Základná škola sv. Svorada a Benedikta

TESTOVANIE 5 – 2018

Dňa 21.11.2018 (streda)  sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka – TESTOVANIE 5 – 2018.

Žiaci budú písať test z matematiky – 60 minút a zo slovenského jazyka tiež 60 minút. V deň testovania musia žiaci prísť do školy najneskôr o 7:35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú tmavomodrým guľôčkovým  perom (nie gumovacím).  Po skončení testovania o 11:15 h žiaci idú domov.

Žiaci 6.  – 9. ročníka  budú mať riaditeľské voľno.

 

Harmonogram Testovanie 5 - 2018

21. november  2018  (streda)

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8:10 – 8:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 9:20 h (60 minút)

– administrácia testu

9:20  – 9:25 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

9:25 – 9:45 h (20 minút)

– prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9:45 – 9:55 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9:55 – 10:05 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 – 11:05 h (60 minút)

– administrácia testu

11:05 – 11:10 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Novinky v kocke