Základná škola sv. Svorada a Benedikta

VIII.A

 

triedna učiteľka: Mgr. Margaréta Bírošová  

Zoznam žiakov 

Janka Bažaličková, Ema Bírová, Samuel Čaniga, Alex Čiernik- v zahraničí, Richard Derlich, Ema Doláková, Šimon Dovičovič, Veronika Fusková, Lukáš Gaži, Samuel Hammad, Matúš Chrtiansky, Lucia Janečková, Sofia Kostolániová, Patrik Kuna, Kamila Líšková, Mária Maškarová, Peter Nikel, Sabina Niňajová, Sára Niňajová, Lucia Peťovská, Martin Petráš, Maroš Šimko, Adam Škultéty, Andrej Špik, Lukáš Špik, Pavol Štverák, Simona Šulterová, Simona Vlčeková, Jakub Vrchovský, Martin Welnitz, Petra Žilíková

Novinky v kocke