Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prosba o 2 %

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku  

        2 % z vašich daní. 

viac

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami na našej škole tradične venujeme rozjímaniu Krížovej cesty. Ročníky prvého stupňa sa modlili Krížovú cestu vo františkánskom kostole. Vyšší stupeň sa presunul na Kalváriu, kde sme mohli ešte lepšie vniknúť do tajomstva utrpenia nášho Pána.

viac

Naši žiaci v testovaní T5 – 2016  dosiahli vynikajúce výsledky

 

MAT

SJL

Počet žiakov

49

49

Max. počet bodov v teste

30

30

Priemerný počet bodov školy

23,8

23,6

Priemerný počet bodov v rámci SR

18,7

18,9

Priemerná úspešnosť školy

79,2%

78,7%

Národný priemer

62,3%

63,1%

 

V stredu 23.novembra 2016 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ TESTOVANIE 5 - 2016.

Žiaci písali testy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Úlohy v testovaní boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.

viac

Na výchovnom koncerte 30.3.2017 účinkovalo 40 žiakov našej školy. Vystupovali od malých prvákov až po starších štvrtákov. Skladbičky boli jednoduché, zahrané jednou rukou, ale i zložité, či duá, klasické, ľudové i filmová hudba ako „Piráti z karibiku", či „Pán prsteňov". Duo sme si vypočuli na klavíri – Tobiáš a Terezka Petríkovci a aj na flautách – Lucka Cipová a Laura Romanová. Pozvané boli aj naše staršie žiačky Terezka Petríková a Lucka Tomanová, ktoré zahrali skladbu na klavíri a priečnej flaute a z 8.ročníka a Luciu Calekovú študentku gymnázia, ktorá zahrala náročnú skladbu – „Montyho čardáš" na zobcovej flaute.

viac

23. marca 2017 sa na našej škole uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev z cirkevných i štátnych základných škôl a nižší stupeň osemročných gymnázií. Naša škola poslala trojčlenné družstvo v zložení – Martina Varšavová z 9. A, Jakub Vrchovský zo 6. A a Dorota Ducháčková z 5. B. Obsadili krásne 3. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

 

Fotogaléria

(text: Sr. Mária Agáta Šebová, foto: Dominika Valašková)

viac

V dňoch 23. -24. marca 2017 sa konala celoslovenská konferencia Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny v Považskej Bystrici. Zúčastnili sa na nej vedúce predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry,  Mgr. G.Kratochvílová  za základnú školu a PaedDr. V.Ďurfinová za gymnázium. Absolvovali veľmi bohatý a plodný program. Získali cenné informácie o nových trendoch vyučovania slovenského jazyka a literatúry, významné posuny v lingvistike, v hláskosloví, morfológii a rovnako aj  v syntaktických rovinách jazyka. Zaujala nás najmä hraničná  morfosyntaktická disciplína.

viac

Podporovať čitateľskú gramotnosť a zdatnosť  sa dá rôznym spôsobom. V rámci Marca - mesiaca kníh a v súlade s tematickým celkom Dráma a dramatické umenie v 5. ročníku sme pripravili projekt: Bábková hra očami a rukami detí...

viac

V piatok 17.marca sme v 1.A triede privítali predškolákov z našej materskej školy. Plní zvedavosti a očakávania riešili úlohy, ktoré mali pripravené.  Vyskúšali si písanie na tabuľu, sedenie v laviciach, hlásenie pri odpovedaní... Prvákom zaspievali, zacvičili, zarecitovali.

viac
07-03 2017
Nitrava 2017

12. marca sa uskutočnili medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní o pohár víťazstva s názvom Nitrava 2017. Zúčastnili sa na ňom aj naše športové talenty a žali aj úspechy. V náročnej konkurencii získala 2. miesto žiačka Katka Drndzíková (II.A), 3. miesto Kira Frederika Kratochvílová (IV.B) a 4. miesto Lucia Rimešová (III.A) a rovnako na krásnom 4. mieste sa umiestnil žiačik Dominik Drndzík (I.B). Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

Marec je mesiacom  kníh a to je ten najlepší čas začať s ich čítaním. Veď knihy sú naši najlepší kamaráti.

V pondelok 6.marca boli prváci z 1.A v Krajskej knižnici Karola Kmeťka pasovaní za rytierov a čitateľov knižnice.  Zoznámili sa s princeznou  Písmenočkou a splnili všetky jej  úlohy.  

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke