Základná škola sv. Svorada a Benedikta

„Malé“ Vianoce sa vrátili do našej školy v podobe divadelného predstavenia, na ktorom sa zúčastnili žiaci ročníkov 1. – 4. dňa 9.1. 2018. Drobné  dievčatko nás v  predstavení zaviedlo do zázraku Vianoc. V príbehu cestuje dievčatko Elizabet časom do Betlehema. Cieľom jej cesty bolo pokloniť sa narodenému Ježiškovi. Divadelné predstavenie sa deťom veľmi páčilo. Rozumeli téme a bola im veľmi blízka a aktuálna. Takýmto malým umeleckým dielom sa vrátilo čaro Vianoc do mysle detí i do atmosféry školy. 

viac
11-01 2018
Prvá pomoc

V utorok 9.1. popoludní prišla k nám tretiakom do ŠKD milá návšteva. PhDr. Krištofová Mária, PhD. zo Strednej Zdravotníckej školy v Nitre spolu s 3 študentmi, aby nám opäť ukázali a pripomenuli ako podať prvú pomoc v prípade ohrozenia života. Vyskúšali sme si stabilizovanú polohu, prvotné a druhotné vyšetrenie, no najväčší úspech mala figurína, na ktorej sme mohli otestovať našu silu pri masáži srdca.

viac

Úcta k Dieťaťu Ježišovi je dôležitou súčasťou kresťanskej špirituality. O Ježišovom detstve rozjímali mnohí svätci a jeho úctu rozširovali hlavne karmelitáni. Sv. Terézia Ávilská, zakladateľka bosých karmelitánov,  hovorí, že na založenie nového domu potrebuje 4 veci: malý zvonček, prenajatý dom, sochu sv. Jozefa a sochu Jezuliatka. Počas tohtoročného adventu sme sa bližšie zoznámili s Pražským Jezuliatkom. Deti mali možnosť vyfarbovať predlohu Pražského Jezuliatka a v poslednom adventom týždni sme sa v ranných modlitbách zoznámili s históriou a pôsobením milostivého Ježiška z Prahy.

viac

K tradičným predvianočným akciám na našej škole patrí vianočný jarmok. Tento rok sa uskutočnil vo štvrtok 21. 12. 2017. Telocvičňa sa opäť zaplnila lavicami, ktoré slúžili ako pulty. Väčšina tried potrebovala aspoň 2 pulty, lebo tovaru bolo neúrekom – hračky,  vianočné ozdoby, svietniky, bižutéria, knižky, vianočné pečivo atď. Dievčatá zo 7. A si otvorili ateliér, v ktorom vás za pár minút nakreslili. Chlapci z deviateho ročníka zase predvádzali zákazníkom kúzla s kartami. Okrem detského vianočného punču ste si mohli na pitie kúpiť aj vynikajúce kakao.

viac

Aj tento rok si štvrtáci pripravili program pre svojich rodičov a blízkych. Navodili atmosféru blížiacich sa sviatkov. Radosť a pokoj sa niesol celou školou. Posúďte sami.

 

Fotogaléria

 

(text: Mgr. E. Caleková, foto: sr. Diana)

viac

„Často myslite na Ježiška, na jeho lásku k vám

a na dôkazy jeho lásky,

ktoré vám dal.

Jeho láska bola taká veľká, 

že za vás položil svoj život.“

 (sv. don Bosco)

  

„V dieťati Ježišovi sa Boh stal závislým od iných.

Potreboval lásku ľudských osôb.

On sa stal tým, ktorý nás prosí o lásku.“

 (Emeritný pápež Benedikt XVI.)

 

 Prajeme Vám milostiplné Vianoce a požehnaný Nový rok 2018!

 

 Spoločenstvo Spojenej katolíckej školy v Nitre

viac

Chcete vedieť čo je to zvuk, ako vplýva na človeka a ako sa dá spojiť fyzika a hudba? To sme sa dozvedeli na voľnom pokračovaní fyzikálnej show „Fyzika všetkými zmyslami. Prvý ročník show bol venovaný zvuku a experimentom súvisiacich s ním. Experimenty boli  pripravené tak, že sme sa nielen zabavili, ale aj niečo užitočné naučili.

viac

Technická olympiáda  svojim obsahom motivuje žiakov   k tvorivej činnosti a rozvíja u žiakov záujem o techniku. Prebieha formou riešenia vedomostného testu a vyriešenia praktického zadania.

 

 

Vyhodnotenie školského kola:

 

1. miesto: Timotej Tužák  - V.A

2. miesto: Martin Kettman – V.A

3. miesto: Dominik Čepček – V.A

viac

Čakanie na sviatok narodenia Ježiša Krista – na Vianoce – symbolizujú adventné vence a adventné kalendáre. Aj žiaci z V. A , V. B a VII.A  sa pripravovali na tento krásny sviatok.  Na hodinách techniky  vyrobili pekné adventné vence a adventné kalendáre.

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac

Žiaci Timotej Calek a Marek Štrpka  doma sledovali klíčenie semena hrachu. Svoje pozorovanie spracovali, zdokumentovali fotografiami a na hodine odprezentovali. 

 

Fotogaléria

(text, foto: PaedDr.  Beáta Szöcsová)

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke