Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vybíjaná je medzi deťmi veľmi obľúbená loptová hra. Nášmu dievčenskému tímu v zložení – Bírová Alexandra, Klačmanová Vanesa, Miková Lea, Zabáková Hana, Zanovitová Eliška, Žitňáková Anna, Dežerická Nela, Hollá Terézia, Enyioma Valentína, Krajinčáková Dominika, Magová Margaréta, Munková Hana sa veľmi darilo.

viac

Príležitosť získať certifikát sme dostali pred Dňom matiek. Rozhodli sme sa totiž vyrobiť niečo netradičné pre naše mamičky. Pomocnú ruku nám podal pán doktor Janko Holec. Z lekárne sv. Medarda až k nám do školy priniesol všetky potrebné ingrediencie.

viac

10. mája sme sa vydali na púť do Hronského Beňadiku, kde sme sa spoločne chceli poďakovať za krásnu slávnosť prvého svätého prijímania a za Najväčší dar, ktorý nám Pán Ježiš zanechal - Jeho Telo a Krv. V Hronskom Beňadiku sa uchováva vzácna relikvia Kristovej Krvi.

viac

Učiteľ/ka strednej školy s aprobáciou Fyzika

Učiteľ/ka základnej školy  s aprobáciou Matematika

 

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01  Nitra

príjme  do pracovného pomeru od 01.09. 2023 na voľné pracovné miesto

 

 

kategória zamestnanca :

  • učiteľ strednej školy  s aprobáciou FYZIKA
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou MATEMATIKA

kvalifikačné predpoklady :

viac

Po dlhšej odmlke sme na našej škole zorganizovali výchovný koncert. Zúčastnilo sa na ňom takmer 60 žiakov ( z pôvodných takmer 100 potencionálnych malých umelcov) a to z ročníkov 1 až 6. Z hudobných nástrojov boli zastúpené husle, violončelo, gitara, flauta, klavír, akordeón, cimbal a bicie. Deti predniesli svoje skladbičky,

viac

Jar nám iba pomaličky ukazuje svoju prívetivú tvár, zato naše vždy zvedavé hlavičky už pozorujú zasadené aksamietnice, slnečnice, fazuľky..., ktoré sme si spolu v ŠKD zasadili. Rastú rýchlo!

viac

Dňa 29. marca 2023 sa na našej Spojenej katolíckej škole uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. Po svätej omši súťažiaci odišli na určené miesta. Prvá kategória – základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií – obsadila Aténsku miestnosť na internáte GCM a druhá kategória – stredné školy- súťažila v aule GCM. V obidvoch skupinách vládla príjemná atmosféra. Družstvo našej školy v zložení Terézia Mária Babčanová (8. B), Veronika Machová (6. B) a Johanka Šimonová (5. A) obsadilo krásne druhé miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme k získanému úspechu!

viac

Mesiac marec patrí knihe, najlepšej kamarátke nás všetkých. Knihy berieme do rúk často, v knižnici, ktorú pravidelne navštevujeme, v školskom čitateľskom kútiku, ale aj doma. To, že si naše čitateľské zručnosti neustále zdokonaľujeme, sme dokázali v tomto období aj našim kamarátom. Štvrtáci a druháci čítali prvákom, prváci zasa štvrtákom. Takto sme obohatili hodiny slovenského jazyka a rozprávkovým textom sme potešili nejednu detskú čitateľskú dušu. Do každodenného čítania, milí kamaráti a nech vám kniha spríjemňuje vaše voľné chvíle.

viac

Turnaj sa konal 29. marca. na ZŠ Saratovská v Leviciach.
Našu školu reprezentovali chlapci: Timotej Petrík, Tomáš Jaklovský, Viktor Dubinskyi a Sebastián Škandík.
Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl z miest - Levice, Nové Zámky, Zlaté Moravce, Šaľa, Topoľčany,
Nitra. V semifinále sa stretli Nitra – Levice a Nové Zámky – Topoľčany.
Vo finále bojovali o prvú priečku Nitra – Nové Zámky.

 

 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke