Základná škola sv. Svorada a Benedikta

VÝBEROVÉ KONANIE Učiteľ / učiteľka strednej školy s aprobáciou Fyzika

Spojená katolícka škola, Farská 19, 94901 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

 

kategória zamestnanca:

učiteľ strednej školy s aprobáciou FYZIKA

kvalifikačné predpoklady:

 

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného študijného odboru

zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o zamestnanie; profesijný životopis; doklady o nadobudnutom vzdelaní; súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy; súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR,

iné požiadavky:

  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • požadované doklady doručiť osobne alebo na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 31.07.2024.

podmienky pre voľné pracovné miesto:

  • pracovný pomer na dobu určitú
  • rozsah úväzku: 100 %

platové podmienky:

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom  záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z.z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a odpracovaných rokov.

Pozvanie na výberové konanie bude uchádzačom oznámené telefonicky, resp. elektronickou poštou.

Škola si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.;

               telefonický kontakt: +421 915 205 803

Novinky v kocke