Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Usmernenie Ministerstva školstva k nástupu žiakov do školy po celoplošnom testovaní na Covid-19

Vážení rodičia,

na základe novej vyhlášky ÚVZ a uznesenia vlády Vám prinášame základné informácie spojené s opatreniami vyplývajúcimi z celoplošného testovania platnými v čase od 2. 11. 2020 do 9. 11. 2020 (do 1:00 hod.).

  • Pozitívny žiak/rodič: Celá domácnosť ostáva v domácej izolácii 10 dní (rodič, dieťa - všetci bez výnimky, určuje to Vyhláška č. 15 ÚVZ)
  • Negatívny žiak/rodič: Nosí pri sebe potvrdenie, ktoré sa požaduje pri vstupe do školy (či už vstupuje ako zamestnanec alebo cudzí človek, Vyhláška č. 16 ÚVZ)
  • Netestovaný žiak/rodič: Podľa Vyhlášky č. 16 ÚVZ tento nebude bez negatívneho testu pustený do zariadenia (okrem žiaka a dospelej osoby s výnimkou). Upozorňujeme, že dieťa v materskej škole, žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, majú podľa § 1 ods.2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.
  • V prípade ak sa rodič nezúčastnil testovania, ministerstvo školstva odporúča, aby dieťa nedával do MŠ a na ZŠ využil ospravedlnenie na 5 za sebou idúcich vyučovacích dní, ktorými sú́ 3., 4., 5., 10. a 11. november. Následne 12. novembra nastúpi do školy, a tým sa zároveň dodrží́ lehota 10 dní.

Čiže:
SealedAk má rodič pozitívny test, celá domácnosť musí ostať v domácej izolácii v zmysle Vyhlášky č. 15 ÚVZ.
SealedAk má rodič negatívny test, môže byť vpustený do objektu školy. Ak má žiak negatívny test, môže sa zúčastniť na prezenčnom vyučovaní v škole.
SealedAk rodič nebol na teste, nemôže vstúpiť do objektu školy. V tomto prípade ministerstvo odporúča neumiestniť dieťa do MŠ na dobu 10 kalendárnych dní a v prípade ZŠ ospravedlniť žiaka z 5 vyučovacích dní idúcich po sebe (teda 3., 4., 5., 10. a 11. november) . Ak ide o zdravotné dôvody, je tu výnimka. (Bližšie informácie o výnimkách nájdete v pokyne riaditeľa školy, v usmernení ministerstva školstva, uznesení vlády SR, vo vyhláškach UVZ SR, ktoré vám posielame v prílohe.)

Pri nástupe do školy 03. 11. 2020 je potrebné predložiť tlačivo “Vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti“, ktoré nájdete v prílohe.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v školskej jedálni sa až do odvolania nepodáva strava pre žiakov základnej školy. Je preto potrebné, aby si deti priniesli stravu so sebou. Vyučovanie bude skrátené na 5 vyučovacích hodín. Školský klub detí bude otvorený bez zmeny v čase od 7:00 hod. do 16:30 hod.
Strava v materskej škole bude až do odvolania zabezpečovaná Kňazským seminárom v Nitre.

V priestoroch materskej a základnej školy prebiehala vo štvrtok 29.10. a v piatok 30.10. dezinfekcia ozónom.

Vedenie školy

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Usmernenie MŠVVaŠ 1. 11. 2020

Dodatok č. 1 b_2_11_2020

Vyhláška ÚVZ č. 11 - 15

Vyhláška ÚVZ č. 16 - 17

 

Novinky v kocke