Základná škola sv. Svorada a Benedikta

EXKURZIA ENERGOLAND MOCHOVCE

Žiaci tried V.B a VI.B sa 20.októbra zúčastnili zaujímavej exkurzie v interaktívnom zábavno-vzdelávacom centre Energoland v Mochovciach, čo je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne v r. 2014 v Mochovciach pri jadrovej elektrárni.

Žiaci tu mali možnosť vidieť vyše 40 interaktívnych exponátov, ktoré im poskytli všetky potrebné informácie o rôznych energiách, o ich využití, ako aj o pozitívach a negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. Mali možnosť vidieť svoj tepelný obraz a aj zistiť, koľko energie dokážu vygenerovať. Vyskúšali Van de Grafov generátor, ktorý ich nabil energiou, až im vlasy dupkom stáli. Zajazdili si na motorke bez emisií CO2, kde si zároveň otestovali svoje vedomosti. Na záver si mohli vo fotokútiku vyhotoviť vlastnú selfie fotografiu. Veríme, že táto exkurzia nabila našich žiakov pozitívnou energiou a odniesli si z nej množstvo zaujímavých informácií.

Novinky v kocke