Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Riaditeľstvo Spojenej  katolíckej školy 

ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre oznamuje,

 ŽE ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

sa uskutoční

  v UTOROK 4.4.2017 od 8.00 hod. – 16.00 hod.

v priestoroch ZŠ na Farskej ulici č.19 v Nitre.

 

VIAC INFO v ZÁPIS do 1. ROČNÍKA (hlavné menu)

viac

Podporovať čitateľskú gramotnosť a zdatnosť  sa dá rôznym spôsobom. V rámci Marca - mesiaca kníh a v súlade s tematickým celkom Dráma a dramatické umenie v 5. ročníku sme pripravili projekt: Bábková hra očami a rukami detí...

viac

V piatok 17.marca sme v 1.A triede privítali predškolákov z našej materskej školy. Plní zvedavosti a očakávania riešili úlohy, ktoré mali pripravené.  Vyskúšali si písanie na tabuľu, sedenie v laviciach, hlásenie pri odpovedaní... Prvákom zaspievali, zacvičili, zarecitovali.

viac

Prosba o 2 %

 

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku  

        2 % z vašich daní. 

viac
07-03 2017
Nitrava 2017

12. marca sa uskutočnili medzinárodné preteky v krasokorčuľovaní o pohár víťazstva s názvom Nitrava 2017. Zúčastnili sa na ňom aj naše športové talenty a žali aj úspechy. V náročnej konkurencii získala 2. miesto žiačka Katka Drndzíková (II.A), 3. miesto Kira Frederika Kratochvílová (IV.B) a 4. miesto Lucia Rimešová (III.A) a rovnako na krásnom 4. mieste sa umiestnil žiačik Dominik Drndzík (I.B). Srdečne im blahoželáme a prajeme ďalšie športové úspechy.

 

Fotogaléria

(text: Mgr. G. Kratochvílová)

viac

Marec je mesiacom  kníh a to je ten najlepší čas začať s ich čítaním. Veď knihy sú naši najlepší kamaráti.

V pondelok 6.marca boli prváci z 1.A v Krajskej knižnici Karola Kmeťka pasovaní za rytierov a čitateľov knižnice.  Zoznámili sa s princeznou  Písmenočkou a splnili všetky jej  úlohy.  

viac

Dňa 3. 3. 2017 sme sa zúčastnili exkurzie  do Energolandu  pri atómovej elektrárni v Mochovciach. Počas 2 hodín strávených v modernom priestore sme zažili interaktívnu hodinu fyziky. Zábavnou formou sme získali   množstvo užitočných  informácií o rôznych energiách o ich využití, o pozitívach a negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny, o premene prírodných zdrojov na energiu.

viac

 

Touto formou by sme Vás chceli pozvať na zapojenie sa do duchovnej podpory našej školy. S iniciatívou prišli členovia rady rodičov na februárovom stretnutí. Môžete tak urobiť formou osobnej účasti na svätej omši. Pokiaľ si zvolíte niektorý - vám vyhovujúci - deň pôstneho obdobia a v tento deň sa kdekoľvek zúčastníte na svätej omši, môžete svojou obetou a prosbami prispieť k dosiahnutiu toho na čom nám spoločne veľmi záleží a tým je požehnaná škola pre naše deti. Veríme, že nebeský Otec premení naše spoločné úsilie na skutočné bohatstvo a požehnanie.

Svoju účasť a podporu môžete vyjadriť na nasledovnej stránke:

 

prihlasovací formulár na pôstne sväté omše

 

viac

Spojená katolícka škola v Nitre príjme okamžite do trvalého pracovného pomeru jednu kuchárku a jednu pomocníčku do školskej jedálne.

Záujemkyne sa môžu hlásiť u  vedúcej ŠJ p. Novákovej na  telefónnom čísle: 0903 763 174.

 

Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

riaditeľ školy 

viac

V čase  fašiangov a veselosti si naši prváci pozvali do školy svojich starkých. Vo štvrtok 16.2. 2017 im pripravili pekný kultúrny program s milým posedením, aby sa im poďakovali za ich starostlivosť, obetavosť, ochotu a lásku. Spevom, slovom a tancom im rozdávali radosť.

 

Starkí naši, sme radi, že Vás máme!

 

Fotogaléria

 

(text: Mgr. S. Porhajašová, foto: Mgr. K. Borovská)

 

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke