Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Pedagógovia

  Zoznam  pedagogických  pracovníkov


 

Vedenie školy  
 

Mgr. Radoslav Rusňák

 ANJ, KNB  riaditeľ školy
     
Mgr. Stanislava Porhajašová
 1.- 4. roč.

zástupca riaditeľa

Triedna učiteľka: IV.A

Mgr. Margaréta Bírošová MAT, KNB

zástupca riaditeľa

Triedna učiteľka: IX.A

 

Pedagógovia

 PaedDr. Dana  Baráthová 1.- 4. roč. 

Triedna učiteľka: I.A 

 Mgr. Andrej Barčák 1.- 4. roč.

Triedny učiteľ: IV.B 

 Mgr. Katarína Bottová
1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: I.B 

 Mgr. Jana Buffová 1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: III.A 

 Mgr. Elena Caleková 1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: II.B

 Mgr. Mária Cintulová ANJ, NEJ

Triedna učiteľka: VI.A

 Mgr. Blanka  Farkašová FYZ, INF

Triedna učiteľka: VI.B

 Mgr. Ivica Gulišová SJL, HUV

učiteľka

 Mgr. Dajana Hatinová TSV, PG

Triedna učiteľka: VII.A

Mgr. Katarína Jakabová  ANJ

Triedna učiteľka: V.B

 Mgr. Janka Martišová  1.- 4. roč.

Triedna učiteľka: II.A

 Mgr. Gabriela  Kratochvílová SJL, OBN

učiteľka

 Mgr. Beáta Rajtarová ANJ

Triedna učiteľka: VIII.A

 PaedDr.  Beáta Szöcsová MAT, BIO

 výchovná poradkyňa

 dp. Mgr. Peter Šabo KNB

 učiteľ

 Mgr. Jana Šabová 1.-4. roč.

Triedna učiteľka: IV.C

 Mgr. sr. Mária Agáta  Šebová KNB

 učiteľka

 Mgr. Katarína Škultétyová 1.- 4. roč.

 Triedna učiteľka: III.B

 Mgr. Marianna Zaujecová SJL, KNB

Triedna učiteľka: V.A

 

Novinky v kocke