Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Poplatky a účty

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na zariadenia

Výška poplatku v €

Periodicita poplatku

Termín splatnosti

Číslo účtu

Školský klub detí

17€ /1 mes. 

68€ sep-dec

51€ jan-marec

51€ apríl-jún

3x ročne

1. platba

31.10.

2.platba

28.2.

3. platba

31.5.

SK4802000000000341847162

Školská jedáleň 

ZŠ 1. stupeň

37,80 €

ZŠ 2. stupeň

42,00 €

mesačne

do 20. dňa predch.mes.

SK9202000000001178271259

Sponzorský účet SKŠ

 

SK3502000000002416462056

 

Príspevky od rodičov

Združenie pri SKŠ,

ZŠ sv. Svorada a Benedikta

 prvé dieťa 25€

 druhé dieťa 20€

 tretie a ďalšie dieťa 0€

 1x ročne SK4202000000003186443953

Pri platbe na účet do poznámky uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka.

Novinky v kocke