Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce.

                                                                              Ž 37,4

 Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

prajeme Vám pekné a požehnané prázdniny plné objavovania, nových zážitkov a stretnutí, radosti a oddychu.

Stretneme sa 4. septembra 2017.

 

p.s. úradné hodiny počas prázdnin budú v stredu 8:00 - 12:00 h na sekretariáte SKŠ

admin

viac

Všetci máme radi ľudové piesne a folklór. Všetci máme radi starých rodičov. Nie všetci ale dokážu o tom napísať, i keď možnosť mali všetci. V literárnej súťaži AKO ZOSTAŤ SÁM SEBOU -  ZACHOVAŤ KORENE  sa celoslovenskej porote zloženej z vedeckých a kultúrnych  pracovníkov, novinárov a učiteľov, najviac páčila práca Martina Čuláka z 8.A. Umiestnil sa v zlatom pásme. Cenu si prebral v Pálffyho paláci v Bratislave. Pretože súťaž bola i s medzinárodnou účasťou, jeho prácu vydanú v zborníku si budú môcť prečítať i v zahraničí. Gratulujeme!

Pripravila Mgr. Ivica Gulišová

 

Fotogaléria

viac

Žiaci z V.A a z V.B prostredníctvom svojich krásnych projektov priniesli na hodinu biológie trochu živej prírody. Svojim spolužiakom predstavili rôzne ihličnaté a listnaté dreviny.

 

Fotogaléria

(foto a text: p. uč. PaedDr. Beáta Szcsová)

viac

Dňa 16.6.2017 sa žiačky z V.B Petra Šulterová, Terézia Bubeníková, Hana Kováčová, Dorota Ducháčková, Jaroslava Hladká  zúčastnili okresnej zdravotníckej súťaže Družstvá  mladých zdravotníkov, kde obsadili pekné 4. miesto.  GRATULUJEME!

Súťaž sa konala v areáli     Krajského   riaditeľstva  Hasičského a záchranného zboru v Nitre.

viac

V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu „ VIEM,ČO ZJEM“ a tak podporili spoločný záujem  o zdravý spôsob života našich žiakov. Projekt „Viem, čo zjem“ je prvým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids realizovanom na Slovensku. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 9 – 12 rokov ( 4. - 7. ročník) k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. 

viac

Dňa 21. júna  2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie a ocenenie najúspešnejších žiakov základných škôl, ktorí sa zúčastnili okresných kôl predmetových olympiád. Z našej školy boli ocenení títo žiaci:

Kamila Líšková zo VI.A  – 3. miesto – Biologická olympiáda – kategória E- odbornosť zoológia

Jakub Vrchovský zo VI.A  - 3. miesto – Pytagoriáda

Michal Hutira z VIII.A – 3. miesto -  Matematická olympiáda

 

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr. B. Szöcsová)

viac

Úspešní riešitelia školského kola kategória E odbornosť:  Zoológia

1. miesto –   Kamila Líšková – VI. A

2. miesto –   Monika Nerečová  - V. A

3. miesto –   Matúš Belák – V. A

viac

Dňa 14. 6. 2017 žiaci VI.A, VII.A a 3 žiaci VIII.A triedy absolvovali školský výlet do Rakúska – Neusiedlersee, do zábavného Family parku.  Dopravu sme mali zabezpečenú luxusným, veľkokapacitným poschodovým autobusom. Zábavný park sa nachádza v rakúskom Burgenlande, v kraji s mimoriadne priaznivými podmienkami pre poľnohospodársku výrobu a cestovný ruch.

viac

Julka Vojtechová tento rok preslávila meno našej školy na Slovensku a trošku i v zahraničí. Podarilo sa jej na jubilejnom 25. ročníku celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO, získať ČESTNÉ UZNANIE v 1. kategórii. Na preberanie ocenenia ju prišli podporiť rodičia do Nových Zámkov 2. júna. Písala, čo zažila - účinkovanie v našej školskej divadelnej hre v ruinách Zoborského kláštora sv. Hypolita. 

viac

Tento výlet sme si poctivo vyspievali a tak sme sa vydali na cestu do ďalekých Lužianok, kde sme sa ocitli v záhrade, ktorá si od malých speváčok vyslúžila pomenovanie rajská. Neviem, posúďte sami (viď foto).

Spievali sme, hrali sme sa a modlili a bolo nám spolu vééééľmi dobre.

 

Fotogaléria

 

(text, foto: sr. Petra Margaréta)

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke