Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Testovanie T9

Dňa 3.4.2019 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka – T9 – 2019.

Žiaci budú písať test z matematiky – 90 minút a zo slovenského jazyka  70 minút.  V deň testovania  žiaci  musia prísť  do školy najneskôr o 7: 35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú  žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

Po skončení testovania o 11:55 h žiaci idú domov.

Žiaci 5.  – 8. ročníka  budú mať riaditeľské voľno.

Harmonogram

Testovanie 9 - 2019

3. apríl  2019  (streda)

Matematika

8:00 – 8:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

8:10 – 8:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8:20 9:50 h (90 minút)

administrácia testu z matematiky

9:50  – 9:55 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

9:55 – 10:15 h (20 minút)

 

prestávka

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

10:15 – 10:25 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

10:25 – 10:35 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 – 11:45 h (70 minút)

administrácia testu zo slovenského jazyka

11:45 – 11:50 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

Viď : www.nucem.sk

Novinky v kocke