Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Trojkráľové požehnanie školy

C+M+B Christus mansionet benedicat! Nech Kristus požehná tento dom, priestor! Tri písmená, ktoré sme písali pri požehnaní školy na dvere tried. Páter Peter v piatok požehnal našu školu na celý rok 2023. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli a mali sa radi.

Dnes prišla spása do našej školy. Pokoj a požehnanie nech spočíva na nej a nech napĺňa všetkých nás. V roku 2023 nech je Pán Boh pri nás, nech nás všade ochraňuje a na duši posilňuje, aby sme mali silu každé nové ráno povedať životu, láske a krížu svoje nové áno.

Novinky v kocke