Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vážení rodičia budúcich prváčikov!

 

Oznamujeme Vám, že zápis do prvého ročníka našej základnej školy pre šk. rok 2021/2022 pokračuje od 8.4. do 23.4.2021.

Elektronickú prihlášku môžete vyplniť  do 23. apríla na webovej stránke školy. (link aj tu). V prípade, ak zákonný zástupca nemá možnosť svoje dieťa zapísať elektronicky, bude v škole pripravený zápisný lístok v papierovej podobe.

Pre záujemcov, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku od 8.4. prebehne online zápis po telefonickom alebo mailovom dohovore (budeme Vás kontaktovať).

viac

Prosba o 2% 

Vážení rodičia a priatelia školy,

zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie pri SKŠ, ZŠ sv. Svorada a Benedikta. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

viac

Je čas, kedy sa počas hudobnej výchovy nedá toho veľa, ale spolužiakov počuť hrať na hudobných nástrojoch je zážitok pre obe zúčastnené strany. V našej triede 3.B máme šikovné hudobne nadané deti, ktoré takto poskytli zážitok z hudby a porozprávali o svojich nástrojoch. Ďakujeme, že ste sa podelili o svoj talent.

 

Fotogaléria

(text, foto: E. Caleková)

viac

Žiaci 9.A triedy, Natálka Vrchovská a Adam Kováč,  sa pustili do bádania aj mimo povinných online hodín. Prebádali niektoré zákonitosti a deje okolo nás, aby sa dozvedeli odpoveď na otázku - prečo? Kĺzali sa po ľade, skúmali LED žiarovky, pohrali sa s vlastnosťami okuliarov, zostúpili na hladinu mora a určili hmotnosť kvapky vody. A popri tom sa aj pobicyklovali.

viac

Pokoj vám, JA som to!   

 „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ Jn16,33

  

Prajeme Vám a vyprosujeme požehnané sviatky umučenia a zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás oslobodil z jarma hriechu a smrti a priniesol nám pravý život.

 

On je ten istý včera dnes i zajtra. On je víťaz!

 

Preto Vám zvlášť v súčasnej situácii prajeme túto pevnú dôveru a nádej v Jeho víťazstvo, v silu Jeho lásky, ktorá sa obetuje za každého človeka a premáha všetko zlo!

 

Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy

 

Nitra, Veľká noc 2021

viac

Dňa 25.3. sa uskutočnilo školské kolo v prednese umeleckého slova - Hviezdoslavov Kubín. Vzhľadom na epidemickú situáciu sa konalo online formou. Súťaže sa zúčastnilo 21 žiakov  2.stupňa. Predsedníčkou odbornej poroty bola PhDr.M. Hlavatá, členkami Mgr. M.Zaujecová a Mgr. G.Kratochvílová. Súťažilo sa v prednese  poézie a prózy v II. kategórii (5. a 6. ročník) a v III.kategórii (7. – 9. ročník). Všetky deti podali vynikajúci výkon, vytvorili úžasnú atmosféru. Veľmi oceňujeme výber vhodných textov. Deti nás vtiahli do rôznych  rozprávkových príbehov a dobrodružných zážitkov. Radosť  nám urobili hodnotné texty  Janka Kráľa, Sama Chalupku, Kláry Jarunkovej  a ďalších. Veľmi sa tešíme, že aj diela klasikov ožívajú v pekných prednesoch, a tak šíria posolstvo dobra a krásy aj po dlhých rokoch. Všetkým zúčastneným žiakom vyslovujeme úprimnú vďaku za zodpovednú prípravu a mimoriadne kvalitné výkony.

viac

10. marca 2021 sa konalo online dekanátne kolo Biblickej olympiády. V tomto roku boli témou olympiády knihy  Exodus, Jonáš a  Evanjelium podľa Jána, ktoré sa presunuli z minulého roka, kedy sa dekanátne kolo nekonalo z dôvodu pandemických opatrení. Naše žiačky – Nátália Vrchovská z 9.A a Terézia Szabová z 8.A boli úspešnými riešiteľkami a umiestnili sa  na popredných miestach v rebríčku súťažiacich. Ďakujeme im za vynikajúcu reprezentáciu školy a želáme im, aby naďalej s radosťou spoznávali Božie slovo a uskutočňovali ho vo svojom živote.

(text: Sr. Mária Agáta Šebová)

viac

1. Zákonný zástupca žiaka do 8.4.2021 doručí riaditeľovi základnej školy najviac 4 prihlášky na strednú školu aj s prílohami. Ak bol žiak za prvý polrok šk. roka 2020/2021 hodnotený 

a)  k 31.1.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.2.2021,

b)  k 31.3.2021, prihlášky doručuje v termíne od 1.4.2021.

viac

GCM srdečne pozýva všetkých záujemcov na online-info popoludnie

dňa 4. alebo 18. februára 2021 

cez aplikáciu Microsoft Teams o 17.00 hod. 

 

 

Linky na info-online popoludnie:

Termín 4. 2. 2021

Termín 18. 2. 2021 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke