Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Informácie k platbe za stravné - ŠJ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňom 1.1.2023 sa nariadením MŠVVŠ SR menia finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.

V našom zariadení školského stravovania sa odo dňa 1.2.2023 určuje jednotný 2. stupeň finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov.

Sadzby stravného sú upravené nasledovne:

 

 

Druh školy

Vekové kategórie

Náklady na nákup  potravín    2. finančné pásmo

Spolu náklady na nákup potravín

 

Príspevok ZZ na režijné náklady

Poplatok za stravu spolu s réžiou

Platba      1 mes.

s dotáciou

bez dotácie

(21dní)

desiata

obed

olovrant

 

6 – 11 r.

-

1,50

-

1,50

0,30

-

1,80 €

37,80 €

11 – 15 r.

-

1,70

-

1,70

0,30

-

2,00 €

42,00 €

 

Stravné na február 2023 prosíme uhradiť  do 20. 1. 2023.

Novinky v kocke