynikajúci úspech, obsadila 2. miesto. Ďalšie  žiačky Dominika Rácová zo 6.A, Terézia Krajčovičová z 5.A, Nina Jazvinská a Simona Šulterová z 5. B sa stali úspešnými riešiteľkami. Súťaž bola náročná, najprv museli zvládnuť dve domáce  kolá. Na celoslovenskom kole preukázali vedomosti z morfológie liečivých rastlín, z  určovania  živých  i vylisovaných rastlín  a čajov. V sobotu po náročnom dopoludní ich čakala odmena, exkurzia po  národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a nive rieky Morava – paleontologická lokalita Sandberg, pozorovanie včelárikov zlatých, obhliadka zvyšku bývalej železnej opony, história cezhraničného spojenia cez rieku Moravu   - most Slobody.

Pripravovala: PaedDr. Beáta Szӧcsová

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke