Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prosba o podporu a rozvoj našej základnej školy

Vážení rodičia a priaznivci našej školy!

V mene Združenia pri Spojenej katolíckej škole – Základná škola sv. Svorada a Benedikta, Farská 19, 949 01 Nitra, si Vás aj tento rok dovoľujeme osloviť a požiadať Vás o poukázanie 2 % z daní na účet nášho rodičovského združenia. Pokiaľ by to bolo možné, dovoľujeme si Vás poprosiť  o oslovenie i Vašich priateľov a známych.

Aj Vašimi 2 % prispievate k modernizácii a ďalšiemu rozvoju Základnej školy sv. Svorada a Benedikta. Nižšie nájdete materiál s bližšími informáciami a predvyplnené tlačivo: 

 

Vami poukázané prostriedky prispievajú každý rok k zveľadeniu  areálu školy, k modernizácii vnútorného vybavenia a učebných pomôcok, k modernizácii vyučovacieho procesu novou didaktickou technikou či  IKT technológiami a k podpore rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.


Ďakujeme Vám za Vami prejavenú finančnú podporu, ako aj za Vaše modlitby.
 

vedenie školy

Novinky v kocke