Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa 1.12. sa konali školské majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ a I. st. OGY. Prehrali nad ZŠ kniežaťa Pribinu a vyhrali nad ZŠ Podhorany. Tešíme sa z ich úspechu a chuti venovať sa športu.

 

(text, foto: Mgr. L. Belo)

 

 

viac

Miško Müllner žiak 3.B triedy nás bude reprezentovať na majstrovstvách Európy v sobotu 29.10.2016 na prestížnej súťaži vo fitness detí v Budapešti. Predtým úspešne prešiel rôznymi klubovými súťažami až po Majstrovstvá Slovenska.

Miško patrí do GYM GOL KLUBU NITRA. Bude bojovať v kategórii chlapcov do 12 rokov v dvoch kolách.  V prvom kole je Voľná zostava zložená z gymnastiky, akrobacie a rôznych náročných silových prvkov. V choreografii sa predstaví ako známy inšpektor z rozprávky.

viac

Prekročili sme hranice - cena LAUREAT PRIX D′ ART CHRETIEN - vo výtvarnej súťaži. Do medzinárodnej súťaže s biblickými témami: namaľuj citát z Biblie, sa zapojili žiaci ilustračného krúžku. Práce posudzovala medzinárodná komisia a ocenila troch žiakov:

 

Ema Doláková 5.A

Danko Lopašovský 7.A

Miška Kravárová 8.A

 

Gratulujeme k úspechu!

 

(text: Mgr. Ivica Gulišová)

 

Fotogaléria

viac

Dňa 10.6.  – 12.6. 2016 sa uskutočnilo v Bratislave celoslovenské kolo súťaže Liečivé rastliny. Našu školu reprezentovalo 5 žiačok. Alexandra BLAŽKOVÁ  zo 6.A, ktorá dosiahla vynikajúci úspech, obsadila 2. miesto. Ďalšie  žiačky Dominika Rácová zo 6.A, Terézia Krajčovičová z 5.A, Nina Jazvinská a Simona Šulterová z 5. B sa stali úspešnými riešiteľkami. Súťaž bola náročná, najprv museli zvládnuť dve domáce  kolá. Na celoslovenskom kole preukázali vedomosti z morfológie liečivých rastlín, z  určovania  živých  i vylisovaných rastlín  a čajov. V sobotu po náročnom dopoludní ich čakala odmena, exkurzia po  národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a nive rieky Morava – paleontologická lokalita Sandberg, pozorovanie včelárikov zlatých, obhliadka zvyšku bývalej železnej opony, história cezhraničného spojenia cez rieku Moravu   - most Slobody.

Pripravovala: PaedDr. Beáta Szӧcsová

Fotogaléria

viac

 

Zlato pre mladých basketbalistov z Nitry

V Banskej Bystrici sa uskutočnil finálový turnaj majstrovstiev SR mladších minižiakov v basketbale.


Čítajte viac: http://nasanitra.sme.sk/c/20182942/zlato-pre-mladych-basketbalistov-nitry.html#ixzz4AyLEElqC

viac

Tento rok 25.5.2016 sa konal ďalší ročník speváckej súťaže Svoradov slávik. V našej škole spievame radi, o čom svedčí aj počet súťažiacich. Zapojilo sa 27 žiakov oboch stupňov našej školy. Ľudovou piesňou sa zapojili 5 žiakov, náboženskou 9 a modernou piesňou 13 žiakov. Bolo ťažké vybrať víťazov. Preto na prvých druhých aj tretích miestach sa umiestnili viacerí. Okrem toho po prvýkrát súťažili aj spevácke duá.

Fotogaléria

viac

Úspešní riešitelia školského kola:

1.      miesto  -   Natália LABOVSKÁ – V.B

2.      miesto   -  Lucia PÁNIKOVÁ  - VIII.A

3.      miesto  -   Viktória BELÁKOVÁ – VIII.A

V okresnom kole si obhájila 1. miesto  Natália LABOVSKÁ, ktorá nás reprezentovala  veľmi úspešne aj v krajskom kole, kde získala  krásne 3.miesto.

viac

Dňa 18.5.2016 sa v Centre voľného času Domino uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG 2016. Zúčastnili sa jej aj žiačky z oboch stupňov našej školy. Skupinu speváčok z 1.stupňa z 3.B tvorili Eliška Petrušková, Zuzka Kviatkovská, Laurika a Alžbetka Kopecké. Za druhý stupeň si sólo zaspievala Kamilka Lišková (5.A), ktorú sprevádzala sestra Karolínka (9.B) hrou na gitare. Ďalšia skupina za 2.stupeň bola zo 7.A - Bibiána Kocperová, Lenka Nitrianska, Martina Vašinová a Terezka Petríková, ktorá hrala aj na klaviri a zmiešaná skupina Sára a Sabína Niňajové z 5.A so Sofiou Bánovskou zo 7.A. Napriek veľkej konkurencii sa našej zmiešanej skupine podarilo získať krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu a ostatným dievčatám ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

viac

Tak ako každý rok, aj  v tomto školskom roku sa žiaci 2.-4. ročníka zapojili do 16. ročníka čitateľskej súťaže Čítajte s nami. Od októbra do apríla žiaci pravidelne navštevovali Krajskú knižnicu Karola Kmeťka v Nitre, kde v detskom oddelení prezentovali prečítané knihy a v súťaži zbierali body.  Pred vyhodnotením žiaci napísali záverečný test. A ako sme v súťaži obstáli?

viac
25-04 2016
Song contest

Dňa 20.4. 2016 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v piesni v anglickom jazyku „Song“ . Zúčastnilo sa 23 žiakov z oboch stupňov našej školy. Súťaž sa uskutočnila v 7.triede, kde sme si pomáhali počítačovou technikou. Niektorí žiaci mali pripravený hudobný sprievod – karaoke, niektorí boli doprevádzaní hrou na gitare. V porote boli p. uč. Rajtarová  a p.uč. Katrebová. Pomáhal nám aj manžel p. uč. Rajtarovej, ktorý spolu s pani učiteľkami zaspievali na úvod pieseň od L.Cohena – Halelujah. Mali sme aj široké obecenstvo. Svojou prítomnosťou nás potešili aj žiaci anglického krúžku spolu s p. uč. Porubskou, ktorá dlhé roky pripravuje žiakov na túto súťaž.

viac

Čo vieš o hviezdach?

Je názov vedomostnej astronomickej súťaže, ktorá  sa konala 17. 3. 2016 v KOS, Fatranská 3 v Nitre. Prvý krát sa jej zúčastnili aj naše hviezdy zo VII.A Juraj Bíro a Michal Hutira. Súťaž prebiehala v troch nezávislých kolách.

viac

Získali sme! Dom Matice slovenskej a Okresný úrad v Nitre 22. januára hostil účastníkov 23. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Čo to je? Počuli ste o takej súťaži? Keby kamene vedeli rozprávať, všetky hrady na Slovensku by nám vyrozprávali zaujímavé povesti a príbehy. A to je príležitosť pre dobrých recitátorov. Našu školu reprezentovala Emka Doláková z 5.A a Tamarka Begerová zo 6.A. Aj keď boli začiatočníčky, podarilo sa ! EMKA DOLÁKOVÁ získala 2. miesto vo svojej kategórii. GRATULUJEME!!!

viac

V našej základnej škole sa uskutočnili dve základné školské kolá v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína. Účasť v tomto roku bola mimoriadne veľká, recitovalo  viac ako 40 detí z ročníkov 2. – 9. podľa jednotlivých kategórií. Dve popoludnia strávili deti i odborná porota v úžasnej atmosfére, ktorú súťažiaci vytvorili  svojím umeleckým prednesom. Sme veľmi radi, že v tejto rýchlej a digitálnej  dobe sa  nájdu ešte nadšenci, ktorí siahnu po knihe a  odkaz básnika či spisovateľa pretavia do umeleckého prejavu. Výber autorov ukážok  bol pestrý,  prevládali obľúbenci ako Daniel Hevier, Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská a ďalší. V próze osvedčený Antoine de Saint Exupéry, M. Montgomeryová. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a rovnako pani učiteľkám a pánom učiteľom za  skvelú prípravu.

viac

10.12.2015 sa v našej škole uskutočnil už 26. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Cieľom súťaže je rozširovať, prehlbovať  a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, tiež rozširovať  ich záujem o sebavzdelávanie a umožniť im porovnať si svoje vedomosti a zručnosti.

viac

9. marca 2016 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Naše družstvo sa skladalo zo zástupcov troch ročníkov: Karolína Líšková 9. B, Martina Varšavová 8. A, Michal Hutira 7.A. Chceli sme dať do toho všetko a na každú úlohu sme sa vrhli ako draci.

viac
Novinky v kocke