Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Práve týmito slovami sa začal v utorok 19.2. program pre starých rodičov, ktorý si pripravili naši prváci.

Básňami, piesňami a tancom im vyjadrili vďaku za ich lásku, starostlivosť a všetok čas, ktorý im venujú. Veľmi sme sa tešili, že prišli medzi nás nielen babičky a deduškovia, ale aj rodičia a súrodenci detí. Po kultúrnom programe pozvali deti starkých do tried, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie v podobe koláčikov, ktoré napiekli šikovné mamičky spolu s prvákmi. Okrem programu mali deti pripravené pre svojich starých rodičov aj darček- srdiečko s veršom a fotografiou, aby ich mali babičky a deduškovia stále pri sebe.

viac


Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svätá...

Týmito slovami sme v stredu 13.februára privítali našich súťažiacich v umeleckom prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori si zmerali svoje slovné sily bez trémy a strachu. Dokázali zaujať porotu nielen dobrým výberom textu, ale aj jeho interpretáciou.

viac

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku  

2 % z vašich daní. 

viac

Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 1.stupeň

 

Poézia:                                     Próza:           

1.       Viliam Tužák                   1.       Terézia Chrtianska

2.       Šimon Olach                   2.       Gregor Stýblo

3.       Filip Mátel                       3.       Sára Romanová

 

Fotogaléria

(text, foto: Mgr. A. Barčák)

 

viac

Neďaleko našej školy sa nachádza  múzeum Severka a my ,chlapci z V. A triedy, sme to aj veľmi rýchlo využili. Išli sme sa tam s pani učiteľkou pozrieť. Expozícia je zameraná na históriu, na vznik a vývoj cechov na Slovensku a vo svete. Zistili sme, aké cechy boli u nás, kto to bol učeň, tovariš a cechmajster. Vyskúšali sme si v obuvníckej dielni výrobu topánok a vyrobili si štít jedného cechu. Bolo to zaujímavé a obohatili sme si naše vedomosti nielen z techniky, ale aj z dejepisu.

 

Fotogaléria

 

(text: žiaci V.A, foto: Mgr. J. Šabová)

viac

Dievčatá a chlapci z  III. C triedy  si obohatili svoje vedomosti z Prírodovedy aj inou formou učenia, ako len sedením v školských laviciach. Po peknej prechádzke na Správu CHKO Ponitrie nás  prekvapili vypreparované zvieratká vo veľkých vitrínach, ktoré vyzerali úplne ako živé a milo nás privítala  pani Katka, ktorá si pre nás pripravila veľa zaujímavých aktivít. Naše zážitkové učenie sa skladalo z troch blokov.  

viac

Pomáhať nezištne, bez nároku na odmenu, či čakania chvály.

Aj takéto motto by mohol mať ôsmy ročník oceňovania dobrovoľníkov Nitrianskym centrom dobrovoľníctva v spolupráci s mestom Nitra, pod záštitou primátora Mareka Hattasa.

V stredu 30.1.2019 o 17.00 hod. v Synagóge boli ocenení dobrovoľníci za vykonávanie práce, ktorú robia počas svojho voľného času a menia veci a ľudí okolo seba k lepšiemu.

Medzi nominovanými dobrovoľníkmi v oblasti kultúra boli aj naše milé pani učiteľky Gabriela Kratochvílová a Ivica Gulišová. So žiakmi našej školy nacvičili divadelný projekt s názvom Keby kamene vedeli rozprávať..., ktorý bol prezentovaný v priestoroch zrekonštruovaných ruín Zoborského kláštora.  Pod režijným dohľadom pani učiteľky I. Gulišovej  a v dramaturgii pani učiteľky G. Kratochvílovej vzniklo pásmo o živote  sv. Svorada a Benedikta, patrónov našej školy, mesta aj Nitrianskej diecézy.

viac
07-02 2019
Všetkovedko

Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko oslávila v tomto školskom roku  už 10. narodeniny.  V súťaži sú otázky zamerané na rôzne oblasti, s ktorými sa deti doteraz stretli – vlastiveda, prírodoveda, slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, hudobná výchova...  

O titul „najmúdrejšieho medzi najbystrejšími“ súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci 29. novembra 2018. Z 38 detí máme najbystrejšieho Všetkovedka školy štvrtáka Vilka Tužáka

viac

Nadácia Úsmev ako dar organizuje zbierku trvanlivých potravín a drogérie. Zapájame sa aj my, v čase od 4.2. do 15.2. 2019. Viac informácií poskytnú triedni učitelia.

Ďakujeme.

(admin)

viac

V pondelok 7.1.2019 sme prišli na parkovisko k zimnému štadiónu. Zistili sme, že musíme počkať na druhý autobus. Cesta prebehla v poriadku a prišli sme do príjemného ubytovania. Keď sme sa vybalili a prezliekli, išli sme hneď lyžovať. Každý lyžiar prešiel skúškami a zaradili ho do výkonostnej skupiny. Nelyžiari sa učili na priestrannom parkovisku. Väčšinou sme mali sv. omšu ráno, potom raňajky, výcvik, obed, oddych, výcvik. Inštruktori boli výborní, chápaví, vždy pripravení pomôcť a vedeli naučiť každého lyžovať.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke