Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Výchovný poradca

 

Výchovný poradca

PaedDr. Beáta Szőcsová

šk. r. 2018/2019

 

 

         Konzultačné hodiny:

        štvrtok:  9:00 h – 10:45 h

         piatok : 12:45 h – 13:15 h

        ( alebo podľa dohovoru)

 

 

Novinky v kocke