Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Zimné aranžovanie

V decembri, pred vianočnými prázdninami, sa konala v Centre voľného času  v DOMINE v Nitre  okresná súťaž v zimnom aranžovaní. Témou súťaže bolo vytvoriť vianočný svietnik. Za vzornú reprezentáciu našej školy v tejto súťaži ďakujeme žiačke Vanese Márii Horňákovej zo 6.B triedy.