Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Práca sa stala hrou. Naše deti sú nielen veľmi šikovné, ale majú aj dobré srdiečko, vzťah a cit pre prírodu. S pani učiteľkou Dr.B.Szócsovou deti z V.A,  V.B a zo VI.A triedy vyrobili na hodinách technickej výchovy kŕmidlá a búdky pre vtáčatá. Komponenty - drevené časti, klince a tiež aj pracovné nástroje  - kladivá poskytol odborník na prácu s drevom, profesionálny stolár, ktorý vysvetlil postup pri zhotovovaní búdok.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania. 

Vyhodnotenie školského a okresného kola

Technickej olympiády

1. miesto: Damián LENČÉŠ – VII.A  a Samuel Mihálik – VI.A

2. miesto: Dávid Belko  VII.A

3. miesto: Katarína Molnárová – VI.A

úspešní riešitelia: Matúš Belák – VII.A, Matej Behula – VI.A

viac

Naši úspešní reprezentanti umeleckého slova sa zúčastnili  krajskej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom ... a Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v cirkevnej  ZŠ sv. don Bosca v Topoľčanoch. Naši žiaci,  Janka Bažaličková z VIII.A triedy si vynikajúco počínala v IV. kategórii poézie, Samko Zanovit zo VI.A sa popasoval  v najpočetnejšej  III. kategórii  a Vilko Tužák zo IV.B v II. kategórii v prednese poézie zožal najväčší úspech a získal 1. miesto.

viac

Dňa 29.11. 2018 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni a planetáriu M.R. Štefánika v Hlohovci. Žiakov tu pútavým rozprávaním oboznámil pracovník planetária o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Mali možnosť pozrieť si rôzne druhy súhvezdí, vplyv Slnka na zmenu ročných období a pod. Naučili sa spoznávať na oblohe súhvezdia – obrazce, ktoré v dávnej minulosti vymysleli a dali im názvy naši predkovia.

viac

Pripravte cestu Pánovi... zaznievali slová sv. Písma v pondelok ráno. Páter Peter posvätil naše adventné vence a my sme si ich odniesli do svojich tried, aby sme sa každé ráno spolu modlili a pripravovali sa na Vianoce.

Nech stále silnejúce svetlo sviec osvetlí naše srdcia, prebudí túžbu po dobre a priťahuje nás k Ježišovi – nášmu Kráľovi.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. B. Farkašová, foto: sr. Petra Margaréta)

viac

Mnohé dary považujeme za samozrejmosť. To, že vidíme slnko, kvety, ľudí, ... sa nám zdá normálne. Juraj a Marek vidia svet inak alebo ho nevidia? Stali sa našimi hosťami a s nimi prišla i dobrá nálada a radosť zo života. Stretnutie začali piesňou. Dozvedeli sme sa, že pri stretnutí s nevidiacimi je potrebné najprv sa slušne spýtať, či potrebujú pomoc. Ak áno chytíme ich pod pazuchu a zavedieme na želané miesto. Pritom im opisujeme cestu, napr. pozor konáre, odbočíme doľava...

viac

Naša krasokorčuliarska hviezdička Kira Frederika Kratochvílová  zo VI. A triedy obhájila dňa 24.11. 2018   pekné 2. miesto na Grand Prix  Slovenskej republiky, ktorá  sa konala  v  Banskej Bystrici. Kira sa venuje krasokorčuľovaniu už  od svojich 4 rokov. Ide v šľapajach svojej mamičky, ktorá sa  venovala dlhé roky krasokorčuľovaniu.   Tanec na ľade prináša krásu, jemnosť a potechu nielen samotnému športovcovi, ale aj divákom. Venovať sa tomuto fyzicky  náročnému športu a zároveň zladiť ho  so školskými  povinnosťami,  si vyžaduje nesmiernu sebadisciplínu a drinu. Mnohí spolužiaci ani netušia, že na našej škole je viac takýchto krasokorčuliarskych talentov. Okrem Kiročky sa venuje tomuto športu Katka Drnzíková z V.B, Lucka Rimešová z V.A,  Dominik Drnzík z III.B, Timotej Okoličányi  zo IV.A triedy, naša bývalá žiačka a súčasná študentka bilingválneho nemeckého gymnázia GCM Izabela Frišová sa ako bývalá krasokorčuliarka  venuje trénerstvu, takže ľadovému kráľovskému športu zostala verná.  

viac

Vo štvrtok 8.11.išli naši piataci na školskú exkurziu do Modry. Triedy 5.a a 5.b cestovali autobusom za dobrodružstvom i novými vedomosťami. Navštívili Galériu Ignáca Bizmayera, kde si prezreli jeho tvorbu a dozvedeli sa čo-to o jeho živote a vzniku keramiky. Potom si prezreli Pamätnú izbu Ľudováta Štúra i Múzeum Ľudovíta Štúra, kde mali zaujímavú prednášku o jeho živote a prínose slovenskému národu.

viac

14. 11. 2018 sa uskutočnila školská exkurzia VIII.A a IX.A triedy do Trenčína a Skalky. I keď v novembrovom dni, ale v mimoriadne priaznivom a peknom dni sme naplnili bohatý edukačný program vyučovania mimo triedy, ako zvykneme nazývať exkurzie. Na začiatku nášho vzdelávacieho cieľa sme sa ocitli na významnom historickom mieste, kde sa nachádza rímsky nápis z roku 179 n.l. Je to jedna z mála rímskych písomných zmienok dokazujúcich pobyt Rimanov v strednej Európe a na našom území. Nápis je venovaný víťazstvu Rimanov nad  germánskymi Kvádmi, dal ho zhotoviť  M.V. Maximianus, legát II.Pomocnej légie.  Odtiaľ sme sa presunuli  majestátny Trenčiansky hrad, ktorý sa hrdo vypína na vápencovom brale  vysoko nad pulzujúcim mestom.

viac

V tomto roku sa dňa 6.11.2018 konal v poradí už desiaty ročník olympiády zo slovenského jazyka. Každý rok sa naši žiaci zapájajú do tejto celoštátnej jazykovej  súťaže. V tomto ročníku bola rekordná účasť,  58 žiakov 8. a 9. roč.  sa v triednych kolách pasovalo s náročnými jazykovými úlohami. Olympiáda  zo slovenského jazyka  pozostáva z 3 zložiek: 2 písomné a jedna  ústna.  Z jazykového testu, z transformácie  predpísaného textu do inej(zadanej) podoby slohového žánru a postupu a napokon tretia je najnáročnejšia, kde na danú tému si žiaci pripravia svoj originálny rečnícky útvar, ktorý pred porotou prednesú v určitom časovom limite.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke