Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Dňa.18.10.2016 žiaci 6.A. 7.A.8.A triedy absolvovali školskú exkurziu do Kittsee- Viedne.

Prvá zastávka z bohatého programu bola v továrni na čokoládu v Kittsee. Tam mohli žiaci vidieť priamo  výrobný proces  od začiatku až po finálny produkt, jednotlivé fázy boli vysvetlené. Žiaci nadobudli  vedomosti z rozličných medzipredmetových vzťahov: geografia, matematika, fyzika, občianska náuka, ekológia, biológia a iné. Prehliadku továrne ukončili ochutnávkou sladkých cukroviniek a čokolády v podnikovej predajni.

Vo Viedni bola hlavným programom návšteva hudobného múzea Haus der Musik. Je to mimoriadne zaujímavé interaktívne múzeum, kde žiaci mohli vnímať a rozlišovať rôzne zvuky a melódie. Celá prehliadka  je koncipovaná tak,že na jednotlivých poschodiach počúvali zvuky rôznej intenzity a z rôznych zdrojov digitálnou formou, rôznymi technikami a prístrojmi, obrazom i dokonca vlastným virtuálnym dirigovaním viedenského filharmonického orchestra.  Zvuk sa špirálovito vyvíjal od rôznych rušivých zvukov až po tie najušľachtilejšie melódie svetových skladateľov F.Schuberta, Beethovena, Haydna, W.A. Mozarta.

viac

Toto bolo heslo V.A. a V.B. v piatok 21. októbra, keď sme sa vybrali na exkurziu do Bojnej. Je to malá, ale veľmi zaujímavá dedina. V Archeologickom múzeu Veľkej Moravy sme sa dozvedeli o štyroch náleziskách, v ktorých objavili vzácne predmety z obdobia Veľkomoravskej ríše. Videli sme pozlátené plakety z 9. storočia aj najstarší bronzový zvon z kresťanského kostola na území Slovenska. Jeho napodobeninu sme aj počuli zvoniť. Okrem neho je v Európe už iba jeden. Vo filme, ktorý sme v múzeu videli, sme sa dozvedeli o hradiskách a valoch v oblasti Bojnej.

viac

Miško Müllner žiak 3.B triedy nás bude reprezentovať na majstrovstvách Európy v sobotu 29.10.2016 na prestížnej súťaži vo fitness detí v Budapešti. Predtým úspešne prešiel rôznymi klubovými súťažami až po Majstrovstvá Slovenska.

Miško patrí do GYM GOL KLUBU NITRA. Bude bojovať v kategórii chlapcov do 12 rokov v dvoch kolách.  V prvom kole je Voľná zostava zložená z gymnastiky, akrobacie a rôznych náročných silových prvkov. V choreografii sa predstaví ako známy inšpektor z rozprávky.

viac

Na svetovej výstave o kozmonautike Cosmos Discovery prežijete naozajstné príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu atmosféry. Dotknete sa Mesiaca, usadíte sa do riadiacej kabíny raketoplánu, vstúpite na palubu vesmírnej stanice. To všetko zažila spolu IX. A so svojou triednou pani učiteľkou.

viac
20.10.2016
Milión detí

A my sme tvorili iba malú čiastočku v tomto veľkom zástupe detských duší, ktoré sa dnes zapojili do celosvetovej modlitbovej reťazi „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorá vznikla vo Venezuele. Ale napriek tomu pevne veríme, že sme tak pomohli pri veľkom boji, ktorý sa odohráva našim očiam neviditeľný. Veď nepovedal práve p. Pio, ktorého úlohou bolo v tomto neviditeľnom svete bojovať: „Ruženec je v tomto boji mojou zbraňou!“

viac

29. septembra sa plný autobus miništrantov vydal na púť do Šaštína. Bol to krásny deň. Krásny nielen kvôli slniečku, ktoré sa na nás mocne usmievalo, ale aj vďaka milostiam, ktoré nám Panna Mária v tento deň udelila. Počas svätej omše, ktorú sme slávili v národnej bazilike, sa nám prihovoril Páter Peter, ktorý podľa sna dona Bosca zdôraznil silu ruženca a modlitby vôbec.

 

viac

 

Hádajte čo? No predsa Bránu Milosrdenstva. Svätú omšu na prvý piatok sme slávili v našej Katedrále sv. Emeráma a tak každý z nás, kto sa zodpovedne pripravil svätou spoveďou, mohol získať plnomocné odpustky. Svätú omšu celebroval náš školský kaplán Páter Peter, ktorý nás opäť viedol k tomu najpodstatnejšiemu – Modlite sa! Nájdite si čas na modlitbu! A ukázal nám to na mnohých príkladoch, či už našich kamarátov alebo jednotlivých svätých.

viac

Na konci septembra sme boli na Zobore, pozrieť si ruiny  Kláštora  svätého Hypolita a oboznámiť sa s históriou nášho mesta.

Na Zobor sme išli autobusom číslo 9. Pod liečebným ústavom nás už čakal pán Kratochvíl,ktorý nás sprevádzal. Išli sme náučným chodníkom k archeologickému pieskovisku, kde sme hľadali črepy zo starých nádob. Prišli sme ku Kláštoru sv. Hypolita a malým domčekom, v ktorých žili mnísi Bebediktíni. Bieli žili kompletatívnym životom,/modlili sa /čierni pomáhali ľuďom – uzdravovali ich.Upútal nás príbeh o Pribinovej manželke, ktorá bola katolíčka a práve jej zásluhou bol postavený kostol.

viac

Dňa 27. septembra sme navštívili Krajskú knižnicu /žiaci 4.B triedy/.

Zúčastnili sme sa besedy : Od Schillera po Bethovena. Počúvali sme skladbu „Óda na radosť“, ktorú zložil Ludvik van Bethoven.

Pani knihovníčka nám pustila video, stručný životopis a dielo skladateľa. Upútalo nás, akého mal krutého otca, ako ho bil a on hľadal útechu v prírode, pri  jazere, ktoré mal veľmi rád.

Silný dojem v nás vyvolal aj záver videa, kde umelec už hluchý , ďakuje obecenstvu za potlesk a ovácie.

viac
05.10.2016
Nová trieda

DSC_6147.JPG – 1.35 MBV školskom roku 2016/2017 bola vytvorená nová trieda pre školský klub detí. Táto miestnosť slúži deťom v školskom klube na oddych a hravé činnosti. Žiaci sa tu cítia veľmi dobre a tešia sa, keď tu môžu tráviť voľný čas.

 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke
  • Púť do Medjugoria Tak ako minulý rok, aj... / viac
  •   Vážení rodičia,   V školskom r... / viac