Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Biblická olympiáda 2023/2024

Vytrvať vo viere – to je téma tohtoročnej Biblickej olympiády. K tomu si žiaci mali prečítať časti knihy Genezis, proroka Daniela, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána. Školské kolo sa uskutočnilo 24. januára 2024. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov z druhého stupňa. Žiačky, ktoré obsadili prvé tri miesta, vytvorili družstvo a postúpili do dekanátneho kola. Bola to Miriam Mátelová z 9. B, Miriam Poláková zo 7. A a Veronika Machová zo 7. B. V dekanátnom kole, ktoré sa konalo 21. marca 2024 na Piaristickej spojenej katolíckej škole obsadili krásne 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy!

Novinky v kocke