Základná škola sv. Svorada a Benedikta
13-02 2020
Karneval 2020

Fašiangy, Turíce .... zavítali do našej školy v podobe školského karnevalu. Hudba, spev a dobrá nálada v zaujímavých maskách sa niesla celou budovou ZŠ a GCM. Nazrite a vychutnajte si trošku atmosféry vo fotogalérii.

 

Fotogaléria

(text: B. Farkašová, foto: učitelia ZŠ)

viac

Štvrtok  28. novembra  naši žiaci 2. až 4. ročníka „bojovali“ o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Riešili Všetkovedka. A ako v tomto zápolení dopadli? Vznikajúco, podľa svojich najlepších schopností.  14 detí získalo titul Všetkovedko a 31 žiakov zasa titul Všetkovedkov učeň. Všetkovedkom školy sa stal Martin Živčák zo 4.C triedy.

S polročným vysvedčením si všetci súťažiaci odniesli domov aj diplomy a Všetkovedkovia k tomu aj vecné ceny od organizátora súťaže Talentída.

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. S. Porhajašová)

viac

V pondelok 28.1. sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína v prednese umeleckého slova. Zúčastnilo sa ho 28 žiakov  ročníkov 2. – 4. v kategórii poézie a prózy. Sú to všetko víťazi triednych kôl a predniesli svoje texty na mimoriadne dobrej úrovni. Musíme oceniť vhodný výber textov, a čo je potešujúce, prevládali texty klasických slovenských autorov. Deti s peknou ľubozvučnou slovenčinou a so  zanietením prednášali svoje texty, v ktorých ožívali rozprávkové víly, žabky i opice, ale rovnako aj veselí a nezbední šarvanci. Porota  mala náročnú úlohu, ocenení výborným výkonom boli všetci recitátori, napokon vybrali aj víťazov oboch kategórií.

viac

V piatok 24.1.2020 sa uskutočnilo Krajské kolo v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko v Dome Matice slovenskej v Nitre. Zúčastnilo sa na ňom vysoký počet súťažiacich v troch kategóriách. Reprezentant našej školy Samuel Zanovit  zo VII.A triedy obsadil výborné 3.miesto v III.kategórii s povesťou o oravskej riečke Párnica od spisovateľa Antona Habovštiaka.

viac

V sobotu 18. januára sa konal na našej škole florbalový turnaj. Zúčastnili sa ho viaceré družstvá z našej SKŠ, ktoré dlhodobo trénuje šk. kaplán P. Peter M. Šabo, 2 družstvá z Klokočiny a 2 družstvá z farnosti Stará Halič, ktoré prišli so svojim trénerom vdp. Tomášom Libantom a tiež ich prišiel podporiť ich pán dekan František Olach.  Turnaj sme začali svätou omšou na školskom internáte a na duchu posilnení sme sa vrhli do boja o medajle a poháre.

viac

V pondelok sa konala posviacka našej školy a jednotlivých tried. Začali sme nový rok 2020, aby sme si vyprosili Božiu pomoc a ochranu. Páter Peter v požehnaní zdôraznil tieto slová:

Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,

požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,

aby sme ti ako domáca cirkev prinášali

duchovné obete:

zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby.

Prajeme Vám požehnaný nový rok 2020!

viac

Vo štvrtok 19. 12. 2019 sa uskutočnil na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Tento rok sme mali viacero noviniek. Prvou bol stánok pod názvom „Ave Maria“, ktorý si otvoril páter Peter a predával v ňom rôzne vkusné náboženské predmety a poučné knihy. Žiačky 7. A triedy chceli piecť na jarmoku gofry, ale keďže to z technických dôvodov nebolo možné, priniesli z domu upečené palacinky a kúpili gofry a predávali ich podľa želania zákazníkov s nutelou, džemom alebo šľahačkou. 

viac

Krásne znela táto známa pieseň. 

Dňa 12.12.2019 sa žiaci hudobno – dramatického krúžku a žiaci z tried 2.B, 3.A a  3.B  spoločne zúčastnili vystúpenia Jasličkovej slávnosti na Svätoplukovom námestí. Predstavenie odohrali aj svojim spolužiakom v stredu 18.12. Jasličková slávnosť nám v tomto adventnom období zobrazila udalosti z Betlehema, zvestovanie anjela Gabriela, stretnutie Márie s Alžbetou a ten najkrajší okamih Vianoc – narodenie dieťatka, Ježiška, ktorému sa ako prví prišli pokloniť pastieri.

viac

Moji drahí kolegovia, žiaci, rodičia, priatelia školy, páter Peter, zdravotníci, záchranári, rehoľné sestry, celé spoločenstvo.

Práve uplynul rok od môjho životného jubilea a rok od mojej "smrti". Klinickej! Inak by ste nečítali tieto riadky.

 

"Srdce je orgán dutý,

do tela umne vkutý..."

 

O srdci vieme toho veľa z medicíny, literatúry, náboženstva, jazykovedy, srdce je sídlom emócií, lásky a spolu s dušou utvárajú podstatu človeka. Keď sa zastaví, človek zomiera. Smútime, plačeme, aj keď vieme, že nás to v závere života čaká všetkých. Kedy to ale bude?

To vie len Boh!

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke