Základná škola sv. Svorada a Benedikta
20-01 2019
Náboj Junior

Už druhý krát sme sa zúčastnili na súťaži Náboj Junior. Je určená pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa tímy snažia vyriešiť čo najviac logických úloh. Reprezentanti v tíme č. 1: Alexandra Blažková, Dominika Rácová, Tamara Lieskovská, Filip Tichanský a v tíme č.2: Leyla Rose Hanzen, Miroslav Černák, Samuel Krajčír, Jakub Vrchovský. Zažili sme pekné chvíle plné nadšenia a odhaľovania skrytých nápadov v našich šedých bunkách. Práca v skupine bola naozaj zábavná. Vďaka žiakom za ochotu nebáť sa popasovať aj s netradičnými a náročnými úlohami.

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. B. Farkašová)

viac

V mestečku Betleme,

v jasličkách na slame

leží to dieťatko,

na ktoré čakáme ...

 

Deti z 2.B si pripravili pre svojich spolužiakov a tiež rodičov milé vianočné prekvapenie. Všetkým s radosťou vyrozprávali a zaspievali  príbeh o narodení malého Ježiška. Vystúpenie druháčikov vyčarilo spokojný úsmev nielen na tvárach ich kamarátov, ale v podvečer aj prítomných rodičov, starých rodičov, či iných rodinných príslušníkov.

viac

Vo štvrtok 20. 12. 2018 sa uskutočnil  na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili  ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Novinkou bola možnosť dať si namaľovať tvár, ktorú ponúkli žiačky 8. A triedy. Chlapci zo 7. A triedy boli tiež podnikaví – za 10 centov ste mohli vyskúšať, či máte presnú mušku a trafíte pyramídu umelých pohárikov.   Veľmi chutný detský vianočný punč pripravili žiačky 9. A triedy.

viac

Oslavujeme narodenie Ježiša Krista, Božieho syna. Predvianočná atmosféra dýcha v každom z nás , už pár týždňov pred Vianocami. Doma to tak  vonia ihličím a vianočnú atmosféru máme sa sekundu naladenú v celom dome. Čo tak skúsiť sa trochu inšpirovať ikebanami našich žiakov. Pri príprave ikebán deti použili konáriky z ihličia, ozdoby z prírodných alebo umelých materiálov, sviečky. To,  že sa im práca vydarila, môžete posúdiť podľa našich záberov. Ikebany vyrobili žiaci z 5. – 8. ročníka na hodinách techniky.

 

Želáme všetkým milostiplné Vianoce a požehnaný nový rok 2019.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Vianoce sú tu o chvíľu a s tým ide ruka v ruke aj vianočná výzdoba. Nesmie chýbať ani vianočný veniec. Veniec nepatrí len na stôl, ak ho zavesíme na dvere, bude s láskou vítať našich hostí.

V piatok 14. decembra sa Katka Molnárová zo VI.A triedy zúčastnila okresnej súťaži vo vianočnom aranžovaní,  kde  získala krásne 1. miesto. Témou bol „Vianočný veniec na dvere“.

Katke srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Práca sa stala hrou. Naše deti sú nielen veľmi šikovné, ale majú aj dobré srdiečko, vzťah a cit pre prírodu. S pani učiteľkou PaedDr. B.Szöcsovou deti z V.A a zo VI.A triedy vyrobili na hodinách technickej výchovy kŕmidlá a búdky pre vtáčatá. Komponenty - drevené časti, klince a tiež aj pracovné nástroje  - kladivá poskytol odborník na prácu s drevom, profesionálny stolár, ktorý vysvetlil postup pri zhotovovaní búdok.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

viac

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

viac

Dňa 29.11. 2018 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M.R. Štefánika v Hlohovci. Žiakov tu pútavým rozprávaním oboznámil pracovník planetária o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Mali možnosť pozrieť si rôzne druhy súhvezdí, vplyv Slnka na zmenu ročných období a pod. Naučili sa spoznávať na oblohe súhvezdia – obrazce, ktoré v dávnej minulosti vymysleli a dali im názvy naši predkovia.

viac

Pripravte cestu Pánovi... zaznievali slová sv. Písma v pondelok ráno. Páter Peter posvätil naše adventné vence a my sme si ich odniesli do svojich tried, aby sme sa každé ráno spolu modlili a pripravovali sa na Vianoce.

Nech stále silnejúce svetlo sviec osvetlí naše srdcia, prebudí túžbu po dobre a priťahuje nás k Ježišovi – nášmu Kráľovi.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke