Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V stredu 13. marca 2019 sa v KOS v Nitre uskutočnilo obvodné  kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci našej školy nás vzorne  reprezentovali a získali dané ocenenia:

 

Vilko Tužák   - 1. miesto

Terezka Chrtianska   - 2. miesto

Samko Hollý  - 1. miesto

 

Recitátorom blahoželáme a výhercom prajeme veľa úspechov v  okresnom kole.

 

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac

Riaditeľ  Spojenej katolíckej školy, Farská 19, 949 01 Nitra podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách

p o s k y t u j e

z prevádzkových a organizačných dôvodov

riaditeľské voľno dňa 03. 04. 2019 (streda) pre žiakov druhého stupňa Základnej školy sv. Svorada a Benedikta.

Riaditeľské voľno sa poskytuje z dôvodu organizačného zabezpečenie testovania T9 2019 žiakov základných škôl.

 

viac

Vážení rodičia, milí priatelia,

 

i v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou o pomoc pre našu Základnú školu sv. Svorada a Benedikta. Pri základnej škole je založené občianske združenie rodičovského spoločenstva, ktoré  je zaradené medzi oprávnených príjemcov, a teda je možné na tento účel prispieť aj v tomto roku  

2 % z vašich daní. 

viac
05-03 2019
Zápis detí
07-03 2019
Testovanie T9

Dňa 3.4.2019 (streda)  sa uskutoční celoslovenské Testovanie žiakov 9. ročníka – T9 – 2019.

Žiaci budú písať test z matematiky – 90 minút a zo slovenského jazyka  70 minút.  V deň testovania  žiaci  musia prísť  do školy najneskôr o 7: 35 h. Do odpoveďových hárkov zapisujú  žiaci tmavomodrým guľôčkovým perom (nie gumovacím).

Po skončení testovania o 11:55 h žiaci idú domov.

Žiaci 5.  – 8. ročníka  budú mať riaditeľské voľno.

viac
07-03 2019
Karneval

Obdobie fašiangov nemohlo ani tento rok skončiť inak, ako tradičným školským karnevalom.

V piatok 22. 2. 2019 sa naša škola premenila na rozprávkové kráľovstvo plné originálnych postavičiek.   Do telocvične zavítali rôzne rozprávkové bytosti ako  ježibaby, víly, princezné ale aj kovboji, šašovia, vojaci ... Zábavné súťaže striedali tanečné kolá. Masky sa výborne zabávali, čo vidno aj v našej fotogalérii.

Fotogaléria

(text: Mgr. S. Porhajašová)

viac

V dňoch 12.februára až 15.februára 2019 žiaci z V.B, VI.A a VII.A navštívili počas hodiny techniky jediné detské múzeum na Slovensku : Detské múzeum Severka, výstavu „Zo života cechov“.

Milé pani lektorky  v dvoch miestnostiach deťom priblížili cechy na Slovensku. Pomocou  symbolov hádali druh remesla, v drevenej truhlici našli veci súvisiace s cechovým životom. Predmety si mohli chytiť aj do ruky, narábať s nimi, tým ľahšie pochopili ich význam. Ukázali im vývesný štít, zvolávaciu tabuľku, pečatidlo či cechovú zástavu. Deti sa na niekoľko minút preniesli aj do improvizovanej dielne nitrianskych ševcov.

viac

Žiacka 3.C triedy Izabelka Bartíková sa v sobotu 9.2.2019 zúčastnila za oddiel modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra na medzinárodnej súťaži SOSNOWIEC WINTER CAP v Poľsku. Súťažila v dvoch zostavách.  S obručou získala v kategórii mladšie nádeje 2010 krásne 5.miesto z 18 súťažiacich. Ešte lepšie sa jej darilo v zostave bez náčinia, kde bola druhá. Na súťaži boli dievčatá z Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Austrálie a Poľska.

Izabelke srdečne blahoželáme.

(text, foto: p. A. Bartíková)

viac

Práve týmito slovami sa začal v utorok 19.2. program pre starých rodičov, ktorý si pripravili naši prváci.

Básňami, piesňami a tancom im vyjadrili vďaku za ich lásku, starostlivosť a všetok čas, ktorý im venujú. Veľmi sme sa tešili, že prišli medzi nás nielen babičky a deduškovia, ale aj rodičia a súrodenci detí. Po kultúrnom programe pozvali deti starkých do tried, kde bolo pre nich pripravené občerstvenie v podobe koláčikov, ktoré napiekli šikovné mamičky spolu s prvákmi. Okrem programu mali deti pripravené pre svojich starých rodičov aj darček- srdiečko s veršom a fotografiou, aby ich mali babičky a deduškovia stále pri sebe.

viac


Ó mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, je láska svätá...

Týmito slovami sme v stredu 13.februára privítali našich súťažiacich v umeleckom prednese  poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Recitátori si zmerali svoje slovné sily bez trémy a strachu. Dokázali zaujať porotu nielen dobrým výberom textu, ale aj jeho interpretáciou.

viac
Všetky udalosti...
Novinky v kocke