Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

2.2. 2023, výnimočný deň, keď sme sa mohli preniesť do mnohých svetov, svetov
rozprávkových, svetov tajomných, svetov plných poézie.
Svojím prednesom nám naši žiaci pripravili hlboký umelecký zážitok v školskom kole
Hviezdoslavovho Kubína. Svojimi výkonmi naplnili slová samotného P. O. Hviezdoslava:
„Kto chce žiť, musí sa kývať, boriť - tvoriť a nie zívať.“
Sme na vás hrdí, menovite gratulujeme víťazom: 

 

 

 

 

 

II. kategória - poézia 
1. miesto: Johanka Šimonová (5.A)
2. miesto: Adam Majdan (5.A)
3. miesto: Filip Mátel (6.B)

II. kategória - próza
1. miesto: Zuzana Molnárová (6.A)
2. miesto: Marína Matuščinová (6.A)
3. miesto: Veronika Caleková (6.A), Alžbetka Svobodová (5.A)

III. kategória - poézia
1. miesto: Viliam Tužák (8.B)

III. kategória - próza
1. miesto: Terezka Hollá (7.B)
2. miesto: Ema Rajtarová (9.A)

Novinky v kocke