Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vychovávatelia

  

Vychovávatelia v školskom klube 
 
 Soňa Vrbová - vedúca ŠKD       
 Mgr. Katarína Borovská
 Jozefína Brathová
PhDr. Veronika Čimborová
 sr. Diana Zuzana Kotešovská
 Bc. Mariana Pružincová
 Jana Slováková
Mgr. Marianna Zaujecová
Novinky v kocke