Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Otvorenie školského roka

Prázdniny skončili a náš vynovený školský dvor 4.septembra zaplnili naši žiaci, rodičia, učitelia a prváci. Nový školský rok 2023/2024 sme odštartovali tým najlepším, slávnostnou sv. omšou Veni Sancte v kláštornom kostole a záverečným požehnaním, lebo bez božieho požehnania sú márne naše namáhania. Prosili sme o dary Ducha svätého, o pomoc a ochranu našej nebeskej Matky.

Prváčikov po sv. omši priviedli rodičia do triedy, kde ich už čakali pani učiteľky a novučičké šlabikáre.

Príď Duchu Svätý, naplň naše srdcia radosťou a poznaním, aby bol tento rok pre nás úspešný!

Novinky v kocke