Základná škola sv. Svorada a Benedikta

   Vážení rodičia, milé mamičky, staré mamy, žiaci, deti                                            a priatelia,

 

srdečne Vás všetkých pozývame v rámci osláv

Dňa matiek na púť do Šaštína,

do Národnej svätyne – Baziliky Sedembolestnej Panny Márie.

 

Dátum: 19.5. 2018

Doprava: 2 autobusy Arriva

Odchod: Zimný štadión Nitra

Čas odchodu: 8.15 hod.

viac

Moja babka a môj dedko,

vzácni sú mi nadovšetko...

V utorok 10.4.2018 prežili pekné popoludnie naši starkí, starké, babky, dedkovia, (ale i mamičky, ockovia a súrodenci) v milej spoločnosti so svojimi vnúčatami - prváčikmi. Tí si pre nich pripravili bohatý program. Potešili ich srdiečka veselými piesňami, vtipnými básničkami, divadielkom O repke, zahrali na hudobných nástrojoch a predviedli  ľudové tance sprevádzané spevom a hrou na harmonike.

viac

V utorok 10.4. sa popoludnie v školskom klube nieslo v športovom duchu. Chlapci, druháci a tretiaci, hrali totiž veľké futbalové finále o zlatý pohár. Vo finálových zápasoch zúročili všetky zručnosti získané na futbalovom krúžku. Po úvodnom hvizde trénera a rozhodcu p.Petra sa to všetko začalo! Poviem vám, že atmosféra bola vynikajúca a dievčatá povzbudzovali, čo im hrdlá stačili. Napriek tomu, že vynikajúci boli všetci, predsa často rozhodol o víťazstve gól v poslednej sekunde. Najlepším strelcom ligy s počtom gólov 20, sa stal Lukáško Cintula z 2.A triedy. 

viac

Labyrint světa a ráj srdce – Komenského pedagogické dielo, Daidalov povestný labyrint, labyrint – bludisko, z ktorého hľadáme bez pomocnej Ariadninej nite  správnu cestičku. Hľadali ju  aj naši malí piatačikovia  v bludisku akostných a prídavných mien na hodine slovenského jazyka.  Komenského – škola hrou naozaj nie je zastarané  klišé. So záujmom a detsky zvedavo okamžite v morfologickom labyrinte hľadali východisko, správne riešenie. Pomáhali smutnému kráľovi nájsť stratenú princeznú.  Navigátorom sa stali vzťažné prídavné mená, ktoré sú tematicky zadelené v Štátnom vzdelávacom programe.

viac

Obri - deti praotca  Tatrana sa na chvíľu presťahovali na hodinu literatúry do 6.A triedy. Slovenská báj ožila. V skupinovej práci tematického celku o slovenských bájach dostali všetky deti šancu prejaviť svoj  výtvarný talent, fantáziu i zdatnosť čítania s porozumením. Museli sa prelúskať literárnym textom, vyhľadať gradáciu deja, boj dobra a zla. Deti samy objavili, ako príroda pociťuje  blížiace sa nebezpečenstvo a zlý zámer  tatranskej ježibaby Kikimory. Naplní sa jej pomsta?

viac

Pred odchodom na veľkonočné prázdniny sa každoročne modlievame spolu krížovú cestu. Keďže predpoveď počasia na tento deň hlásila dážď, nešli sme na nitriansku Kalváriu, ale pre žiakov 5. – 9. ročníka sme vybrali Kostol sv. Petra a Pavla, známejší ako františkáni. Meditácie jednotlivých zastavení krížovej cesty sme spojili so životom a utrpením nového slovenského blahoslaveného dona Titusa Zemana. Oslovilo nás, ako sa Titus Zeman vo svojom utrpení pripodobnil Pánovi Ježišovi.

viac

Dňa 20.3. 2018 sa žiaci 3., 4. a 5. ročníka počas vyučovania anglického jazyka zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku.

Hru  A BOLD RABBIT na motívy  knihy J. C. Hronského O SMELOM ZAJKOVI im predviedli umelci zo Slovenského komorného divadla v Martine.

viac

21.3.2018 – deň, keď naši spolužiaci zostali doma kvôli deviatackému monitoru, ale my tri, Tamara Lieskovská z 8.A, Kamila Líšková zo 7.A a Natálka Vrchovská zo 6.A, sme sa vybrali na piaristické gymnázium, aby sme si zasúťažili v dekanátnom kole Biblickej olympiády. Mali sme naštudovanú knihu Genezis a evanjelium podľa Marka. Po sv. omši nás usadili v jedálni, kde sme spolu ako tím riešili rôzne úlohy. Test, ktorý sme mali vyplniť v priebehu 5 minút, nebol taký ťažký a spoločnými silami sme ho zvládli. Keď sme však mali napísať, kde sa stal ktorý zázrak z evanjelia, neboli sme si také isté, no napriek tomu sme získali dosť bodov.

viac

Naša škola je už dlhé  roky  bázovou školou a spolupracuje s univerzitou (UKF) rôznymi formami. Jednou z nich je aj pedagogická prax poslucháčov. Prichádzajú každý rok do všetkých ročníkov a na rôzne predmety.  V tomto čase si súvislú pedagogickú prax vykonáva Bc.Gabika Tobiášová. Výnimočnosť  praktikantky tkvie v tom, že je absolventkou našej základnej školy i nášho gymnázia (tr.uč. G.Kratochvílová). Gabika je študentkou 5. ročníka FF UKF, s aprobáciou slovenský jazyk a dejepis. Tak, ako bola výnimočne vzorná študentka a žiačka, rovnako pedantne a zodpovedne si pripravila svoje výstupy v triedach. Je vynikajúce, ak škola môže participovať na takejto forme vzdelávania poslucháčov univerzity. Je to obohatenie na oboch stranách.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke