Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Získali sme! Dom Matice slovenskej a Okresný úrad v Nitre 22. januára hostil účastníkov 23. ročníka súťaže Šaliansky Maťko. Čo to je? Počuli ste o takej súťaži? Keby kamene vedeli rozprávať, všetky hrady na Slovensku by nám vyrozprávali zaujímavé povesti a príbehy. A to je príležitosť pre dobrých recitátorov. Našu školu reprezentovala Emka Doláková z 5.A a Tamarka Begerová zo 6.A. Aj keď boli začiatočníčky, podarilo sa ! EMKA DOLÁKOVÁ získala 2. miesto vo svojej kategórii. GRATULUJEME!!!

viac

V našej základnej škole sa uskutočnili dve základné školské kolá v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavovho Kubína. Účasť v tomto roku bola mimoriadne veľká, recitovalo  viac ako 40 detí z ročníkov 2. – 9. podľa jednotlivých kategórií. Dve popoludnia strávili deti i odborná porota v úžasnej atmosfére, ktorú súťažiaci vytvorili  svojím umeleckým prednesom. Sme veľmi radi, že v tejto rýchlej a digitálnej  dobe sa  nájdu ešte nadšenci, ktorí siahnu po knihe a  odkaz básnika či spisovateľa pretavia do umeleckého prejavu. Výber autorov ukážok  bol pestrý,  prevládali obľúbenci ako Daniel Hevier, Milan Rúfus, Ľudmila Podjavorinská a ďalší. V próze osvedčený Antoine de Saint Exupéry, M. Montgomeryová. Ďakujeme všetkým prednášajúcim a rovnako pani učiteľkám a pánom učiteľom za  skvelú prípravu.

viac

10.12.2015 sa v našej škole uskutočnil už 26. ročník  Olympiády v Anglickom jazyku. Cieľom súťaže je rozširovať, prehlbovať  a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov, tiež rozširovať  ich záujem o sebavzdelávanie a umožniť im porovnať si svoje vedomosti a zručnosti.

viac

9. marca 2016 sme sa zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády. Naše družstvo sa skladalo zo zástupcov troch ročníkov: Karolína Líšková 9. B, Martina Varšavová 8. A, Michal Hutira 7.A. Chceli sme dať do toho všetko a na každú úlohu sme sa vrhli ako draci.

viac

 Najlepšie matematické mozgy našej školy súperili v okresnom kole s konkurenciou v týchto súťažiach: Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Naše matematické esá:  Jakub Vrchovský (5.A) sa stal víťazom Matematickej olympiády a Oliver Kotrusz (5.A) zvíťazil v Pytagoriáde.

Naši ďalší úspešní riešitelia boli: Matúš M. Žuk-Olszewski (5.B)  -5. miesto v Matem. olympiáde a Kamila Líšková (5.A) v Pytagoriáde.

Všetkým srdečne blahoželáme, ich matematické schopnosti si vysoko ceníme a želáme ďalšie úspechy. 

(text: Mgr. Margaréta Bírošová)

viac
12-02 2016
Všetkovedko

Dňa 1.12.2015 sa uskutočnila súťaž Všetkovedko. Zúčastnilo sa 37 žiakov 1. až 5. ročníka. Súťažiaci dostali 2 hárky papiera s 25 otázkami z oblasti slovenského a anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy, hudobnej teórie, znalosti umenia, dopravnej výchovy a športových pravidiel.

viac

Tento rok sa na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín zúčastnilo bezmála 30 detí.  Súťaž v poézii a próze je u žiakov stále v obľube. V oboch kategóriách bol približne rovnaký počet prezentujúcich. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie v kategórii prózy, kde boli skutočne kvalitní prednášatelia so skvelými a vtipnými textami.

viac

Dňa 2.12 sa uskutočnili školské majstrovstvá žiakov vo florbale. Naši žiaci sa umiestnili na 2. mieste v okresnom kole, kde porazili družstvo  ZŠ Výčapy – Opatovce  8:4. So žiakmi ZŠ Na Hôrke  prehrali 7:4.  

viac
08-10 2015
Cezpoľný beh

Dňa 1. 10. 2015 sa konali majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu družstiev žiakov a žiačok základných škôl. Preteky sa konali  v mestskom parku na Sihoti. Aj naša škola sa zúčastnila tejto súťaže.  Súťažilo spolu 15 základných škôl  Nitrianskeho okresu. Štartovalo sa na dvakrát. Dievčatá bežali jeden okruh 1,5km a chlapci bežali dva okruhy  3km. Získali sme pekné čestné umiestnenie, z dievčat na štvrtom mieste skončila Jessica Diana Šerfözöová a na ôsmom Bernadeta Bírošová. Najlepšie umiestnenie z chlapcov dosiahol Marek Kravár, skončil na ôsmom mieste. V celkovom poradí obsadila naša škola  2. miesto.   

