Základná škola sv. Svorada a Benedikta

29. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zapojilo sa do nej 22 žiakov zo 6. – 9. ročníka. V tvrdej konkurencii sa presadili žiaci zo 7. ročníka. Prvé miesto obsadila Paula Neviďanská, 7. A, druhé miesto Terézia Vavrovičová, 7. A a tretie miesto Lukáš Borecký, 7. B. Martina Varšavová, 6.A skončila na 4. mieste a bude sa tiež pripravovať ako náhradníčka do dekanátneho kola.

viac

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo v pondelok  18.11. Zúčastnili sa ho  8  žiaci VIII. a IX. ročníka. Úlohy tejto náročnej súťaže pozostávali z troch častí: z  jazykového testu, v ktorom riešili rôzne gramatické i syntaktické úlohy, čítanie s porozumením, literárne otázky, v ďalšej časti transformáciu textu. V limitovanom čase zostavili  opis s využitím umeleckých výrazových prostriedkov (trópy, figúry). To bola písomná časť a III. časť -  rétorická. Súťažiaci mali  počas piatich minút privítať hostí na adventnom benefičnom  koncerte. Úlohy boli náročné, ale žiaci ich zvládli vynikajúco. Jednotlivé zložky boli bodované podľa predpísaných kritérií.

viac


Úspešní riešitelia medzinárodnej súťaže  pre školský rok  2012/2013

                                         

Klokanko2

2.A

Veronika Fusková - školský šampión    

Jakub Vrchovský-   školský šampión

Oliver Kotrusz, Matúš Chrtiansky

 

 

2.B

Šimon Dovičovič,   Marián Jenis, 

Natália Labovská,  Lucia Peťovská                          

Benjamín Záhradník, Matúš Maximilián Žuk-Olszewski

viac

Výsledky speváckej súťaže Svoradov Slávik pre 1. – 4. stupeň

Dňa 17.6.2013 v pondelok sa konala naša každoročná súťaž v speve Svoradov Slávik. Žiaci boli rozdelení podľa ročník do dvoch skupín a súťažili v troch kategóriách. Porotu tvorili sr. Petra Margaréta, Mgr. Katrebová,  sr. Mária Lucia. Tu sú výsledky súťaže a zopár fotiek našich odvážnych a nadaných spevákov.

viac

15.5.2013 sa naše dievčatá – Laura Piterková, Lili Kónyová, Mili Ščurková z 9.A a Majka Čanigová z 9.B zúčastnili speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG.  V  II. kategórii v skupinovom speve získali krásne 1. miesto.  Preukázali nielen svoje vedomosti z anglického jazyka, ale všetkých očarili aj svojim hudobným talentom.  Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

viac

Samuelovi Olachovi zo VII.A triedy sa podarilo uspieť v celoslovenskej súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ Získal cenu poroty v 2. kategórii. Srdečne blahoželáme jemu aj  pani učiteľke Gulišovej, ktorá svojím tvorivým potenciálom inšpiruje Samuela a ďalších žiakov.

viac

Úspešnými riešiteľmi okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda sa jednotlivých kategóriach stali:

 

P4: Patrik Peťovský zo 4.A 1. miesto

 

P6: Lukáš Borecký zo 6.B

 

P7. Patrícia Kováčiková zo 7.A

viac

Teplo, slnko a chuť súťažiť vylákalo našich chlapcov a dievčatá do mestského parku  na Sihoti  v Nitre  zabehať si.

10 dievčat a  6 chlapcov z  našej základnej školy sa 25. apríla zúčastnilo majstrovstiev  nitrianskeho  okresu  v  orientačnom  behu. 

viac

19. marca 2013 sa na našej škole uskutočnilo  dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 škôl  z nitrianskeho dekanátu. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo:  Daniela Odlerová a Mária Vörosövá z 9.B triedy a Patrícia Kováčiková zo 7.A triedy. Obsadili nádherné druhé miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne im gratulujeme!

viac

 

Sviatok  SLOVA

DŇA :  27. februára 2013

         V čase, keď sa väčšina žiakov i učiteľov liečila z chrípky, zdraví víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína sa zúčastnili spádového kola. Nie, nebojte sa, nikam nespadli !

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre si zmerali talent a sily s ostatnými žiakmi nitrianskych škôl. A výsledok ? Veď len posúďte :

I. miesto  -  Milena  Ščurková   – próza

I. miesto  -  Izabela  Ševčíková  – poézia

II. miesto -  Natália  Kováčová  – próza

II. miesto -  Lucia  Kviatkovská – próza

III. miesto - Lilia Anna  Kónyová – poézia

Benjamín Záhradník sa ako druhák zúčastnil vyššej súťaže po prvýkrát a zbieral skúsenosti do budúceho šk. roku.

Prvé a druhé miesta postupujú do okresného kola. Gratulujeme ! 

 

Mgr. Gulišová  Ivica

 

 

 

viac
18-03 2013
Vybíjaná

Sláva !  Sláva ! Sláva !      

Áno !  Aj Bohu na výsostiach, ale ...   Viete, že apoštolov bolo 12 !  Našich šíriteľov  dobrej  zvesti  a  mena  ZŠ  sv.  Svorada  a  Benedikta  bolo 11.

O čom hovoríme ?  O nádhernom  pohári, ktorý tróni v skrinke na prízemí ako hmotný  dôkaz  víťazstva

 z   MAJSTROVSTIEV    NITRIANSKEHO   OKRESU  vo  VYBÍJANEJ !!!

viac

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín

 

Celkovo sa zúčastnilo 17 žiakov z ročníkov 2 až 4. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

Poézia

1. Benjamín Záhradník (2.B)

2. Tamara Bégerová (3.A)

3. Tamara Lieskovská (3.B)

viac

 

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...”

 

Dňa 5.2. 2013 talentované deti a víťazi triednych kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín nás presvedčili o ľubozvučnosti a kráse našej slovenčiny.

V školskom kole v kategórii poézia vystúpilo 14 žiakov, v kategórii próza vystúpilo 18 žiakov. Postúpiť do okresného kola však mohol len jeden.

 

viac

Viete čo je povesť ?   Samozrejme !  Veď študujeme  na  NAŠEJ  škole !!!

Pre mladšie ročníky uvádzame: „Je podobná rozprávke, ale založená na skutočnej udalosti.“ Slovensko oplýva množstvom hradov, zámkov, historických postáv. A všetko to známi spisovatelia ukryli do kníh povestí. Je to názov recitačnej súťaže povestí.

         Tento jubilejný 20. ročník    našu školu reprezentovali  žiaci :

  • Natália Kováčová  z   5. A
  • Samuel   Olach     zo  7. A  v  Matici Slovenskej dňa  18. 1. 2013.

 

Víťazke Natálke Kováčovej  blahoželáme a  držíme palce v krajskom kole.

                                                                                  

                                                                                 Mgr.  Gulišová  Ivica

viac

Aj tento školský rok niektorí naši žiaci prijali pozvanie prehĺbiť si vzťah s Bohom cez Božie slovo a prihlásili sa na Biblickú olympiádu.

Za úlohu si mali prečítať 1. knihu kráľov, knihu Rút a Evanjelium podľa Matúša.

Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov.

 

Umiestnenie:

  1. Daniela Odlerová – 9.B

  2. Mária Vorošová – 9.B

  3. Patrícia Kováčiková – 7.A

  4. Ema Gajdošová -8.B (náhradníčka) 

Výherkyniam blahoželáme a vyprosujeme veľa húževnatosti pri príprave do dekanátneho kola!

Veríme, že aj pre tých, ktorí neobsadili prvé miesta, námaha nebola zbytočná a Božie slovo bude v nich mocne pôsobiť – to je tá najdôležitejšia výhra!

P. učiteľky katolíckeho náboženstva

viac
Novinky v kocke