Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Veľmi sa teším, že žiaci našej školy nesedia iba bezmyšlienkovite za počítačom, ale vedia ho využiť vo svoj prospech. Používať vlastný mozog, čo je viac? Prinieslo im to radosť so súťaženia v informatickej súťaži a výsledky. Obstáli fantasticky. Dominik Čepček sa dostal do skupiny najlepších riešiteľov v rámci Slovenska, dosiahol percentil 100. Porovnajte si ich s celoslovenskými výsledkami. Ďakujem im za ich úsilie.

viac

Po vianočných prázdninách sa nastupuje do školy ťažko. Predĺžiť si prázdniny lyžiarskym kurzom, to je iná vec. Našu VII.A čakali zasnežené Krahule. Vychutnávali sme si ich od 8. do 13. januára 2017. Bol to týždeň na lyžiach na slnkom zaliatom bielom svahu a večermi zábavy s kamarátmi. Vraciame sa o zážitky bohatší, zdatnejší lyžiari.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: sr. Diana, Mgr. J. Votoček, Mgr. Z. Didová)

viac

21. 12. 2016 sme sa vrátili na základnú školu. Nie, hromadne sme neprepadli, robili sme program pre prvákov. Naše herecké talenty sme nenechali ležať ľadom. Príbeh o pánovi Martinovi bol poučný nielen pre prvákov, ale aj pre nás. Boh prichádza v ľuďoch okolo nás, aj keď ho niekedy očami nevidíme (dobre vidíme len srdcom). 21.12. sme ho skutočne stretli a žiara v detských očiach nám bola dôkazom.

viac

Nech ako kadidlo stúpa hore k Tebe, Pane, moja modlitba, moja práca, moje učenie a moja hra.

Nech všetko, čo budeme v tomto roku 2017 v našej škole, nech sa deje na väčšiu oslavu nášho Boha.

 

 

 

 

 

Fotogaléria

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

Už onedlho budeme spievať : „ Gloria in excelsis Deo..“. Predvianočnú atmosféru pripravili pre svojich rodičov a blízkych aj žiaci 3.B triedy spolu so svojou p. učiteľkou Mgr. E. Calekovou.

 

 

Fotogaléria

(foto: sr. Diana)

viac

Tichá noc, Svätá noc, všetko spí, všetko sní... A počas tejto zázračnej piesne, ktorá znie každé Vianoce, sa stal u nás zázrak a malý Ježiško vstúpil do našej kaplnky, do jasieľ plných slamy, ktorú tam nazbierali usilovné deti, ktoré tam za každú prinesenú obetu vložili jednu slamku a tak vystlali Ježiškovi mäkkú postieľku.

 

Fotogaléria

(text: sr. P. Margaréta, foto: sr. Mária Agáta)

viac

V stredu 21. 12. 2016 sa uskutočnil  na našej škole tradičný vianočný jarmok. Priestory telocvične sa zmenili na vianočné mestečko s mnohými stánkami, ktoré hýrili  ozdobami, vlastnoručne vyrobenými svietnikmi, pohľadnicami, perníkmi, hračkami a inými drobnosťami na potešenie duše i tela. Samozrejme, že nechýbal ani detský vianočný punč s jabĺčkami a pomarančmi.

viac

 

Aj k nám prišiel Mikuláš, ale iba preto, aby sa neskúšalo, učiť nás veruže učil. A čo? Predmet sa volal: Naše srdce. Áno a naši deviataci pomohli ako vedeli. Tak ako to bolo? Bol jeden kupec a mal všetkého veľa, veľa. No jeho srdce, počúvajte dobre, jeho srdce bolo stále tvrdšie a tvrdšie, až sa premenilo na kameň. Nikomu nechcel pomôcť, žil len pre seba. Prišiel sviatok sv. Mikuláša a vo sne sa mu prisnilo, koľko nešťastia už vo svete urobil. Ale ako to napraviť?

viac

„Videla som paniu odetú v bielom, mala na sebe biele šaty, modrý opasok a na každej nohe žltý kvet tej istej farby ako retiazka jej ruženca; guľôčky na ruženci boli biele.“ „Ja som Nepoškvrnené počatie,“ predstavila sa žena Bernadette Soubirousovej, štrnásťročnej dievčine a v spolu osemnástich víziách sa s ňou roku 1858 zhovárala.

 

viac

Aj žiaci z V. A dokázali, že vedia vytvoriť krásne  projekty  na hodinu biológie.  A tak  priniesli do triedy  tiež trochu prírody . Svojim spolužiakom predstavili rôzne ihličnaté a listnaté dreviny.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke