Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ocenené pedagogičky

V Poprade sa 19. októbra 2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie 20 zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Medzi ocenenými boli aj dve naše kolegyne, ktoré sa svojou dlhoročnou prácou a príkladom výrazným spôsobom zaslúžili o rozvoj katolíckeho školstva v Nitrianskej diecéze.

Z rúk predsedu KBS a košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera si prevzali pamätnú plaketu sv. Cyrila a Metoda pani Mgr. Gabriela Kratochvílová zo Spojenej katolíckej školy v Nitre a pani Mgr. Ing. Lea Žáková z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Srdečne blahoželáme!

Novinky v kocke