Všetkým zúčastneným pretekárom ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

viac

V horúcich dňoch  12. júna až 14.júna 2015 v Bratislave reprezentovali našu školu  žiaci z 5.B triedy v celoslovenskej súťaži Liečivé rastliny. Krásny úspech  - 3. miesto,  získala Alexandra BLAŽKOVÁ. Hannah Hillová, Dominika Rácová, Tatiana Bohačiková , Sára Barantalová a Samuel Krajčír dostali diplom úspešného riešiteľa.

viac

Školského kola Biologickej olympiády kategórie E , odbornosť Zoológia sa zúčastnilo 5 žiakov, a to z V. B  - Alexandra Blažková, z V. A - Klára Jozeková, Magdaléna Pogáňová, Ľudmila Neviďanská, zo VII. A Lucia Pániková. V okresnom kole nás reprezentovali Klára JOZEKOVÁ – získala 7. miesto  a Alexandra  BLAŽKOVÁ  - 9. miesto  – obe boli úspešné riešiteľky.

 Pripravovala : PaedDr. Beáta Szőcsová

viac

Dňa 25.5. sa uskutočnilo krajské kolo školských majstrovstiev dievčat vo vybíjanej. Hralo sa systémom rozdelenia do dvoch skupín a víťazi z prvej skupiny hrali medzi sebou o postup do celoštátneho kola. Naše žiačky hrali v prvom kole so súperom z Komárna. V tomto kole vyhrali v pomere 12:7. V ďalšom kole sme hrali proti súperom zo Šale, kde sme prehrali v pomere 12:11 a skončili sme na druhom mieste v tabuľke. Preto sme súťažili o tretie miesto. Hrali sme proti súperkám z Vrábeľ a tento zápas sme úspešne zvládli 13:9 a získali sme tak tretie miesto. Pre školu a pre dievčatá to bol a aj je veľký úspech, že sme sa  v krajskom kole umiestnili tak výborne.      

Fotogaléria

viac

Dňa 21.5.2015 sme sa zúčastnili vyhodnotenia súťaže Čítajte s nami, kde boli naši žiaci ocenení. Žiaci 2.A získali diplom za úspešnú účasť, žiaci 2.B získali 2. miesto zo všetkých nitrianskych škôl, žiaci 3.A  3.miesto a žiaci 4.B sa umiestnili na krásnom 1. mieste. Súťaž prebiehala celý školský rok. Bola spojená s rôznymi akciami napr. besedy so spisovateľmi, stretnutie s poľovníkmi, prinášanie rôznych príspevkov k významným dňom a sviatkom- literárne a výtvarné práce. Touto cestou ďakujeme tetám z mestskej knižnice Andreja Kmeťku za spoluprácu.

Fotogaléria

viac

Na našej škole máme mnoho nádejných talentov- či už v oblasti matematiky, anglického jazyka, slovenčiny alebo telesnej výchovy. Tento rok sa nám ale podarilo dosiahnuť významný a pre nás historický úspech. Patrícia Kováčiková z IX.A nás v dňoch 16. a 17.4. 2015 reprezentovala v Bratislave na celoštátnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. A to veľmi úspešne. Po vynikajúco zvládnutom školskom, okresnom a krajskom kole dosiahla úspech aj teraz- na celoštátnom kole. Stala sa tak oficiálne 1. víťazkou slovenčinárskej olympiády v histórii našej školy.

Samozrejme nesmieme zabúdať ani na p. uč. Olachovú, ktorá túto výnimočnú žiačku pripravovala a jednotlivé kolá s ňou s radosťou absolvovala.

Gratulujeme! 

viac

Dňa 10.12. na ZŠ Benkova sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Víťazkou okresného kola sa stala naša žiačka, Patrícia Kováčiková z IX.A triedy. Krajské kolo OSJL sa uskutoční 6.2.2015 v Nových Zámkoch.

Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalších postupových kolách. 

viac
Novinky v kocke