Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

  • učiteľ / učiteľka v materskej škole

kvalifikačné predpoklady:

  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

  • vychovávateľ / vychovávateľka v školskom klube detí

    kvalifikačné predpoklady:
  • splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

    zoznam požadovaných dokladov: viac

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra

príjme do pracovného pomeru od 01.09.2024 na voľné pracovné miesto

kategória / podkategória zamestnanca:

• školský psychológ

kvalifikačné predpoklady:

• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky
č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,

zoznam požadovaných dokladov:

viac

19. júna 2024 navštívili tretiaci jedno z najstarších miest Slovenska, Kremnicu, ktoré možno právom zaradiť do kultúrneho dedičstva národa. Prvá zastávka bola v geografickom strede Európy pri obci Kremnické Bane. Navštívili sme Kostol sv. Jána Krstiteľa, v ktorom nás sprevádzal kapucín páter Juraj. V nádhernom prostredí Kremnických vrchov sme sa nadesiatovali a oddýchli si v tieni starých líp.

viac

Milí rodičia a žiaci, oznamujeme Vám,

že úradné hodiny počas prázdnin od 1.júla do 31.augusta budú

od 8:00-12:00 h.

Úradovať sa bude v budove gymnázia na sekretariáte (1. poschodie), pre všetky zložky spojenej katolíckej školy.

viac

Nitra je nám všetkým dobre známa a srdcu blízka. Preto sme sa zapojili do tejto výtvarnej súťaže. Kreslili sme dominanty, historicky významné miesta. A podarilo sa nám vyhrať. Barborka Krajčovičová so svojím stvárnením Corgoňa získala ocenenie, ktoré jej bolo odovzdané štvrtok 20.júna v Synagóge.

Tešíme sa z jej úspechu!

viac

Rýchlo sa priblížil koniec školského roka a s ním aj dlho očakávaný výlet prvákov do Piešťan za celoročnú prvácku snahu. Ako prvé navštívili naši prváci Balneologické múzeum Imricha Wintera, kde sa dozvedeli rôzne zaujímavosti. Neskôr nastúpili na loď a v sprievode čajok sa plavili po rieke Váh. Prezreli si aj kúpeľnú časť s Kolonádovým mostom a sochou barlolamača, osviežili sa výbornou zmrzlinou. Z výletu si odniesli veľa príjemných spomienok a zážitkov, na ktoré budú ešte dlho a radi spomínať.

viac
14-06 2024
Envirocentrum

Zmeny klímy a podnebia sú v súčasnosti veľmi dôležitou otázkou, preto sme sa rozhodli so žiakmi šiestych a siedmych ročníkov navštíviť Envirocentrum na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, kde nám vysvetlili vznik a príčiny globálneho otepľovania a ako k tomuto nemilému stavu možno zabrániť, tým zlepšiť naše životné prostredie. Žiaci sa dozvedeli o dôležitosti klímy a jej vplyvu pre život človeka. Mohli si vyskúšať modely a pokusy zamerané na fyzikálne javy, ktoré zaznamenávajú vlastnosti vody a správanie sa vodných tokov v prírode. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto veríme, že našim žiakom životné prostredie nie je ľahostajné a dokážu nám, že sa to dá aj "inak".

viac
14-06 2024
Song

V Centre voľného času Domino sa uskutočnilo okresné kolo speváckej súťaže v anglickom jazyku SONG 2024. Za našu školu spievali Terezka Hollá, Miriamka Morávková, Johanka Šimonová. Dievčatá vo veľkej konkurencii získali 1.miesto a Terezka si vyspievala Cenu poroty. Ďakujeme za reprezentovanie našej školy. Nech vám to aj naďalej tak skvele spieva!

viac

Naša žiačka Lujza Lahučká sa zúčastnila okresného kola biologickej olympiády, kde úspešne reprezentovala našu základnú školu v kategórií Botanika a priniesla si so sebou krásne tretie miesto. Ďalšou milou odmenou okrem získaných vedomostí bola pre Lujzu poukážka na nákup kníh.

viac
Novinky v kocke