Základná škola sv. Svorada a Benedikta

PÁN JEŽIŠ KRISTUS VSTAL ZMŔTVYCH, ALELUJA!

 

Milí rodičia a priatelia,

 

blížia sa sviatky Veľkej noci, ktoré budeme tento rok sláviť inak ako zvyčajne, a predsa Pán Ježiš vstal z mŕtvych pre každého z nás a zvíťazil nad hriechom a smrťou, aby sme aj my mohli s ním povstať k životu!

Podobne ako prehovoril ku svojim apoštolom večer v prvý deň v týždni po svojom vzkriesení, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, a povedal im „Pokoj vám!“ hovorí to aj nám dnes.

viac

Vážení rodičia, nakoľko bude vládou SR obmedzený voľný pohyb osôb, oznamujeme vám, že zajtra 

 

8.4.2020 nebude budova školy otvorená.

 

Odovzdať prihlášky na SŠ a prevziať si zápisný lístok svojho dieťaťa bude možné v stredu 15. 4. 2020 od 8:00 do 11:30 hod.

 

Za pochopenie ďakujeme.

viac

Vzhľadom na prerušenie vyučovania ministrom školstva od 30. marca 2020 do odvolania sa  zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk. rok 2020/2021 uskutoční v  termíne

od 15. do 30.apríla 2020.

Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí elektronickou formou pomocou aplikácie Edupage, prihláška bude zverejnená na webovej stránke školy. Zákonný zástupca môže dieťa prihlásiť iba na jednu základnú školu.

viac

Oznamujeme rodičom IX.A, V.A, V.B triedy, ktorých deti sa chystajú na stredné školy a osemročné gymnázia, že prihlášky na SŠ bude možné odovzdať v termíne

7. - 8. apríla 2020 v čase 8:00 – 11:00 v budove ZŠ.

Prihlášky musia byť podpísané žiakom a zákonným zástupcom (rodičom). Potvrdenie lekára sa nevyžaduje. Prosíme, aby prihlášky priniesol rodič osobne, nakoľko si prevezme zápisný lístok svojho dieťaťa.

viac
29-03 2020
Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:

viac

Na základe opatrení ministra školstva je vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

 

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý je určený žiakom deviateho ročníka.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. 

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Posúvajú sa aj termíny zápisov detí do 1.ročníka  základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla - od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na stránke školy.

viac

Pápež František udelí v piatok 27. marca 2020 večer o 18:00 hod. mimoriadne požehnanie Urbi et Orbi. Povedal to počas nedeľnej modlitby Anjel Pána.

Zároveň vyzval kresťanov na celom svete, aby sa v stredu na poludnie stredoeurópskeho času zastavili a pomodlili sa Otčenáš v reakcii na krízu týkajúcu sa nového koronavírusu. „Chceme reagovať na pandémiu univerzálnosťou modlitby, súcitu a láskyplnosti. Zostaňme jednotní,“ vyzval pápež František.

(zdroj: teraz.sk)

viac

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach

v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

 

Usmernenie ministerky školstva z 12.3.2020 

viac

Zverejňujeme usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu.

Stručný obsah:

1. Ak ste boli v oblasti s výskytom vírusu, ostaňte 14 dní doma.

2. Ak viete o niekom, kto v takej oblasti bol, informujte vedenie školy.

3. Vo zvýšenej miere dodržiavajte osobnú hygienu.

4. Rušíme všetky akcie školy.

Zverejňujeme aj usmernenie riaditeľa školy v súvislosti so šírením koronavírusu.

 

viac

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku

2 % z vašich daní. 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke