Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Hviezdoslavov Kubín 2024

Dňa 16.1.2024 sa v našej škole uskutočnilo pre žiakov 2. stupňa školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:

prednes poézie a prózy. Recitátori prenikli do krásy slova nášho rodného jazyka a svojimi recitačnými schopnosťami obohatili nielen svojich spolužiakov, ale aj porotu pozostávajúcu z vyučujúcich slovenského jazyka. Na záver porota vyhodnotila súťaž nasledovne:

 


Poézia II. kategória (5.,6. ročník):
1. miesto – Damián Tužák – 5. B
2. miesto – Hanka Biela – 6. B
3. miesto – Agátka Molnárová – 5.B, Miriam Morávková – 6.A


Próza II. kategória (5.,6. ročník):
1. miesto – Veronika Poláková – 5. B
2. miesto – Peťa Živčáková – 5. A, Alžbetka Svobodová 6.A
3. miesto: Richard Mesároš 5.B, Adam Majdán 6.A

Poézia III. kategória (7.- 9. ročník):
1. miesto – Veronika Nováková - 8. A
2. miesto – Martin Živčák – 8. B
3. miesto - Nikola Kosturová – 7. B

Próza III. kategória (7.- 9. ročník):
1. miesto – Terezka Hollá – 8. B
2. miesto – Zuzka Molnárová – 7. A, Marína Matuščinová – 7. A
3. miesto - Veronika Caleková – 7. A


V obvodnom kole nás okrem víťazov školského kola budú reprezentovať aj žiaci 9.
ročníka, ktorí do tohto kola postupujú na základe minuloročných úspechov.


Poézia: Viliam Tužák – 9. B
Próza: Ella Krajmerová – 9. A


Výhercom srdečne blahoželáme a postupujúcim recitátorom prajeme veľa
úspechov a pekný umelecký zážitok v obvodnom kole.

Novinky v kocke