Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ponuka krúžkov

 

PONUKA KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2015/2016

POPLATOK ZA KRÚŽKY:

Za 1.krúžok:  Vzdelávací poukaz

Za ďalšie krúžky: 3,- eur na mesiac

 

Čítaj viac 

 

KRÚŽKY PRE I. STUPEŇ

   Názov krúžku  Vedúci krúžku  Ročník  Termín a miesto
1.

 Vybíjaná, prehadzovaná 

 Mgr. A. Barčák  4. – 5. ročník

 Štv: od 14:15

 telocvičňa

2.  Hra na flautu  Mgr. Z. Katrebová  1. – 6. ročník

 Uto: 6. hod - začiatočníci

 ŠTV: 6. hod

 Štv: 7. hod

3.  Anglický jazyk  Mgr. A. Melišková  1. ročník  
4.  Anglický jazyk  Mgr. D. Porubská  3. – 4. ročník  
5.  Plávanie  Mgr. J. Martišová, J. Brathová      3. – 4. ročník 

 Štv: 16:30 - 18:00

 plaváreň

6.   Športové hry  J. SLováková  3.B    

 Uto: od 14:00

7.  Kreatívny krúžok  S. Vrbová  4.A  Štv: 14:30 - 15:30 
8.  Športové hry  Mgr. K. Bottová  1. ročník  Str: od 14.30
9.  Korčuľovanie + stolná tenis  sr. Diana Kotešovská  2.-3. ročník  
10.  Športové hry  Bc. M. Pružincová  3.A  Uto: 14:45 -14:45
11.  Angličtina hrou  Mgr. B. Rajtarová     Uto: 14:30
12.   Spevokol  sr. Petra Margaréta  2. - 9. ročník

 Pon: 12:30 - 13:30

 internát

13.

 Kreatívny krúžok

 Mgr. D. Milkovičová  2. ročník

 Štv: 14:30 

14.  Krúžok varenia  Mgr. E. Mikulová  3.– 9. ročník

 Pon: od 13:30

 Uto: od 13:30

 trieda IX.B

 

 KRÚŽKY PRE II. STUPEŇ

   Názov krúžku  Vedúci krúžku  Ročník  Termín a miesto
1.

 Matematický krúžok

 Mgr. E. Mikulová  9. ročník

 Streda

2.  Krúžok varenia  Mgr. E. Mikulová  3.– 9. ročník

 Pon: od 13:30

 Uto: od 13:30

 trieda IX.B

3.  Matematický krúžok  Mgr. G. Bírošová  9. ročník

 Streda

4.  Komunikačné zručnosti
 Mgr. G. Kratochvílová  9. ročník

 Štvrtok 9.A

 Piatok 9.B

5.  Športové hry
 Mgr. D. Porubská  7.-8. ročník  
6.   Florbalový krúžok  Mgr. L. Belo  5.– 9. ročník

 Str: od 13:30

7.  Hokejový krúžok  Mgr. L. Belo  5.– 9. ročník

 Pon: od 13:30

8.  Spevokol  sr. Petra Margaréta   2. - 9. ročník  Pon: 12:30 - 13:30

 internát

9.   Ilustračný  Mgr. Gulišová  3.-8. ročník 

 

10.  Vybíjaná  Mgr. J. Buffová  5. ročník

 Str: 13:40

11.  Vybíjaná, prehadzovaná  Mgr. A. Barčák  6.-8. ročník

 Štv: od 14:15

 

Novinky v kocke