Základná škola sv. Svorada a Benedikta

 

 Putovný obraz Matky všetkých národov

 

Od 8.10.2012 bude v našej škole opäť putovať obraz Matky všetkých národov. Ako?

  • Rodina sa nahlási u triedneho učiteľa.
  • Dostane termín, kedy si má prevziať obraz.
  • Obraz si vyzdvihne na školskej vrátnici v pondelok poobede a vráti ho v pondelok ráno o týždeň.


Putovanie obrazu je duchovnou prípravou na Modlitbový deň Matky všetkých národov, ktorý sa uskutoční 9.2.2013 v mestskej hale na Klokočine.

 

viac

Vo štvrtok 27.9.2012 sa miništranti našej Spojenej katolíckej školy vybrali na púť do Šaštína. „Tam sme už boli,“ ozvali sa niektorí. To je pravda, boli, ale aj neboli. Posúďte sami.

Počas cesty autobusom, len čo sme poprosili o Božiu ochranu, sme si zopakovali naše miništrantské vedomosti. Keď sme všetci  šesťdesiati vystúpili z autobusu a vstúpili do národnej svätyne, cítili sme sa ako mravčekovia v obrovskom dome, no bol to dom nášho nebeského Otca a našej dobrej mamy.

Čo sme si zapamätali z kázne? Miništrant je vojakom, ktorý bojuje za svojho kráľa a stratégia jeho boja je zapísaná v starodávnej knihe, ktorou je Sväté Písmo.

viac

Dňa 3.septembra sme začali nový školský rok 2012/13 slávnostnou sv. omšou.

Po sv. omši si prváci v triedach prevzali šlabikáre a zošity.

Na žiakov tiež čakali nové priestory školy, z ktorých máme veľkú radosť.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke