Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Školský psychológ

Školská psychologička: Mgr. Martina Pálková


Konzultačné hodiny pre rodičov:
utorok -13.00 - 16.00 hod.


Skupinová a individuálna práca so žiakmi, konzultácie s pedagógmi:
utorok - 8.00 - 13.00 hod.
streda - 8.00 - 14.00 hod.
štvrtok - 8.00 - 14.00 hod.


Kontakt pre rodičov: správa cez Edupage

Tel. č.: 0908 296 818

Novinky v kocke