Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

DSC_2472.JPG – 2.11 MB

 

Vážení rodičia,

 v školskom roku 2018/2019

otvárame krúžky.

  

POPLATOK ZA KRÚŽKY:

 Za 1.krúžok:  Vzdelávací poukaz

 Za ďalšie krúžky: 3,- € na mesiac alebo podľa zadania

 

 Čítaj viac 

 

Názov Ročník Čas Miesto Vyučujúci
         
Vybíjaná 5.-7. streda 13,30 -15,00 telocvičňa Mgr.Hatinová
Spevokol 2.-9. pondelok 13,00 internát Mgr. Škultétyová
Divadelný 2.-9. dohodou trieda Mgr.Gulišová
Futbal 1.-9. utorok 13,30 - 15,30 telocvičňa vdp.Mgr.Šabo
Florbal 1.-4. pondelok 13,00 - 14,00 telocvičňa vdp.Mgr.Šabo
         
Komunik.zručnosti  Cvičenia zo SJL 9. utorok/streda 9.A Mgr.Kratochvílová
Matematic. krúžok Cvičenia z matematiky 9. streda/štvrtok 9.A Mgr. Bírošová
         
Anglický jazyk  1.A utorok 1.A Mgr.Porubská
Anglický jazyk  1.B streda  1.B Mgr.Porubská
Anglický jazyk  2.A utorok 2.A Mgr.Cintulová
Anglický jazyk  2.B pondelok 2.B Mgr.Cintulová
Nemecký jazyk 1.A,1.B,2.A pondelok od 14,00 trieda Mgr.Matejková

Šachový krúžok

pre začiatočníkov

1. - 9.  štvrtok 14,00 - 15,00 2. poschodie p. Juraj Belák

Šachový krúžok

pre pokročilých

1. - 9. pondelok 14,00 - 15,00 2. poschodie p. Juraj Belák

 

 

 

 

Novinky v kocke