Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Vychovávatelia

  

Vychovávatelia v školskom klube 
 
Soňa Vrbová - vedúca ŠKD       
Mgr. Katarína Borovská
Jozefína Brathová
PhDr. Veronika Čimborová
sr. Diana Zuzana Kotešovská
Bc. Mariana Pružincová
Jana Slováková
Mgr. Marianna Zaujecová
Novinky v kocke